Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ESALIENS Zespół

Zespół

Zarząd

Adrian Adamowicz

Prezes Zarządu

Adrian Adamowicz posiada 27-letnie doświadczenie zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. W latach 2009 – 2017 był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim odpowiedzialnym m.in. za obszar sprzedaży bankowości detalicznej, w tym SME i Bankowość Prywatną oraz rozwój tradycyjnych i cyfrowych kanałów dystrybucji. Był członkiem rad nadzorczych PKO TFI, PKO Życie TU, PKO TU, PKO Leasing, Kredobank SA. Wcześniej pełnił funkcję prezesa AXA TFI, a poprzednio członka zarządu ds. sprzedaży w Pioneer Pekao TFI SA oraz szefa marketingu Pioneer Investments w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Jako dyrektor sprzedaży instytucjonalnej współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA. Jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) na kierunku Bankowość. Posiada tytuł Executive MBA, jest prelegentem na konferencjach w Polsce i za granicą.

Piotr Rzeźniczak

SZEF ZESPOŁU INWESTYCJI, CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Rzeźniczak – Szef Zespołu Inwestycji, Członek Zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Wielkopolskim Banku Kredytowym, w biurze kredytów wydzielonych. Od 1994 roku był zatrudniony w Creditanstalt Securities, na stanowisku starszego analityka. Od 1996 roku pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Pioneer, później Pionier Pekao Investment Management, jako analityk, a następnie jako dyrektor zespołu analiz. W latach 1997 – 2006 roku w spółce PPTFI Pioneer zarządzał funduszami. Na przełomie lat 2006 – 2007 piastował stanowisko doradcy zarządu, a następnie prezesa zarządu PTE PZU Złota Jesień. Z ESALIENS związany od września 2007 roku jako szef zespołu inwestycji, a od maja 2008 roku - członek zarządu spółki ESALIENS TFI SA.

Norbert Talarczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Norbert Talarczyk - Członek Zarządu ESALIENS TFI SA od 2020 r. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Pracę w finansach rozpoczynał w CitiBank Handlowy, gdzie początkowo zajmował się rozwijaniem oferty Citigold od strony sprzedażowej, następnie piastował stanowisko dyrektora oddziału Citigold, zarządzającego największym zespołem doradców w banku. W latach 2008 - 2017 był związany m.in. z Black Rock Investment Management UK Ltd i KBC TFI. Od 2017 roku był dyrektorem zarządzającym Skarbiec TFI, odpowiedzialnym za rozwój departamentów sprzedażowych - sieci agencyjnej i dystrybucji dla klientów instytucjonalnych. W ESALIENS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA na stanowisku członka zarządu jest odpowiedzialny za rozwój sieci dystrybucji, departament operacji i marketing.

MAREK POPIELAS

członek zarządu

Marek Popielas - Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A. od 2021 r., wcześniej związany ze Spółką w latach 2011-2019. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek Finanse i Bankowość). Kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych kontynuował na studiach doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma ponad 20 lat doświadczenia w sektorze funduszy inwestycyjnych. W latach 1999-2010 był zatrudniony w Komisji Nadzoru Finansowego (do 2006 r. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd), m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych oraz Doradcy Przewodniczącego. Jako ekspert organu nadzoru uczestniczył w forum międzynarodowym CESR, w zakresie regulacji funduszy inwestycyjnych. Uczestniczył też we wdrażaniu przepisów dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych. W latach 2011-2013 odpowiadał za kwestie zgodności z prawem oraz zarządzanie ryzykiem w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Przed ponownym dołączeniem do zespołu ESALIENS TFI S.A. kierował jednostką ds. zgodności w Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., w ramach europejskich struktur grupy Franklin Templeton. Obecnie w ESALIENS TFI S.A., związany jest z obszarami compliance, regulacyjnymi i nadzorczymi, jak również zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza

ANDRZEJ SOŁDEK

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2000 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii. Posiada licencje: maklera (1992 r.), doradcy inwestycyjnego (1994 r.) oraz CFA (2004 r.). Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992-1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego SA oraz w okresie od 1996 do 1998 pełnił funkcję Członka Zarządu CIO w ING BSK AM SA. Od 1998 roku związany z Zurich PTE SA gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku. Od 2003 roku związany z PTE PZU SA, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy CEO i CIO (2003-2008), następnie od 2008 do 2016 roku zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem. Od 1 lipca 2018 do 19 grudnia 2018 Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding SA, następnie do 30 listopada 2020 na stanowisku Dyrektora Finansowego. Jednocześnie od 1 lipca 2018 do 30 listopada 2020 Członek Zarządu Skarbiec TFI SA odpowiedzialny za finanse, ryzyko i operacje. W latach 2003-2005 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW: W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz Elektrobudowa SA (2003-2004), następnie w latach 2017-2018 był członkiem rad nadzorczych Elektrobudowy SA, Ferro SA, Skarbiec Holding SA oraz Tarczyński SA. Jest członkiem Stowarzyszenia i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland oraz członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego.

JAROSŁAW KOŁKOWSKI

Jarosław Kołkowski jest radcą prawnym specjalizującym się w sporach sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa gospodarczego, a także postępowaniach administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań regulacyjnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego. W ramach swojej praktyki reprezentuje m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i uczestników tych funduszy w sporach dotyczących zarządzania aktywami oraz pełnienia funkcji depozytariusza. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw korporacyjnych spółek prywatnych publicznych. W latach 2000-2016 pracował w kancelarii Weil, Gotshal & Manges pełniąc m.in. funkcję partnera w departamencie procesowym. Od początku 2017 roku jest partnerem w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy .

