Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ESALIENS Zespół

Zespół

Zarząd

Tomasz jędrzejczak, cfa

Prezes Zarządu

Tomasz Jędrzejczak – Prezes Zarządu od 2005 r. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, tytuł Chartered Financial Analyst uzyskany w 1999 r., licencję doradcy inwestycyjnego nr 8 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 84. Z rynkiem kapitałowym związany od 1991 r. W latach 1994 -2000 pracował w Banku Handlowym, gdzie współtworzył działalność zarządzania aktywami w COK. Od listopada 1999 r. wiceprezes Zarządu Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. Od października 2001 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu ESALIENS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

Jacek treumann

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Treumann - Członek Zarządu ESALIENS TFI SA od 2005 r., absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finansów i Statystyki. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r w Citibank (Poland) S.A., w Departamencie Powiernictwa Papierów Wartościowych, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W latach 1998 - 2001 pracował na stanowisku Doradcy ds. Portfeli w ABN AMRO Asset Management (Polska) SA W roku 2001 współtworzył Departament Sprzedaży w Spółce Deutsche Asset Management S.A. Obecnie jest zatrudniony w ESALIENS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing.

Rada Nadzorcza

LESZEK KOZIOROWSKI

Wspólnik komplementariusz w kancelarii GESSEL KOZIOROWSKI s.k., radca prawny. W kancelarii kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Zawodowo od samego początku kariery związany jest z polskim rynkiem kapitałowym.
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1994 roku, a w 1998 został wpisany na listę radców prawnych. Początkowo, tj. w latach 1994 - 1999 pracował w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Od 1999 roku pracuje, a od 2002 roku pozostaje wspólnikiem, w kancelarii Gessel Koziorowski s.k., gdzie doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z prawem rynku kapitałowego.
Pełnił także funkcję arbitra Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także jest współtwórcą aktualnie obowiązujących „Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” jako członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego.
Był członkiem licznych Rad Nadzorczych (m. in. w ZO Bytom S.A., Agros Nova sp. z o.o., Komputronik S.A.), w tym także pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej (Teta S.A. i Iglotex S.A.). Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki TAURON Polska Energia S.A.
Autor licznych publikacji poświęconych rynkowi kapitałowemu. Jego monografie, artykuły i felietony ukazywały się m. in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Monitorze Prawa Bankowego”, „Radcy Prawnym”, „Rynku Kapitałowym”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Giełdy Parkiet” i „Dzienniku”. Uczestniczył jako prelegent w znacznej liczbie konferencji poświęconych polskiemu rynkowi kapitałowemu.

MARCIN LEJA

Marcin Leja ma ponad 14 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 8 lat na rynku finansowym. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym Credit Value Investments, niezależnej firmie inwestycyjnej z aktywami przekraczającymi 4 mld zł. Jest również prezesem zarządu domu maklerskiego IFM GAM. Zasiada w radach nadzorczych spółek portfelowych zarządzanych przez siebie funduszy. Poprzednie doświadczenia zawodowe są związane głównie z rynkiem private equity. Marcin Leja był m.in. dyrektorem w funduszu private equity Gimv o aktywach przekraczających EUR 2 mld. W ramach Gimv Marcin Leja był odpowiedzialny za inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przed związaniem się z rynkiem finansowym Marcin Leja pracował w firmach doradczych takich jak PwC oraz Andersen Business Consulting.
Marcin Leja posiada tytuł MBA z Uniwersytetu w Bolonii we Włoszech (Alma Graduate School) oraz magistra ekonomii nadany przez Uniwersytet Wrocławski. Posiada również międzynarodową kwalifikację ACMA nadaną przez Chartered Institute of Management Accountants.

KRZYSZTOF ROSIŃSKI

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium Managerial Skills For International Business na INSEAD. Posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych. Od 1994 roku związany z branżą finansową (m.in. Bank Handlowy w Warszawie SA, PTE PKO Handlowy SA, PZU SA, PZU Życie SA). W latach 2007 - 2009 zasiadał w Zarządzie GETIN Holding S.A. W latach 2010 – 2016 roku Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. W okresie pracy zawodowej był przewodniczącym rad nadzorczych w TFI PZU SA oraz TFI Noble Funds SA oraz zasiadał w innych zarządach i radach nadzorczych podmiotów finansowych.

