Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EmeryturaOferta dla firm PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe


PORADNIK PRAWNY PRACODAWCY

Masz pytania na temat PPK?

Zostaw kontakt i pobierz profesjonalny Poradnik Prawny opracowany specjalnie dla Państwa przez Kancelarię Prawną GESSEL.


Wypełnij formularz i oczekuj maila, w którym otrzymasz poradnik i dowiesz się więcej o PPK!

Kliknij „sprawdź więcej” i przeczytaj pełną informację, jak są przetwarzane Twoje dane w Esaliens

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z ESALIENS

ESALIENS TFI SA od ponad 20 lat gromadzi wiedzę i doświadczenie w zakresie prywatnych emerytur. Skupiamy się przede wszystkim na potrzebach, oczekiwaniach i celach klientów.

Co to jest PPK?


PPK DLA PRACODAWCY

 • PPK to plan oszczędnościowo-inwestycyjny
 • Obowiązkowo udostępniony dla wszystkich pracowników
 • Obligatoryjna wpłata podstawowa 1,5%, dobrowolna wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia brutto - finansowane przez pracodawcę
 • Wpłaty dodatkowe mogą być wykorzystane jako benefit dla pracowników, wg przyjętych kryteriów - stażu pracy, regulaminu wynagradzania, zbiorowego układu pracy
 • Ulga podatkowa - prowadzenie PPK będzie wliczone w koszty uzyskania przychodu
 • Obowiązkowe wpłaty pracodawcy zwolnione z ZUS

CO PROPONUJE ESALIENS TFI SA?

 • MAKSYMALNE ODCIĄŻENIE. Opracowujemy proces obsługi pracodawcy i pracowników od etapu wnikliwej analizy potrzeb i koncepcji rozwiązań po procesowanie dyspozycji i bieżącą obsługę

 • WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY Ekspercką obsługę na każdym etapie wdrażania planów emerytalnych w firmie zapewnia kompetentna kadra. Każdy jej członek ma wieloletnią praktykę we współpracy z zarządami przedsiębiorstw, działami HR, departamentami finansowymi i operacyjnymi

 • WSPARCIE W OBSZARZE PRAWNYM, A TAKŻE PRZYJAZNE, WYGODNE APLIKACJE DLA DZIAŁÓW HR I PRACOWNIKÓW

Dlaczego pracownicze plany kapitałowe (PPK) z Esaliens TFI

 • Jesteśmy obecni na polskim rynku od 1998 roku:
 • początkowo jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA,
 • od 2006 r. do 2017 r. jako Legg Mason TFI SA.
 • Od 21 grudnia 2016 r. działamy jako prywatny, niezależny podmiot.
 • Dzięki temu łączymy elastyczność, efektywność i etykę działania firmy prywatnej z bezpieczeństwem operacyjnym charakterystycznym dla dużych, międzynarodowych korporacji.

dlaczego warto wybrać esaliens?

ogromne doświadczenie emerytalne

PIERWSZA REJESTRACJA PPE

Najdłużej działający w Polsce Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest prowadzony przez Esaliens TFI SA.  Został on utworzony w 1999 roku dla naszych pracowników.
wykrzyknik ikona esaliens

Jeden z liderów na rynku

UGRUNTOWANA POZYCJA

Esaliens znajduje się w ścisłej krajowej czołówce podmiotów oferujących PPE w Polsce. Pracownicze Programy Emerytalne Esaliens stanowią 9,2% rynku programów emerytalnych prowadzonych w formie umowy z funduszem inwestycyjnym (stan na 07.08.2023 r., obliczenia własne na bazie danych z KNF).
magnez ikona esaliens

Grono renomowanych klientów

TRWAŁE RELACJE BIZNESOWE

Współpracujemy z ponad 2430 pracodawcami z różnych sektorów i branż, m.in. farmaceutycznej, finansowej, energetycznej, lotniczej. Obsługujemy przede wszystkim firmy dużej i średniej wielkości, a także międzynarodowe korporacje, dla których Esaliens od wielu lat jest zaufanym partnerem. Z naszych usług korzysta ponad 150 tys. osób.

tryby ikona esaliens

Indywidualne podejście

PROFESJONALNA BIEŻĄCA POMOC

Jako doświadczony specjalista na rynku programów emerytalnych, Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ma odpowiednie kompetencje, aby pomóc firmom przygotować się do realizacji wymogów ustawy PPK. Nasi specjaliści znajdują najbardziej korzystne rozwiązania, dostosowane do indywidualnej sytuacji pracodawcy.
ludziki ikona esaliens

Od kiedy obowiązuje PPK - terminy wprowadzenia ppk w firmach

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1.01.2019 roku, wprowadza obligatoryjność powołania i oferowania PPK dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika.

