Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ESALIENS Zespół

Zespół

Zarząd

Adrian Adamowicz

Prezes Zarządu

Adrian Adamowicz posiada 27-letnie doświadczenie zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. W latach 2009 – 2017 był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim odpowiedzialnym m.in. za obszar sprzedaży bankowości detalicznej, w tym SME i Bankowość Prywatną oraz rozwój tradycyjnych i cyfrowych kanałów dystrybucji. Był członkiem rad nadzorczych PKO TFI, PKO Życie TU, PKO TU, PKO Leasing, Kredobank SA. Wcześniej pełnił funkcję prezesa AXA TFI, a poprzednio członka zarządu ds. sprzedaży w Pioneer Pekao TFI SA oraz szefa marketingu Pioneer Investments w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Jako dyrektor sprzedaży instytucjonalnej współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. Jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) na kierunku Bankowość. Posiada tytuł Executive MBA, jest prelegentem na konferencjach w Polsce i za granicą.

Jacek treumann

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Treumann - Członek Zarządu ESALIENS TFI SA od 2005 r., absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finansów i Statystyki. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r w Citibank (Poland) S.A., w Departamencie Powiernictwa Papierów Wartościowych, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W latach 1998 - 2001 pracował na stanowisku Doradcy ds. Portfeli w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA W roku 2001 współtworzył Departament Sprzedaży w Spółce Deutsche Asset Management S.A. Obecnie jest zatrudniony w ESALIENS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing.

Piotr Rzeźniczak

SZEF ZESPOŁU INWESTYCJI, CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Rzeźniczak – Szef Zespołu Inwestycji, Członek Zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Wielkopolskim Banku Kredytowym, w biurze kredytów wydzielonych. Od 1994 roku był zatrudniony w Creditanstalt Securities, na stanowisku starszego analityka. Od 1996 roku pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Pioneer, później Pionier Pekao Investment Management, jako analityk, a następnie jako dyrektor zespołu analiz. W latach 1997 – 2006 roku w spółce PPTFI Pioneer zarządzał funduszami. Na przełomie lat 2006 – 2007 piastował stanowisko doradcy zarządu, a następnie prezesa zarządu PTE PZU Złota Jesień. Z ESALIENS związany od września 2007 roku jako szef zespołu inwestycji, a od maja 2008 roku - członek zarządu spółki ESALIENS TFI SA.

Rada Nadzorcza

RYSZARD TREPCZYŃSKI

Finansista, związany z rynkiem kapitałowym od 1994 roku. W latach 1994-1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1996 - 2002 r. był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako naczelnik wydziału zarządzania portfelami instrumentów dłużnych. Od grudnia 2002 do czerwca 2011 związany z Pioneer Pekao Investment Management, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora departamentu papierów dłużnych, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji. W latach 2011-2015 Członek Zarządu w PZU i PZU Życie nadzorujący pion inwestycji. Pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych TFI PZU i PTE Złota Jesień.

JAROSŁAW KOŁKOWSKI

Jarosław Kołkowski jest radcą prawnym specjalizującym się w sporach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa gospodarczego, a także postępowaniach administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań regulacyjnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego. W ramach swojej praktyki reprezentuje m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i uczestników tych funduszy w sporach dotyczących zarządzania aktywami oraz pełnienia funkcji depozytariusza. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw korporacyjnych spółek prywatnych publicznych. W latach 2000-2016 pracował w kancelarii Weil, Gotshal & Manges pełniąc m.in. funkcję partnera w departamencie procesowym. Od początku 2017 roku jest partnerem w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy .

MARCIN LEJA

Marcin Leja ma ponad 14 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 8 lat na rynku finansowym. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym Credit Value Investments, niezależnej firmie inwestycyjnej z aktywami przekraczającymi 4 mld zł. Jest również prezesem zarządu domu maklerskiego IFM GAM. Zasiada w radach nadzorczych spółek portfelowych zarządzanych przez siebie funduszy. Poprzednie doświadczenia zawodowe są związane głównie z rynkiem private equity. Marcin Leja był m.in. dyrektorem w funduszu private equity Gimv o aktywach przekraczających EUR 2 mld. W ramach Gimv Marcin Leja był odpowiedzialny za inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przed związaniem się z rynkiem finansowym Marcin Leja pracował w firmach doradczych takich jak PwC oraz Andersen Business Consulting.
Marcin Leja posiada tytuł MBA z Uniwersytetu w Bolonii we Włoszech (Alma Graduate School) oraz magistra ekonomii nadany przez Uniwersytet Wrocławski. Posiada również międzynarodową kwalifikację ACMA nadaną przez Chartered Institute of Management Accountants.

