Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Zmiana pracodawcy oferującego PPK. Jaką podjąć decyzję?

Zmiana pracodawcy oferującego PPK. Jaką podjąć decyzję?

analiza wyników

11.05.2019

Za dwa lata niemal wszyscy pracodawcy będą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe. Przy okazji zmiany pracodawcy środki zgromadzone w PPK u poprzedniego pracodawcy będą z automatu przenoszone do Planu oferowanego przez nowego pracodawcę. Jednak będzie można też pozostawić środki w dotychczasowym PPK.  Jakie przesłanki mogą przemawiać za taką decyzją?

Zanim udzielimy odpowiedzi na powyższe pytanie, przyjrzyjmy się bliżej przepisom obowiązującym w sytuacji zmiany pracodawcy:
 • Jeżeli pracownik uczestniczący w PPK zmienia miejsce pracy i nowy pracodawca również oferuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, to zostanie on automatycznie zapisany do nowego PPK po upływie trzech miesięcy od momentu zatrudnienia.
 • Jeśli pracownik ukończył już 55 lat, to będzie musiał sam złożyć deklarację przystąpienia do Planu.

 • W obu przypadkach jest obowiązek poinformowania nowego pracodawcy o wszystkich PPK, w których uczestniczy pracownik ze wskazaniem instytucji finansowych zarządzających jego środkami i numerów rachunków. Po otrzymaniu takiej informacji nowy pracodawca informuje pracownika, że dopełni formalności związanych z przeniesieniem środków do nowego PPK (w formie wypłaty transferowej).

  Pracownik będzie mógł pozostawić środki w dotychczasowym PPK.

  Aby wstrzymać procedurę transferu środków, pracownik musi złożyć odpowiednie oświadczenie nowemu pracodawcy w ciągu 7 dni od poinformowania o tym, że był uczestnikiem PPK u poprzedniego pracodawcy.

  Co może przemawiać za podjęciem takiej decyzji?

  Skuteczniejsze pomnażanie oszczędności przez dotychczasową firmę zarządzającą.

  Na rynku PPK konkuruje ze sobą 20 instytucji finansowych i istnieje małe prawdopodobieństwo, że nowy pracodawca będzie oferował Plan we współpracy z tym samym podmiotem. Najważniejszą różnicą między konkurującymi instytucjami będzie efektywność w pomnażaniu oszczędności pracowników, czyli tzw. stopa zwrotu. Jeżeli dotychczasowa instytucja finansowa okaże się bardziej skuteczna, to będzie to silną przesłanką do tego, aby pozostawić środki w dotychczasowym PPK.

  Ograniczenie ryzyka osiągnięcia niskiej stopy zwrotu.

  Jeżeli zmiana pracodawcy nastąpi w okresie krótszym niż 5 lat od przystąpienia do PPK, to ocena efektywności w pomnażaniu pieniędzy przez dwie instytucje finansowe – w dotychczasowym i w nowym PPK – będzie mało miarodajna. W takiej sytuacji pozostawienie środków w dotychczasowym Planie może być podyktowane tym, aby środki gromadzone w ramach PPK pomnażały dwie instytucje finansowe. Jaką odniesiemy z tego korzyść? Ograniczamy ryzyko, że nasze całe oszczędności będzie pomnażała instytucja, która osiągnie najniższe stopy zwrotu.

  Większa swoboda w dysponowaniu środkami.

  Uczestnik PPK może w dowolnym momencie wycofać gromadzone środki w formie tzw. zwrotu. Jednak w takim przypadku będzie musiał zapłacić tzw. podatek Belki od ewentualnych zysków. Utraci także dopłaty otrzymane ze środków Funduszu Pracy. Mogą jednak zdarzyć się takie okoliczności, które zmuszą uczestnika do wypłaty środków z PPK, a jednocześnie kwota wymagana do sfinansowania określonego wydatku będzie niższa niż kwota oszczędności w PPK. W takiej sytuacji posiadanie dwóch PPK pozwoli nam na wypłatę tylko części środków (z jednego PPK) i zachowanie ulg oraz dopłat z Funduszu Pracy w PPK, z którego nie dokonamy zwrotu środków.

do góry