RYSZARD TREPCZYŃSKI

Finansista, związany z rynkiem kapitałowym od 1994 roku. W latach 1994-1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie. W latach 1996 - 2002 r. był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako naczelnik wydziału zarządzania portfelami instrumentów dłużnych. Od grudnia 2002 do czerwca 2011 związany z Pioneer Pekao Investment Management, gdzie kolejno zajmował stanowiska dyrektora departamentu papierów dłużnych, dyrektora departamentu zarządzania aktywami i wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji. W latach 2011-2015 Członek Zarządu w PZU i PZU Życie nadzorujący pion inwestycji. Pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych TFI PZU i PTE Złota Jesień.

ADRIAN ADAMOWICZ

Manager z bogatym doświadczeniem zdobytym w polskich i międzynarodowych firmach finansowych i technologicznych. Praktyk zarządzaniu zmianą oraz transformacją organizacji, budowie nowoczesnej i efektywnej kultury organizacyjnej. Wysokie kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna poparte umiejętnościami coachingowymi oraz mentorskimi. Silne strony to dyplomacja połączona ze skutecznością, przedsiębiorczość, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu i wyników, elastyczność w myśleniu i dynamizm w działaniu W ostatnich latach, jako dyrektor zarządzający, odpowiadał za transformację i zarządzanie obszarem sprzedaży bankowości detalicznej i wszystkie kanały dystrybucji (tradycyjne i cyfrowe) w PKO Banku Polskim. Zarządzał wszystkimi liniami biznesowymi i odpowiadał za modele obsługi dla klientów masowych, zamożnych, bankowości prywatnej oraz SME. Zarządzany obszar: 1.300 oddziałów, 16.000 pracowników, 1.100 niezależnych partnerów, contact-center, bankowość elektroniczna i mobilna. Obszar realizował z sukcesami c. 80% wyników finansowych całego banku. Poprzednio, prezes i członek zarządu w firmach asset management odpowiedzialny za rynek polski oraz CEE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) na kierunku Bankowość. Posiada tytuł Executive MBA. Wykładowca i prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą. Obecnie prywatny przedsiębiorca, inwestor i konsultant biznesowy.


Zespół zarządzających

Podstawą efektywnego zarządzania aktywami i gwarancją profesjonalizmu jest wiedza naszych pracowników. Zespół ESALIENS TFI SA posiada wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i dłużnych papierów wartościowych. Należą do niego osoby obecne na rynku kapitałowym niemalże od samego początku jego istnienia.

 

Paweł Dolegacz – Dyrektor inwestycyjny, rynek papierów dłużnych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Biura Maklerskiego BGŻ SA. Następnie od 1998 r. pracował w PPTFP Pioneer, gdzie w latach 1999-2000 był zarządzającym funduszem papierów dłużnych. Od roku 2001 zatrudniony w ESALIENS.


Marcin Szuba, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Ma długie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym w licznych instytucjach finansowych takich jak OFE i TFI. Od 10 lat odpowiada za zarządzanie globalnymi funduszami inwestycyjnymi z obszaru ochrony zdrowia. Od 1993 r. jest związany z branżą medyczną, między innymi poprzez pracę w branży farmaceutycznej w Polsce i Nowej Zelandii. Pracując dla agendy rządowej nowozelandzkiego Ministerstwa Zdrowia PHARMAC Ltd. zajmował się analizami medycznymi oraz farmakoekonomicznymi w różnych grupach terapeutycznych w obszarze refundacji leków. Posiada dyplom lekarski oraz wykształcenie w zakresie ekonomii i zarządzania w ochronie zdrowia.Krzysztof Cesarz, CFA –
Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

posiada licencję nr 319 doradcy inwestycyjnego. Poprzednio zatrudniony m.in. w banku BPH S.A, IPOPEMA TFI, EQUES Investment TFI. Od października 2019 r. zatrudniony w Esaliens.


Mieszko Żakiewicz, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

W zespole ESALIENS TFI SA od 2007 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (kierunek - Finanse i bankowość). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 230 i certyfikat ACI. Poprzednio zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers, HSBC Bank Polska i Skarbiec TFI S.A.


Krzysztof Socha, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2000 r. związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2000 - 2004 zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK) najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio manager odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 r. do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w ESALIENS.


Tomasz Płatek – Specjalista

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1994-1999 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie SA, najpierw w Centrum Operacji Zagranicznych, a następnie w Departamencie Powierniczym. W latach 1999-2007 zatrudniony w ING Nationale Nederlanden Polska OFE w Departamencie Inwestycyjnym jako analityk. W październiku 2007 dołączył do ESALIENS.

do góry