Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Do jakiego wieku warto założyć IKE i IKZE?

Do jakiego wieku warto założyć IKE i IKZE?

pracownicy przy tablicy

02.07.2018

Czy jest określona górna granica wieku, od którego nie opłaca się już zakładać IKE i IKZE? To bardzo częste pytanie, które trapi osoby w wieku przedemerytalnym. A jeśli już ktoś jest na emeryturze, to zwykle nawet nie bierze pod uwagę oszczędzania na IKE (Indywidualnym Koncie Emerytalnym) czy IKZE (Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego). Uważa się bowiem, że po zakończeniu kariery zawodowej nie jest to możliwe/opłacalne/potrzebne. Zastanówmy się więc chwilę nad tematem „konta emerytalne w dojrzałym wieku”.

Czy jest granica wieku, po której przekroczeniu już nie warto oszczędzać w IKE i IKZE?

Odpowiedź jest jednoznaczna: limit wiekowy nie istnieje. Nie jest nim również moment przejścia na emeryturę. W obiegowej  opinii uznaje się, że IKE i IKZE są planami systematycznego oszczędzania dla osób, które chcą w przyszłości zapewnić sobie dodatkowe źródło dochodów na emeryturze. Tyle mówi teoria. Stąd już tylko krok do mitu, że od pewnego wieku już nie warto  takiego konta zakładać.


A jaka jest rzeczywistość?

Żaden paragraf ustawy o IKE i IKZE nie stanowi o limicie wieku korzystania z obu kont. Jest natomiast wskazana dolna granica: 18 lat lub wyjątkowo 16 lat - pod warunkiem osiągania dochodu przez szesnasto-, siedemnastolatka. Ponadto ustawa nie mówi nic o tym, że jest to produkt skierowany tylko do osób, które co miesiąc chcą odkładać część uzyskiwanych dochód z pracy lub działalności gospodarczej.

IKE i IKZE to możliwość skorzystania z ulg i zachęt podatkowych

ulgi w ike i ikze

Czym więc są oba konta? Sposobem pomnażania oszczędności na preferencyjnych warunkach. Te preferencje polegają przede wszystkim na ulgach podatkowych.
  • W przypadku IKE możemy uniknąć 19% podatku od zysków> z inwestowania składek, potocznie nazwanego „podatkiem Belki”.
  • Natomiast IKZE, oprócz ulgi w tzw. „podatku Belki”, oferuje nam możliwość odpisywania wpłat od podstawy opodatkowania dochodu w formie: wynagrodzenia, dochodu z działalności gospodarczej, a także emerytury.


Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulg podatkowych?

Przede wszystkim:

  • musimy posiadać wolne środki pieniężne, które będziemy przelewać na konto emerytalne.
  • nasze składki mogą pochodzić z bieżącego dochodu z pracy, ale również z już zgromadzonych oszczędności.


Wycofanie oszczędności w określonym wieku

Kolejny wymóg to ukończenie w momencie dokonania wypłaty:

  • 60. roku życia w IKE
  • 65. roku w IKZE

Jak widać, osoby będące już na emeryturze spełniają ten warunek od razu! Dla kontrastu 25-latek będzie musiał czekać aż 35 lat, czyli 10 lat dłużej niż dotychczas żył na tym świecie, aby skorzystać z ulgi z tytułu „podatku Belki” w IKE, a w przypadku ulgi z IKZE - nawet 40 lat.


Okres oszczędzania

Dla zachowania precyzji trzeba zaznaczyć, że są pewne warunki, które trzeba spełnić, aby wypłacać oszczędności z konta emerytalnego z przywilejami podatkowymi. Oprócz osiągnięcia określonego wieku, ustawodawca dodał jeszcze warunek czasowy, który nadal można określić jako łagodny. Wymagane jest mianowicie także dokonywanie wpłat na konta przez pięć dowolnych lat kalendarzowych. Alternatywnie w przypadku IKE można spełnić inne kryterium - ponad 50% środków powinno trafić na konto emerytalne na pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Swobodny dostęp do oszczędności

Niezależnie od powyższych zasad, środki na IKE i IKZE stale pozostają do dyspozycji osoby oszczędzającej, w razie sytuacji awaryjnej można je bez przeszkód wycofać z konta. Wycofanie przed osiągnięciem prawa do wypłaty określamy jako „zwrot”. Tak więc wcześniejszy zwrot z konta emerytalnego jest możliwy w każdej chwili, konsekwencją jest jedynie rezygnacja z preferencji podatkowych.

