Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Oczekiwania wobec PPK

Oczekiwania wobec PPK

ankieta

07.01.2020

Pracownicy w zdecydowanej większości oczekują bezpieczeństwa środków zainwestowanych w PPK. Dwa razy więcej osób opowiada się za bezpieczeństwem niż za osiągnięciem jak najwyższych stóp zwrotu. To duża wskazówka dla pracodawców, jeśli chodzi o kryteria wyboru instytucji finansowej mającej zarządzać Pracowniczym Planem Kapitałowym w firmie.

Z badania ankietowego „Baromentr emerytalny” zrealizowanego na zlecenie Esaliens TFI wynika, że 59% respondentów oczekuje od firmy zarządzającej PPK bezpieczeństwa, a jedynie 32%, czyli niemal o połowę mniej, jak najwyższych zysków przy ponoszeniu odpowiednio wyższego ryzyka inwestycyjnego.

Powyższe oczekiwania pracowników powinny być uwzględnione przez pracodawców przy wyborze instytucji finansowej.

Z jednej strony przepisy ustawowe są bardzo precyzyjne i szczegółowe odnośnie do oferowanych przez instytucję opcji inwestycyjnych. Jedyną formą funduszy są tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które dostosowują poziom bezpieczeństwa i ryzyka inwestycyjnego (proporcje podziału aktywów między obligacje i akcje) do aktualnego wieku uczestnika funduszu. Co więcej, ustalony jest dokładny udział akcji w aktywach w poszczególnych przedziałach wiekowych uczestników. Wszystkie instytucje finansowe muszą oferować portfele inwestycyjne dla uczestników PPK z malejącym udziałem akcji w aktywach w określonych przedziałach wiekowych:
  • do 40 roku życia: od 60 do 80 proc. akcji
  • w przedziale 41 - 50 lat: od 40 do 70 proc.
  • w przedziale 51 - 55 lat: od 25 do 50 proc.
  • w przedziale 56-60 lat: od 10 do 30 proc.
  • powyżej 60 lat: od 0 do 15 proc.

Jak widać, wszystkie instytucje finansowe będą oferowały taki sam skład portfela inwestycyjnego dla pracowników i tym samym w niewielkim zakresie można ten czynnik uwzględnić przy wyborze instytucji finansowej.

Jednak przy wnikliwej analizie ofert, a także przeszłych wyników inwestycyjnych, można znaleźć dość duże różnice między oferentami PPK. Pracodawca może uwzględnić ten parametr ze względu na wskazane w badaniu oczekiwania pracowników. W pierwszym etapie uruchomienia PPK wielu pracodawców, a także wielu doradców pracodawców, przy wyborze zarządzającego bardzo dużą wagę przywiązywało do wysokości stóp zwrotu osiąganych przez poszczególne instytucje finansowe w określonych klasach funduszy (takich jak fundusze akcji, fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu i fundusze obligacji).

Przywołane powyżej wyniki badań podpowiadają, że ocena przeszłych wyników musi być o wiele bardziej wnikliwa. Powinna uwzględniać dodatkowe, w stosunku do skumulowanej stopy zwrotu, czynniki.

Możliwa jest sytuacja, że określona instytucja finansowa osiągnęła znacząco wyższe stopy zwrotu od pozostałych instytucji finansowych. Należy sobie przy tym zdawać sprawę, że dużo wyższa stopa zwrotu, nawet przy takim samym profilu funduszy (na przykład w ramach funduszy akcji), została osiągnięta w efekcie podjęcia przez zarządzających wyższego ryzyka inwestycyjnego. To wyższe ryzyko może mieć formę na przykład mniejszej dywersyfikacji (czyli większej koncentracji) portfela w określonych branżach.

Przy analizie przeszłych wyników warto zwrócić szczególną wagę na stabilność tych wyników w różnych przedziałach czasowych, a także na to, jakie wyniki były osiągane w okresach dekoniunktury na rynku.

wyniki badania

do góry