Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Czy pracownicy uczestniczący w pracowniczym programie emerytalnym (PPE) będą zapisywani do Pracowniczego planu kapitałowego (PPK)?

Czy pracownicy uczestniczący w pracowniczym programie emerytalnym (PPE) będą zapisywani do Pracowniczego planu kapitałowego (PPK)?

uśmiechnięta kobieta pracownik biurowy

19.06.2018 r.

Wraz z opublikowaniem poprawionej wersji projektu ustawy o PPK przybliżyła się wizja uruchomienia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w firmach. Pod wieloma względami plany kapitałowe PPK będą podobne do funkcjonujących już programów PPE. Dlatego oszczędzający w PPE bardzo często zadają pytania: Jaki będzie efekt wejścia w życie przepisów o PPK? Czy mój program zostanie przekształcony w PPK? Co się stanie z moimi środkami, zgromadzonymi w PPE, gdy zmienię pracodawcę?


Pracownicy, którzy uczestniczą już w PPE i porównują warunki finansowania PPE i PPK, zastanawiają się, jak będzie funkcjonował ich program emerytalny po wprowadzeniu w życie nowych wymogów prawnych. W PPE składka podstawowa jest finansowana w całości przez pracodawcę. W PPK natomiast koszt finansowania składki podstawowej jest dzielony między pracownika (2%) i pracodawcę (1,5%). Osoby o dochodach do 2 100 zł miesięcznie mogą wpłacać mniej na PPK, jednak nie mniej niż 0,5% swojego wynagrodzenia. Z drugiej strony pracodawca może zwiększyć poziom dofinansowania PPK, nawet do 4%. Dodatkowo pracownicy otrzymają dotację od skarbu państwa (250 zł na powitanie i 240 zł corocznej dopłaty). Jednak koszt finansowania nigdy nie będzie w całości po stronie pracodawcy, tak jak ma to miejsce w PPE.

Jaki więc będzie rezultat wejścia w życie przepisów o PPK?


To zależy od wysokości składki płaconej przez pracodawcę oraz liczby osób uczestniczących w PPE w przedsiębiorstwie. Jeżeli Twój pracodawca oferuje składkę podstawową na poziomie nie niższym niż 3,5% i na bieżąco nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE, a w programie uczestniczy ponad połowa zatrudnionych, to wejście w życie przepisów o PPK nie będzie miało dla Ciebie żadnych konsekwencji. Obowiązek oferowania PPK ma obejmować wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. Jednak od tego obowiązku będą wyjątki. Jednym z nich będzie oferowanie przez pracodawcę PPE ze składką nie niższą niż 3,5%.

Co się stanie, jeżeli Twój pracodawca oferuje składkę podstawową niższą niż 3,5%?


Można przewidzieć dwa scenariusze. Pierwszy to ten, że składka podstawowa w programie zostanie podniesiona do co najmniej 3,5%. Jeżeli tak się nie stanie, to trzeba będzie utworzyć PPK. Wówczas Twój pracodawca zaoferuje Ci, obok PPE, również PPK, a w firmie będą istniały dwie formy pracowniczego planu/programu emerytalnego. Taka sytuacja jest dość mało prawdopodobna. Można też sobie wyobrazić drugi wariant, w którym pracodawca, samodzielnie lub w porozumieniu z reprezentacją pracowników, zlikwiduje PPE. Wówczas pracownicy uczestniczący w PPE będą mogli dokonać zwrotu posiadanych środków. W takim przypadku, jeśli wycofamy swoje oszczędności, kwota pochodząca ze składek podstawowych będzie pomniejszona o 30 proc., które zostaną przekazane do ZUS na Twoje konto emerytalne. Zostanie również potrącony koszt podatku od zysków kapitałowych.

Czy PPE zostanie przekształcony w PPK?


Wedle przepisów drugiej wersji projektu ustawy o PPK nie ma takiej możliwości. W związku z tym w przypadku konieczności zamiany formy programu, z PPE na PPK, dotychczasowy program zostanie zlikwidowany, a na jego miejsce pracodawca będzie zobowiązany do utworzenia PPK. Pracownicy pytają także, co się stanie z ich środkami zgromadzonymi w PPE, jeżeli dojdzie do zmiany pracodawcy. Jeżeli nowy pracodawca będzie także oferował PPE ze składką nie niższą niż 3,5%, to pracownik będzie miał aż trzy opcje do wyboru:


1  pozostawić środki w dotychczasowym programie, aż do uzyskania uprawnień do wypłaty,

2  złożyć dyspozycję przeniesienia środków (wypłaty transferowej) do nowego PPE - po uzyskaniu uprawnień
             do uczestnictwa w PPE u nowego pracodawcy, 

3  przenieść środki z PPE na Indywidualne konto Emerytalne (IKE). Jeżeli nowy pracodawca będzie oferował PPK, to pracownik
             będzie mógł pozostawić środki w dotychczasowym PPE lub przenieść je na IKE.


do góry