DARIUSZ KRZEWINA

Dariusz Krzewina obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa biznesowego i coachingu. W latach 1993-1998 i 2004-2016 związany z Grupą PZU. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu PZU Życie S.A. od 2007 do 2016 roku. Od 2013 roku do 2016 pełnił jednocześnie funkcję członka Zarządu PZU S.A. odpowiedzialnego za klienta korporacyjnego. Był wieloletnim członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych PZU TFI S.A., PZU PTE S.A., Centrum Operacji S.A. pełniącej role agenta transferowego. W latach 2002- 2004 był związany z Grupą Sampo Polska pełniąc między innym funkcję Prezesa Zarządu TU Sampo Życie S.A. Piastował funkcje członka Zarządu Ergo Hestia Życie S.A z którą był związany w latach 1998-2002. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim kierunek Handel Zagraniczny oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń na SGH.

JAN WOŹNIAK

Finansista od wielu lat związany z sektorem bankowym. Swoją aktywność zawodową rozpoczął od pracy w Citibank (Poland) S.A. następnie w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Był członkiem rad nadzorczych takich spółek jak Polimex – Mostostal S.A, Grupa Exorigo – UPOS S.A., Armatura Kraków S.A. oraz Pfleiderer Group S.A. Obecnie zasiada w radach nadzorczych Mennicy Polskiej S.A., Sanok Rubber Company S.A. oraz FERRO S.A. Jest założycieml i Partnerem Zarządzającym DSW AFM sp. z o.o.. Jan Woźniak jest również maklerem papierów wartościowych, licencja numer 554.

Zespół zarządzających

Podstawą efektywnego zarządzania aktywami i gwarancją profesjonalizmu jest wiedza naszych pracowników. Zespół ESALIENS TFI SA posiada wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i dłużnych papierów wartościowych. Należą do niego osoby obecne na rynku kapitałowym niemalże od samego początku jego istnienia.

 

Paweł Dolegacz – Dyrektor inwestycyjny, rynek papierów dłużnych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Biura Maklerskiego BGŻ SA. Następnie od 1998 r. pracował w PPTFP Pioneer, gdzie w latach 1999-2000 był zarządzającym funduszem papierów dłużnych. Od roku 2001 zatrudniony w ESALIENS.


Marcin Szuba – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Ma długie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym w licznych instytucjach finansowych takich jak OFE i TFI. Od 10 lat odpowiada za zarządzanie globalnymi funduszami inwestycyjnymi z obszaru ochrony zdrowia. Od 1993 r. jest związany z branżą medyczną, między innymi poprzez pracę w branży farmaceutycznej w Polsce i Nowej Zelandii. Pracując dla agendy rządowej nowozelandzkiego Ministerstwa Zdrowia PHARMAC Ltd. zajmował się analizami medycznymi oraz farmakoekonomicznymi w różnych grupach terapeutycznych w obszarze refundacji leków. Posiada dyplom lekarski oraz wykształcenie w zakresie ekonomii i zarządzania w ochronie zdrowia.Krzysztof Cesarz, CFA –
Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

posiada licencję nr 319 doradcy inwestycyjnego. Poprzednio zatrudniony m.in. w banku BPH S.A, IPOPEMA TFI, EQUES Investment TFI. Od października 2019 r. zatrudniony w Esaliens.


Mieszko Żakiewicz, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

W zespole ESALIENS TFI SA od 2007 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (kierunek - Finanse i bankowość). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 230 i certyfikat ACI. Poprzednio zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers, HSBC Bank Polska i Skarbiec TFI S.A.


Krzysztof Socha, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2000 r. związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2000 - 2004 zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK) najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio manager odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 r. do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w ESALIENS.


Tomasz Płatek – Specjalista

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1994-1999 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie SA, najpierw w Centrum Operacji Zagranicznych, a następnie w Departamencie Powierniczym. W latach 1999-2007 zatrudniony w ING Nationale Nederlanden Polska OFE w Departamencie Inwestycyjnym jako analityk. W październiku 2007 dołączył do ESALIENS.

do góry