Wpłaty do PPK

Ustawa o PPK przewiduje aż 3 źródła finansowania na rzecz pracownika: wpłata pracownika, pracodawcy oraz wpłaty ze strony Funduszu Pracy. Każdy uczestnik pracowniczych planów kapitałowych otrzyma z Funduszu Pracy powitalną wpłatę w wysokości 250 zł, a co roku na konto uczestnika wpłynie dodatkowe 240 zł pochodzące z środków Funduszu Pracy.
Masz pytania?

kontakt dla firm
Anita Wojciechowska Esaliens

Anita Wojciechowska

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

+48 605 200 012 22 337 66 00 awojciechowska@esaliens.pl region

kujawsko-pomorskie, pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie

Michał Michalak

Michał Michalak

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

+48 609 992 132 22 337 66 00 mmichalak@esaliens.pl Region:

lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie

PPK - pytania i odpowiedzi

Czy wszyscy pracodawcy są zobowiązani do oferowania PPK?

Nie. Z obowiązku utworzenia PPK są zwolnieni pracodawcy oferujący pracowniczy program emerytalny ze składką podstawową nie niższą niż 3,5%, pod warunkiem, że w Programie uczestniczy co najmniej 25% uprawnionych pracowników. Z obowiązku oferowania PPK mogą zostać zwolnieni wyłącznie mikroprzedsiębiorcy - zatrudniający nie więcej niż 9 pracowników - w sytuacji, gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z PPK.


W jakiej formie jest zawierana umowa między pracodawcą a instytucją finansową?

Umowa między pracodawcą a instytucją finansową (umowa o zarządzanie PPK) musi być zawarta w formie elektronicznej. Wynika to z obowiązku przekazania tej umowy w formie elektronicznej do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR. Uzupełniająco umowa może być zawarta w formie pisemnej, a następnie przekazana do instytucji finansowej w formie elektronicznej.


W jaki sposób pracownicy przystępują do PPK?

Większość pracowników - w przedziale wiekowym 18-54 lata – jest zapisywana do PPK przez pracodawcę, który w ich imieniu i na ich rzecz zawiera umowę z wybraną instytucją finansową (umowę o prowadzenie PPK). Pracownicy w przedziale wiekowym 55-70 lat przystępują do Planu na własny wniosek.


Co jest podstawą naliczenia wpłat finansowanych przez pracodawcę?

Wysokość wpłaty jest określana jako procent wynagrodzenia, od którego naliczane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłata podstawowa jest taka sama dla wszystkich pracowników - stanowi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dobrowolna wpłata dodatkowa jest określana w umowie o zarządzanie PPK, jednak nie może być wyższa niż 2,5% wynagrodzenia.


Kiedy można wypłacić środki z PPK?

W dowolnym momencie. W zależności od okoliczności wycofanie środków gromadzonych w PPK zostanie potraktowane jako wypłata, wypłata transferowa lub zwrot. Dyspozycja wycofania środków jest składana w formie elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do wybranej instytucji finansowej. Przeczytaj o sposobach wypłacania środków zgromadzonych w ramach pracowniczych planów kapitałowych.


Kiedy pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK?

W dowolnym momencie. W tym celu składa pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z PPK. Pracodawca ma 7 dni, aby poinformować o tym fakcie wybraną instytucję finansową. W deklaracji pracownik oświadcza, że jest świadomy wszystkich konsekwencji wynikających z podjętej decyzji.
Tak. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek o dokonywanie wpłat na jego rachunek w PPK. Jeżeli pracownik nie złoży takiego wniosku z własnej inicjatywy, to zostanie ponownie zapisany do PPK po upływie 4 lat od złożenia deklaracji rezygnacji (jeżeli nie ukończy 55 lat), przy zachowaniu prawa do złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK.


Jak inwestowane są pieniądze z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

W PPK jest stosowana zasada domyślnego wyboru sposobu inwestowania środków najlepiej dostosowanego do wieku pracownika: pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego, a także okresu, jaki pozostał pracownikowi do osiągnięcia 60 lat. To dostosowanie jest realizowane poprzez otwarcie rachunku uczestnika PPK w odpowiednim funduszu zdefiniowanej daty. Pracownik na własny wniosek będzie mógł wybrać fundusz zdefiniowanej daty o niższym lub wyższym ryzyku inwestycyjnym. W takim przypadku będzie musiał oświadczyć, że podejmuje w pełni świadomą decyzję.nu.


Pracodawca jest zobowiązany do utworzenia PPK w określonym terminie. Co się stanie, jeżeli nie dojdzie do porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi (lub reprezentacją pracowników) w kwestii wyboru instytucji finansowej?

Do porozumienia powinno dojść najpóźniej na miesiąc przed upływem obowiązującego pracodawcę terminu. Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie, pracodawca sam wybiera instytucję finansową, kierując się najlepszym interesem pracowników.

Ważne dokumenty

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry