Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ESALIENS Zespół

Zespół

Zarząd

Piotr Rzeźniczak

prezes zarządu

Piotr Rzeźniczak – Prezes Zarządu, Szef Zespołu Inwestycji. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Wielkopolskim Banku Kredytowym, w biurze kredytów wydzielonych. Od 1994 roku był zatrudniony w Creditanstalt Securities, na stanowisku starszego analityka. Od 1996 roku pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Pioneer, później Pionier Pekao Investment Management, jako analityk, a następnie jako dyrektor zespołu analiz. W latach 1997 – 2006 roku w spółce PPTFI Pioneer zarządzał funduszami. Na przełomie lat 2006 – 2007 piastował stanowisko doradcy zarządu, a następnie prezesa zarządu PTE PZU Złota Jesień. Z ESALIENS związany od września 2007 roku jako szef zespołu inwestycji, od maja 2008 roku - członek zarządu, a od października 2022 roku - prezes zarządu Spółki.

MAREK POPIELAS

członek zarządu

Marek Popielas - Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A. od 2021 r., wcześniej związany ze Spółką w latach 2011-2019. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość). Kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych kontynuował na studiach doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze funduszy inwestycyjnych. W latach 1999-2010 był zatrudniony w Komisji Nadzoru Finansowego (do 2006 r. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd), m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych oraz Doradcy Przewodniczącego. Jako ekspert organu nadzoru uczestniczył w forum międzynarodowym CESR, w zakresie regulacji funduszy inwestycyjnych. Uczestniczył też we wdrażaniu przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych. W latach 2011-2013 odpowiadał za kwestie zgodności z prawem oraz zarządzanie ryzykiem w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Przed ponownym dołączeniem do zespołu ESALIENS TFI S.A. kierował jednostką ds. zgodności w Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., w ramach europejskich struktur grupy Franklin Templeton. Obecnie w ESALIENS TFI S.A., związany jest z obszarami compliance, regulacyjnymi i nadzorczymi, jak również zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza

ANDRZEJ SOŁDEK

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2000 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii. Posiada licencje: maklera (1992 r.), doradcy inwestycyjnego (1994 r.) oraz CFA (2004 r.). Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992-1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego SA oraz w okresie od 1996 do 1998 pełnił funkcję Członka Zarządu CIO w ING BSK AM SA. Od 1998 roku związany z Zurich PTE SA gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku. Od 2003 roku związany z PTE PZU SA, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy CEO i CIO (2003-2008), następnie od 2008 do 2016 roku zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem. Od 1 lipca 2018 do 19 grudnia 2018 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding SA, następnie do 30 listopada 2020 na stanowisku Dyrektora Finansowego. Jednocześnie od 1 lipca 2018 do 30 listopada 2020 Członek Zarządu Skarbiec TFI SA odpowiedzialny za finanse, ryzyko i operacje. W latach 2003-2005 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW: W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz Elektrobudowa SA (2003-2004), następnie w latach 2017-2018 był członkiem rad nadzorczych Elektrobudowy SA, Ferro SA, Skarbiec Holding SA oraz Tarczyński SA. Jest członkiem Stowarzyszenia i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland oraz członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego.

JAROSŁAW KOŁKOWSKI

Jarosław Kołkowski jest radcą prawnym specjalizującym się w sporach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa gospodarczego, a także postępowaniach administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań regulacyjnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego. W ramach swojej praktyki reprezentuje m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i uczestników tych funduszy w sporach dotyczących zarządzania aktywami oraz pełnienia funkcji depozytariusza. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw korporacyjnych spółek prywatnych publicznych. W latach 2000-2016 pracował w kancelarii Weil, Gotshal & Manges pełniąc m.in. funkcję partnera w departamencie procesowym. Od początku 2017 roku jest partnerem w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

JANUSZ JANKOWIAK

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku (2009, 2012), stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona) i Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, absolwent zaawansowanych kursów makroekonomii na Uniwersytecie Pampeu Fabra w Barcelonie, współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Zasiadał w Radzie Nadzorczej MAK Investments S.A. Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od lutego 2006 prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”, pracując – między innymi – z takimi klientami jak: Polska Rada Biznesu, ITI, Kulczyk Holding S.A., Prokom Investments, Spectra, x-KOM, Holding Wronki S.A., Agora SA, DFM BRE, DI BRE, Skarbiec TFI, Deutsche Bank; Arka Asset Management, Alior Bank, Hestia STU, KGHM S.A, Union Investment TFI S.A.

