Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Co się stanie z moimi środkami na rachunku PPK, jeżeli zmienię pracodawcę?

Co się stanie z moimi środkami na rachunku PPK, jeżeli zmienię pracodawcę?

uśmiechnięta kobieta pracownik biurowy

21.03.2019

Zmiana pracodawcy

Przyjmijmy, że dana osoba, nazwijmy ją Adam, od 5 lat uczestniczy w PPK oferowanym przez aktualnego pracodawcę. Zatrudniony zgromadził na rachunku kilka tysięcy złotych i podejmuje decyzję o zmianie pracodawcy. Co dalej? Po upływie trzech miesięcy od chwili zmiany miejsca zatrudnienia Adam zostaje zapisany do Pracowniczego Planu Kapitałowego oferowanego przez nowego pracodawcę (jeżeli nie ukończył 55 lat) lub zapisuje się na własny wniosek (po przekroczeniu 55 lat).

Transfer środków do nowego PPK

Adam ma obowiązek poinformowania nowego pracodawcy o tym, że był (a właściwie nadal jest) uczestnikiem PPK oferowanego przez poprzedniego pracodawcę. Wskazuje również jaka instytucja finansowa prowadzi jego rachunek w tym planie. W jakim celu? Aby umożliwić dokonanie transferu środków z PPK u poprzedniego pracodawcy do planu prowadzonego w aktualnym miejscu pracy.
W przypadku transferu środków ze „starego” do „nowego” PPK pracownik nie ponosi żadnych opłat. Tego samego dnia z rachunku PPK oferowanego przez poprzedniego pracodawcę są odkupowane wszystkie jednostki funduszu zdefiniowanej daty według wyceny tych jednostek z danego dnia. Za uzyskaną z odkupienia kwotę zostają nabyte jednostki funduszu oferowanego przez instytucję finansową prowadzącą PPK u nowego pracodawcy.

Uczestnik może pozostawić środki w dotychczasowym PPK

Pracownik może jednak nie wyrazić zgody na transfer środków z rachunku PPK prowadzonego przez poprzedniego pracodawcę. Jeżeli podejmie taką decyzję, to musi poinformować pracodawcę o braku zgody na transfer – najlepiej w momencie przekazania obowiązkowej informacji o tym, że jest uczestnikiem PPK oferowanym przez poprzedniego pracodawcę (nie później jednak niż 7 dni od dnia przekazania tej informacji).

Czym może być motywowana decyzja o pozostawieniu środków?

  • Decyzja o pozostawieniu środków w „starym PPK” może być spowodowana na przykład tym, że Adam uzna, iż instytucja finansowa prowadząca PPK u poprzedniego pracodawcy daje większe prawdopodobieństwo osiągania lepszych wyników niż ta, którą wybrał nowy pracodawca.
  • Innym powodem może być dążenie do tzw. dywersyfikacji. Ma ona miejsce, gdy pracownik chce korzystać z usług więcej niż jednej instytucji finansowej przy pomnażaniu środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Do którego rachunku prowadzonego w ramach PPK będą wnoszone dopłaty roczne?

W tym miejscu może pojawić się kolejne pytanie – o to, do którego PPK trafią dopłaty roczne z Funduszu Pracy.

Dopłaty roczne będą wnoszone na rachunek, który został założony najpóźniej, czyli zostaną skierowane do rachunku prowadzonego przez nowego pracodawcę.

Przy kolejnej zmianie pracodawcy decyzja może być odmienna

Załóżmy, że nastąpi kolejna zmiana pracodawcy i zapisanie danej osoby do PPK oferowanego przez trzeciego pracodawcę. Jeśli tym razem najnowsza instytucja finansowa zostanie uznana za najbardziej wiarygodną, to oczywiście decyzja pracownika może być inna niż przy pierwszej zmianie pracodawcy. W takim przypadku środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez poprzednich pracodawców zostaną przetransferowane do aktualnego PPK. Po dokonaniu tych transferów Adam ponownie będzie uczestnikiem jednego PPK.


Jedna osoba może być uczestnikiem wielu PPK

Pracownik każdorazowo podejmuje decyzję o tym, czy przy zmianie pracodawcy dojdzie do transferu środków między rachunkami prowadzonymi w ramach PPK, czy nie. Może się zdarzyć, że przy wielokrotnej zmianie miejsca pracy w ciągu kariery zawodowej dana osoba będzie korzystać z wielu Pracowniczych Planach Kapitałowych - jeżeli za każdym razem nie będzie wyrażała zgody na transfery środków między rachunkami prowadzonymi w ramach PPK.

do góry