JANUSZ JANKOWIAK

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku (2009, 2012), stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona) i Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, absolwent zaawansowanych kursów makroekonomii na Uniwersytecie Pampeu Fabra w Barcelonie, współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Zasiadał w Radzie Nadzorczej MAK Investments S.A. Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od lutego 2006 prowadzi własną firmę doradczą „JJ Consulting”, pracując – między innymi – z takimi klientami jak: Polska Rada Biznesu, ITI, Kulczyk Holding S.A., Prokom Investments, Spectra, x-KOM, Holding Wronki S.A., Agora SA, DFM BRE, DI BRE, Skarbiec TFI, Deutsche Bank; Arka Asset Management, Alior Bank, Hestia STU, KGHM S.A, Union Investment TFI S.A.

MICHAŁ OTTO

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania spółkami oraz instytucjami, takimi jak: ABN AMRO Securities (Polska) S.A., Bydgoski Bank Komunalny S.A., Dom Maklerski „DML”, IRCo Sp. z o. o. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Sferia S.A., Erbud S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz zdany egzamin dla członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

SŁAWOMIR BILIK

Finansista, menedżer, ukończył SGH, Uniwersytet Gdański, Rotterdam School of Management. Związany z rynkiem finansowym od 1994 r. W latach 1994 – 1995 ekspert Biura Inwestycji Kapitałowych w TUiR WARTA. W latach 1996 – 2006 związany z Grupą AXA, w której pełnił funkcję członka zarządu, a następnie prezesa zarządu AXA Assistance Polska, AXA Direct. W latach 2006 – 2008 związany z Grupą Credit Agricole, w której odpowiedzialny był za obszar ubezpieczeń jako doradca zarządu banku i dyrektor oddziału CALI Europe. Od 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Prime Selection Dom Maklerski SA. Od 2008 r. Prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych. Związany z rynkiem finansowym od jego powstania. Ukończył liczne kursy i szkolenia w tym z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami i doradztwa inwestycyjnego.

Zespół zarządzających

Podstawą efektywnego zarządzania aktywami i gwarancją profesjonalizmu jest wiedza naszych pracowników. Zespół ESALIENS TFI SA posiada wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach akcji i dłużnych papierów wartościowych. Należą do niego osoby obecne na rynku kapitałowym niemalże od samego początku jego istnienia.

KRZYSZTOF SOCHA, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2000 r. związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2000 - 2004 zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK) najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio manager odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 r. do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w ESALIENS.

PIOTR GRZYBOWSKI, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 666) oraz tytuł CFA.
Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Swoją karierę zaczynał w 2006 roku jako asystent w dziale audytu i doradztwa biznesowego w TPA Horwath. W latach 2007-2012 zatrudniony w Domu Inwestycyjnym BRE Banku (obecnie mBank) na stanowisku analityka akcji odpowiedzialnego za sektor TMT. Następnie,  w latach 2013-2021 analityk akcji w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU. W Esaliens TFI od sierpnia 2021 roku.

ANDRZEJ BIENIEK, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek akcji

Posiada licencję maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, a także certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2012 roku w Domu Inwestycyjnym Xelion i Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst&Young. Następnie był zatrudniony jako Senior Equity Analyst sektora bankowego oraz finansowego w Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie DM Santander) (2012-2016). Od 2016 do 2018 roku zarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu i private equity w Capital Partners TFI. W latach 2018 -2021 był analitykiem, a następnie zarządzającym aktywami funduszy DFE i OFE w MetLife PTE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność rynki finansowe.

OLAF PIETRZAK – Dyrektor inwestycyjny, rynek papierów dłużnych

W latach 1997-2007 Olaf Pietrzak był zatrudniony w Grupie Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union), gdzie początkowo zarządzał portfelami papierów dłużnych Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, a następnie dłużnymi funduszami inwestycyjnymi w Aviva Investors Poland TFI. Od 2007 r. do 2016 r. pracował w Skarbiec TFI, początkowo na stanowisku Zarządzającego Funduszami, a następnie objął funkcję Dyrektora Zespołu Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Na tym ostatnim stanowisku odpowiadał za stworzenie szerokiej oferty produktów dłużnych Towarzystwa. Ostatnio pracował w Lartiq TFI oraz Ipopema TFI, jako zarządzający aktywami funduszy.

PIOTR ZYGMUNT, CFA – Dyrektor inwestycyjny, rynek papierów dłużnych

W zespole ESALIENS TFI SA od 2021 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek ekonomia), od niemal 15 lat związany zawodowo z instytucjami rynku finansowego. Swoją karierę rozpoczynał jako młodszy ekonomista w Biurze Głównego Ekonomisty Banku BGŻ. Następnie pracował na stanowisku analityka w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego Noble Funds TFI, gdzie współzarządzał portfelami modelowymi Klientów instytucjonalnych oraz zajmował się analizą gospodarki globalnej. W kolejnych latach współzarządzał portfelami dla Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami, a w latach 2017 - 2021 współzarządzał częścią dłużną funduszy inwestycyjnych w TFI Energia (dawniej PGE TFI). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 563.

do góry