Kto najszybciej uzyska prawo do ulg i przywilejów podatkowych w IKE i IKZE?

Z powyższej analizy wynika, że w pierwszej kolejności, już po 5 latach dokonywania wpłat, z ulg przy wypłacie z IKE mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60. rok życia (w przypadku IKZE - 65 lat). W wieku przedemerytalnym lub będąc już na emeryturze, posiadamy często znaczące oszczędności. IKE i IKZE może okazać się nieocenione jako wehikuł pomnażania oszczędności z ulgami i zachętami podatkowymi.

Ile możemy zyskać?

   

Przykład


czerwona strzałka 

 
Przyjmijmy, że masz 60 lat i osiągasz wysokie dochody - wchodzisz w drugi próg podatkowy. Posiadasz 100 tysięcy zł oszczędności  zdeponowanych na niskooprocentowanych lokatach. W obu kontach obowiązują roczne limity wpłat - 300% prognozowanego na dany rok średniego wynagrodzenia (IKE) i 120% średniego wynagrodzenia (IKZE). W 2018 roku możesz na oba konta wpłacić odpowiednio 13 239 zł oraz 5 331,60 zł. Dla uproszczenia przyjmijmy, że co roku będziesz przenosić z lokat bankowych do IKZE 5 tysięcy zł, a do IKE 13 tysięcy zł.

czerwona strzałka
   
Do momentu przejścia na emeryturę w wieku 65 lat będziesz mógł przetransferować na oba konta emerytalne 90 tysięcy oszczędności. Ponieważ wpłaty wniesione na IKZE odpiszesz od podstawy opodatkowania dochodu, fiskus zwróci Ci w ciągu pięciu lat aż 32% z 25 tysięcy wpłat na IKZE, czyli aż 8 000 zł.

czerwona strzałka
   
Gdybyś zdecydował się na wypłatę pieniędzy z IKZE w wieku 65 lat, zwrócisz fiskusowi jedynie 10% sumarycznej kwoty wypłaty, czyli około 2,5 tysiąca zł; podatek będzie prawdopodobnie wyższy, ponieważ kwota wypłaty będzie powiększona o zyski z inwestowania. Twoją dodatkową korzyścią będzie to, że nie zapłacisz 19% podatku od zysków, tzw. „podatku Belki”.
czerwona strzałka
 
W przypadku IKE, po pięciu latach zasilania konta, kwota wpłat wyniesie 65 tysięcy. Ewentualna wartość wypłaty powinna być wyższa - o osiągnięte zyski z inwestowania. W tym przypadku Twoją korzyścią będzie to, że unikniesz zapłaty daniny dla fiskusa w postaci 19% „podatku Belki”.

Korzyści dla emeryta

Po przejściu na emeryturę, będziesz mógł dokonać transferu 10 tysięcy zł, jakie pozostało Ci na lokacie bankowej, na konta emerytalne. Najbardziej optymalną decyzją wydaje się IKZE, w formie dwóch wpłat po 5 tysięcy zł, ze względu na większe ulgi podatkowe przypisane do tego konta. Po ukończeniu 65. roku życia Twoim dochodem będzie emerytura, która prawdopodobnie nie będzie na tyle wysoka, aby się znaleźć w drugim progu podatkowym. Dlatego otrzymasz zwrot podatku stanowiący 18% z 10 tysięcy wpłaconych na IKZE, czyli dodatkowe 1 800 złotych. W tym przypadku IKE i IKZE okazują się być kontami jak najbardziej emerytalnymi, ponieważ najszybciej z ulg podatkowych mogą skorzystać osoby w wieku przedemerytalnym oraz już będące na emeryturze.

harmodo góry