Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Nowe obowiązki pracodawcy w ramach pracowniczego planu kapitałowego PPK

Nowe obowiązki pracodawcy w ramach pracowniczego planu kapitałowego PPK

Dokumenty do podpisania

31.03.2018 r.

Problem niskich emerytur i słabych perspektyw na poprawę ma swoje korzenie w starzejącym się społeczeństwie, a także - coraz niższym odsetku osób pracujących, które swoimi bieżącymi składkami pokrywają wypłaty świadczeń emerytalnych. Niekorzystna sytuacja demograficzna była przyczynkiem do tego, aby zorganizować odpowiedni system wspomagający emerytury z ZUS i OFE, czyli Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK). Wejście w życie emerytury po nowemu oznacza duże zmiany zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.
Ci pierwsi mogą mieć m.in. więcej obowiązków administracyjnych, które warto przeanalizować, aby zawczasu do nich się przygotować.Pracowniczy Plan Kapitałowy a kwestie finansowe pracodawcy


Obowiązkowe składki podstawowe na PPK odliczane będą od wynagrodzenia netto pracownika. Stanowić będą one 2% jego wynagrodzenia. Oprócz tego, w perspektywie jest uwzględnienie dopłat z budżetu państwa na PPK. Dodatkowo sam pracodawca będzie finansował na rzecz osoby zatrudnionej miesięczną składkę w wysokości 1,5% jej pensji, co z kolei stanie się dla niego dodatkowym kosztem. Możliwe jest również naliczanie tzw. dodatkowej składki fakultatywnej.

Pracowniczy Plan Kapitałowy - formalności pracodawcy

Jedną z pierwszych obowiązkowych czynności, jaka przypadnie pracodawcy, będzie wybranie instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK. Wybór ten powinien odbyć się po konsultacji z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych. Istotnym zadaniem będzie uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków planu dla pracowników. Kolejne zadanie to naliczanie i odprowadzanie składek do PPK. Podmiot zatrudniający sprawować będzie swego rodzaju pieczę nad programem oszczędzania na prywatną emeryturę. Za pośrednictwem pracodawcy możliwa będzie także rezygnacja z udziału w programie. Pracownik w tym celu składał będzie odpowiednią deklarację do podmiotu zatrudniającego. Po stronie pracodawcy będzie leżał także obowiązek ponownej rejestracji pracownika w 2 lata od złożenia przez niego rezygnacji z PPK. Ponadto po stronie podmiotu zatrudniającego będzie obowiązek przyjmowania wszelkich dyspozycji pracowników np. o modyfikacji sposobu inwestowania, jak również o zmianie danych czy zmianie osób uprawnionych do środków w razie śmierci uczestnika PPK. Ważnym zadaniem staną się także obowiązki raportowe, wypełniane w cyklach miesięcznych i rocznych.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – zadbajmy o naszą przyszłość!

Zapowiadane Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim wspólna troska o naszą przyszłość. Zarówno pracodawca, jak i pracownik gromadzić będą środki, które staną się powszechnym elementem publicznego systemu emerytalnego. Pracodawca odgrywa w tym systemie ogromną rolę. Będzie on nie tylko reprezentował interesy swoich pracowników, ale także dbał o formalności związane z programem.

do góry