MICHAŁ OTTO

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, IRCo Sp. z o. o. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Sferia S.A., Erbud S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz zdany egzamin dla członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

ANNA GRYKIN

Od 20 lat z świadczy pomoc prawną dla wiodących instytucji finansowych. Zaangażowana w obszar prawa ubezpieczeń, prawa gospodarczego i cywilnego, prawa pracy i compliance. Przez 15 lat zarządzała departamentami prawnymi i compliance m.in. w PZU, Link4, Metlife i InterRisk. W swojej karierze zawodowej zarządzała sprawami sądowymi o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorców – pozwami zbiorowymi, sporami z zakresu odszkodowań, IT czy prawa pracy. Perfekcyjnie odnajduje się w rolach projektowych, uczestniczyła w jednych z najważniejszych transakcji M&A w ostatnich latach. Posiadaną wiedzą dzieli się w ramach prowadzonych szkoleń i konferencji. Założycielka kancelarii Grykin Law Firm. Członkini OIRP Warszawa, absolwentka 3 kierunków studiów podyplomowych, w tym Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletnia członkini Komisji Prawno-Legislacyjnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Zespół zarządzających

Podstawą efektywnego zarządzania aktywami i gwarancją profesjonalizmu jest wiedza naszych pracowników. Zespół ESALIENS TFI SA posiada wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i dłużnych papierów wartościowych. Należą do niego osoby obecne na rynku kapitałowym niemalże od samego początku jego istnienia.

PIOTR GRZYBOWSKI, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 666) oraz tytuł CFA.
Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Swoją karierę zaczynał w 2006 roku jako asystent w dziale audytu i doradztwa biznesowego w TPA Horwath. W latach 2007-2012 zatrudniony w Domu Inwestycyjnym BRE Banku (obecnie mBank) na stanowisku analityka akcji odpowiedzialnego za sektor TMT. Następnie,  w latach 2013-2021 analityk akcji w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU. W Esaliens TFI od sierpnia 2021 roku.

ANDRZEJ BIENIEK, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Posiada licencję maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, a także certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2012 roku w Domu Inwestycyjnym Xelion i Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst&Young. Następnie był zatrudniony jako Senior Equity Analyst sektora bankowego oraz finansowego w Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie DM Santander) (2012-2016). Od 2016 do 2018 roku zarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu i private equity w Capital Partners TFI. W latach 2018 -2021 był analitykiem, a następnie zarządzającym aktywami funduszy DFE i OFE w MetLife PTE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność rynki finansowe.

OLAF PIETRZAK – Dyrektor inwestycyjny, rynek papierów dłużnych

W latach 1997-2007 Olaf Pietrzak był zatrudniony w Grupie Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union), gdzie początkowo zarządzał portfelami papierów dłużnych Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, a następnie dłużnymi funduszami inwestycyjnymi w Aviva Investors Poland TFI. Od 2007 r. do 2016 r. pracował w Skarbiec TFI, początkowo na stanowisku Zarządzającego Funduszami, a następnie objął funkcję Dyrektora Zespołu Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Na tym ostatnim stanowisku odpowiadał za stworzenie szerokiej oferty produktów dłużnych Towarzystwa. Ostatnio pracował w Lartiq TFI oraz Ipopema TFI, jako zarządzający aktywami funduszy.

PIOTR ZYGMUNT, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek papierów dłużnych

W zespole ESALIENS TFI SA od 2021 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek ekonomia), od niemal 15 lat związany zawodowo z instytucjami rynku finansowego. Swoją karierę rozpoczynał jako młodszy ekonomista w Biurze Głównego Ekonomisty Banku BGŻ. Następnie pracował na stanowisku analityka w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Noble Funds TFI, gdzie współzarządzał portfelami modelowymi Klientów instytucjonalnych oraz zajmował się analizą gospodarki globalnej. W kolejnych latach współzarządzał portfelami dla Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami, a w latach 2017 - 2021 współzarządzał częścią dłużną funduszy inwestycyjnych w TFI Energia (dawniej PGE TFI). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 563.


do góry