Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Czy warto zapisać się do PPE na kilka lat przed emeryturą?

Czy warto zapisać się do PPE na kilka lat przed emeryturą?

para w średnim wieku spaceruje po plaży

14.05.2018 r.

Czasami spotykamy się z opinią, że pracownikom starszym, będących kilka lat przed emeryturą, nie opłaca się przystąpić
do pracowniczego programu emerytalnego (PPE). To nieprawda. Wyjaśnijmy dlaczego.


Nie można polemizować ze stwierdzeniem, że na uczestnictwie w PPE najwięcej zyskają najmłodsi pracownicy. Jeżeli są lojalni, pracują przez wiele lat w jednym zakładzie pracy, to otrzymają od pracodawcy składkę opłacaną np. przez 20 lat, a czasami nawet dłużej. Sumaryczna kwota ich składek może być dużo wyższa od tej, jaką otrzymają pracownicy będący na 5 lat przed emeryturą - także wówczas, gdy składka jest określona jako procent wynagrodzenia brutto i nawet gdy ma miejsce spora różnica w wysokości wynagrodzeń.

Czasami zdarza się jednak, że najmłodsi pracownicy rezygnują z uczestnictwa w PPE. Dlaczego, skoro mogą zyskać najwięcej?
Dla wielu osób przed trzydziestką emerytura wydaje się zupełną abstrakcją. Tak odległą, że nie chcą ponosić zwykle niewielkiego kosztu uczestniczenia w PPE w postaci podatku od składki finansowanej przez pracodawcę.

Powód rezygnacji z uczestniczenia w PPE najstarszych pracowników jest zupełnie inny. Zwykle uznają oni, że jest już za późno. Pracownicy w wieku przedemerytalnym powinni wziąć jednak pod uwagę kilka aspektów związanych z uczestnictwem w PPE.
Po pierwsze, pracowniczy program emerytalny oferowany przez pracodawcę to de facto podwyżka wynagrodzenia w określonej wysokości, którą można sobie zabezpieczyć dopiero po podpisaniu deklaracji przystąpienia do Programu.

Strata czy podwyżka?

Przeanalizujmy przypadek osoby w wieku 60 lat, która otrzymuje pensję w wysokości 6 000 zł brutto, a składkę podstawową w PPE ma ustaloną na poziomie 5%.

Jeżeli zrezygnuje ona z uczestnictwa w PPE, nie złoży deklaracji przystąpienia do Programu, to będzie oznaczało, że co miesiąc będzie traciła 300 zł „podwyżki” wynagrodzenia w postaci nieodprowadzonej składki podstawowej. Po 12 miesiącach strata urośnie do 3 600 zł, natomiast do momentu osiągnięcia 65 lat - do kwoty 18 tysięcy złotych. Czy warto zrezygnować z tak dużej sumy? Odpowiedź jest oczywista: Nie! A gdy pracownik ma już 64 lata? Dlaczego miałby zrezygnować z 3 600 zł?

Kolejny aspekt, który należy wziąć pod uwagę to ten, że wynagrodzenie w postaci składki podstawowej w PPE nie jest wypłacane
„na rękę”, ale inwestowane na bardzo korzystnych warunkach: zwykle przy bardzo niskich kosztach i bez podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”). Jeżeli założymy, że składki będą pomnażane w tempie 4% rocznie, to po pięciu latach zyski
z zainwestowanych 18 tys. zł wyniosą potencjalnie 2 000 zł. Tym samym w momencie przejścia na emeryturę w wieku 65 lat wspomniany wyżej pracownik będzie posiadał na swoim rachunku prowadzonym w ramach PPE prawie 20 tysięcy złotych.

Właściciel oszczędności, przechodząc na emeryturę, zachowuje całkowitą swobodę dysponowania środkami. Będzie mógł wypłacić kapitał jednorazowo, w ratach lub pozostawić na rachunku w celu ich dalszego pomnażania, nawet do 70 roku życia.

Szansa na znaczne powiększenie kapitału - składka dodatkowa

Jeżeli pracownik w wieku przedemerytalnym posiada oszczędności w banku lub nawet w funduszach inwestycyjnych, ale poza PPE,
to może wykorzystać składkę dodatkową do tego, aby zwielokrotnić kwotę oszczędności pomnażanych na wyjątkowo korzystnych warunkach oferowanych w ramach Programu.

Pracownicy na zasadzie dobrowolności mogą wnosić do PPE także składkę potrącaną z własnego wynagrodzenia netto, nawet
do kwoty 450% średniego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. W roku 2018 górny limit składki dodatkowej do PPE wynosi 19 993,50 zł. Przez 5 lat pracownik mógłby więc wnieść w ramach składki dodatkowej do PPE niemal 100 tysięcy złotych, których wartość byłaby o ponad 12 tysięcy wyższa w wieku 65 lat, przy rocznym tempie pomnażania oszczędności na poziomie
4 procent. W takim przypadku kwota posiadana na rachunku w PPE, pochodząca ze składki podstawowej i składki dodatkowej, wzrosłaby do ponad 130 tysięcy złotych - w ciągu zaledwie 5 lat uczestniczenia w PPE.

Wniosek - nigdy nie jest za późno, aby przystąpić do PPE, nawet gdy ma się tylko jeden rok lub kilka miesięcy do emerytury.

do góry