Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Obowiązki pracodawcy w pracowniczym programie emerytalnym PPE – sprawdź, co musisz wiedzieć

Obowiązki pracodawcy w pracowniczym programie emerytalnym PPE – sprawdź, co musisz wiedzieć

oszczędzanie na przyszłość z Esaliens

Buduj przyszłość swoją i Twoich pracowników z najbardziej doświadczonym zespołem zarządzającym pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE) w Polsce. Sprawdź ofertę ESALIENS dla klientów indywidualnych i firm.
22.01.2018 r.

Od czasu pojawienia się pierwszego pracowniczego programu emerytalnego minęły prawie dwie dekady. W tym czasie rynek PPE uległ zasadniczym zmianom. Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pokazuje, że pod koniec 2016 roku w PPE uczestniczyło 395,6 tysięcy osób1. Dodatkowe benefity pozapłacowe, takie jak prywatna emerytura, w dobie rynku pracownika działają jak magnes przyciągający najlepszych kandydatów. Chcesz założyć PPE w swojej firmie? Jesteś ciekawy, jakie zmiany wejdą w życie w nadchodzącym roku? Sprawdź, o czym trzeba pamiętać!

Czym jest PPE?

PPE to dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę, którą organizuje pracodawca przy współudziale osób zatrudnionych. Funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Środkami zgromadzonymi w ramach PPE zarządza instytucja finansowa (np. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) oferująca produkty o charakterze inwestycyjnym oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnym, wybierana przez pracodawcę oraz reprezentację pracowników.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w PPE

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy przyjmowanie od pracowników deklaracji przystąpienia do PPE oraz naliczanie i odprowadzanie składek. Zgodnie z ustawą wysokość składki podstawowej, finansowanej przez pracodawcę nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia pracownika brutto. Uczestnik programu ma jednak możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat w ramach składki dodatkowej, której limit w 2018 roku wynosi 19 993,5 zł.

Ponadto pracodawcy prowadzący PPE mają obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań z realizacji programu i przekazywania ich do Komisji Nadzoru Finansowego do 1 marca następnego roku. Obowiązkiem pracodawcy jest także informowanie uczestników programu o najważniejszych zasadach jego funkcjonowania, m.in. o wysokości składki podstawowej, maksymalnej wysokości składki dodatkowej czy zasadzie wypłaty środków po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Wraz z dniem 21 maja 2018 roku mają wejść w życie zmiany przygotowanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poszerzające uprawnienia uczestników PPE. Zgodnie z nowymi wytycznymi pracodawca może być zobowiązany m.in. także do przygotowania informacji dotyczącej warunków funkcjonowania PPE skierowanej do każdego uczestnika programu2.  
Wykres - Jak założyć pracowniczy program emerytalny

do góry