Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Pracownicy będą mogli wnosić do PPK dodatkowe wpłaty. Czy to będzie opłacalne?

Pracownicy będą mogli wnosić do PPK dodatkowe wpłaty. Czy to będzie opłacalne?

słoik z pieniędzmi

01.03.2019

Już za kilka miesięcy pracownicy największych firm – zatrudniających co najmniej 250 osób - staną się uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł, w tym z wynagrodzenia pracownika. Oprócz wpłaty podstawowej pracownicy będą mogli wnosić zupełnie dobrowolnie wpłaty dodatkowe. Czy to będzie opłacalne?


Pracownicy otrzymają szereg zachęt do skorzystania z PPK, jako nowej formy grupowego gromadzenia kapitału z myślą o przyszłości. Najważniejsze z nich to:
  • wpłaty finansowane ze środków pracodawcy równe 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika (jako wpłata podstawowa)
  • oraz dopłaty z budżetu w formie wpłaty powitalnej (250 zł) i corocznych dopłat (240 zł).

Pracownik, chcąc otrzymać te dopłaty, będzie musiał finansować z wynagrodzenia netto wpłatę podstawową stanowiącą 2 proc. wynagrodzenia netto (pracownicy najniżej uposażeni mogą wnosić składkę niższą – nawet 0,5%)

W tym miejscu warto podkreślić, że pracownik na zasadach pełnej dobrowolności będzie mógł zwiększyć swój wkład do PPK o wpłaty dodatkowe - w wysokości nieprzekraczającej 2 procent wynagrodzenia.

Czy wnoszenie wpłat dodatkowych będzie dla pracownika opłacalne?

Na podstawie pobieżnej analizy może się wydawać, że pracownik nie otrzyma dodatkowych korzyści wynikających ze zwiększenia wpłat do PPK z własnego wynagrodzenia. Nie dostanie on kolejnych wpłat ze środków pracodawcy (z wyjątkiem sytuacji, gdy pracodawca będzie promował takie zachowanie wpłatami dodatkowymi z własnych środków), nie zwiększy tez dopłat z budżetu.

Jednak ocena atrakcyjności zmienia się, gdy warunki wnoszenia wpłaty dodatkowej i jej pomnażania porównamy z warunkami, jakie oferują nam Indywidualne Konta Emerytalne.

Dlaczego wpłaty dodatkowe porównujemy do IKE? Ponieważ oba produkty (PPK i IKE) oferują taką samą zachętę podatkową – ulgę w podatku Belki. W obu przypadkach nie zapłacimy podatku Belki, jeżeli wstrzymamy się z wypłatą środków do ukończenia 60. roku życia.

Jednak w IKE musimy spełnić dodatkowy kryterium:
  • wnoszenia wpłat na konto przez 5 dowolnych lat kalendarzowych
  • lub wniesienia ponad połowy środków na pięć lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.
W przypadku PPK takie warunki nie są stawiane.

Co to oznacza? Finansowaniem wpłat dodatkowych mogą być zainteresowani w szczególności pracownicy w wieku przedemerytalnym, ponieważ bardzo szybko uzyskają prawo do zwolnienia wypłat z podatku od zysków kapitałowych.

Ulga w podatku Belki w PPK zostanie zachowana również w sytuacji sfinansowania wkładu własnego przy zakupie mieszkania na kredyt. Jeżeli pracownik będzie miał tak określony cel uczestniczenia w PPK, to będzie miał motywację do tego, aby wnosić wpłaty dodatkowe. Dzięki temu szybciej zgromadzi środki potrzebne do otrzymania kredytu na mieszkanie. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule powinniśmy wziąć pod uwagę także sytuacje losowe. W niektórych przypadkach ulga w tzw. „podatku Belki” przy wypłacie środków z PPK również zostanie zachowana. Takie przypadki to np. śmierć pracownika lub poważne zachorowanie pracownika, małżonka lub dziecka (do 25 proc. zgromadzonych na rachunku PPK środków).

PPK są atrakcyjniejsze od IKE nie tylko pod względem warunków zachowania ulgi w podatku Belki przy wypłacie

Dodatkową korzyścią jest dużo niższy poziom opłat w PPK, w porównaniu do IKE. W Indywidualnym Koncie Emerytalnym inwestor może być obciążony dwoma rodzajami opłat: opłatą (zwykle jednorazową) przy otwarciu rejestru oraz opłatą za zarządzanie pobieraną w sposób ciągły, jako określony procent średniej wartości rachunku w ciągu roku. Podmiot zarządzający PPK będzie mógł pobierać tylko tę drugą opłatę – wynagrodzenie za zarządzanie.

Ta opłata nie będzie mogła być wyższa (wraz z premią za wynik) niż 0,6% w skali roku, czyli będzie nawet kilka razy niższa w porównaniu do IKE. Może to dodatkowo zwiększyć zyski z inwestowania środków gromadzonych w PPK.

Pracownik, który w niedalekiej przyszłości będzie rozważał decyzję o tym, czy wnosić wpłaty dodatkowe z własnego wynagrodzenia, powinien wiedzieć, że w ofertach skierowanych do osób indywidualnych najbardziej opłacalne są formy oferujące ulgi podatkowe, czyli IKE i IKZE. PPK oferuje podobny system ulg podatkowych do IKE.

Tabela porównująca IKE z wpłatami dodatkowymi finansowanymi z wynagrodzenia pracownika

Warunki
 Wpłata na IKE
Wpłata dodatkowa PPK
Limit wpłat
300 proc. średniego wynagrodzenia  2 proc. wynagrodzenia brutto
Warunki uzyskania ulgi w tzw. „podatku Belki” - Ukończenie 60 lat (55 lat w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych)
- Oraz wnoszenie wpłat przez 5 lat kalendarzowych (lub połowy wpłat na 5 lat przed złożeniem żądania o wypłatę)
- Wypłata do 25 proc. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, małżonka lub dziecka
- Lub sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub domu na kredyt
- Lub ukończenie 60 lat i wypłata 75% środków przez co najmniej 10 lat (można jednorazowo, jeżeli miesięczna rata byłaby niższa niż 50 zł)
Rodzaje pobieranych opłat - Opłata za otwarcie rejestru (nie zawsze) - Oraz opłata za zarządzanie Limitowana opłata za zarządzanie nie wyższa niż 0,6% w skali roku (wraz z premią za wynik)
Opcje inwestycyjne Szeroki wybór opcji inwestycyjnych w zależności od oferty danego podmiotu zarządzającego Fundusz zdefiniowanej daty dostosowany do wieku pracownika lub inny – na wniosek pracownika

Ze względu na łatwiejsze uzyskanie uprawnień do wypłaty wolnej od kosztów tzw. „podatku Belki”, a także na dużo niższy poziom opłaty za zarządzanie, warunki gromadzenia i pomnażania wpłat dodatkowych w PPK powinny być dużo korzystniejsze w porównaniu do IKE.


do góry