Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Ryzyko utraty pracy – dodatkowy argument za przystąpieniem do PPK

Ryzyko utraty pracy – dodatkowy argument za przystąpieniem do PPK

biznes

02.04.2019 r.

Od kilku lat panuje doskonała koniunktura na rynku pracy. Praca szuka pracownika, a nie odwrotnie. Taka sytuacja nie potrwa jednak wiecznie, a nasze uczestnictwo w PPK jest przewidziane na okres kilkudziesięciu lat. W związku z tym kluczowa jest odpowiedź na pytanie: Co się stanie z naszymi środkami w PPK, jeżeli utracimy pracę i będziemy potrzebowali czasu na znalezienie nowej?


Utrata pracy i brak dochodów przez kilka miesięcy

Obawa przed utratą pracy to jedna z największych i najczęstszych trosk Polaków. Chociaż od kilku lat panuje doskonała sytuacja na rynku zatrudnienia, to chyba większość z nas – jeżeli nie weszliśmy na rynek pracy w ostatnim okresie – pamięta czasy kryzysu i wysokiego bezrobocia. Wówczas okres poszukiwania nowego źródła dochodu często trwał wiele miesięcy.
To w wyniku tamtych kryzysowych doświadczeń troska o bezpieczeństwo finansowe, zabezpieczenie środków finansowych na tzw. czarną godzinę jest najczęściej deklarowanym przez nas powodem gromadzenia oszczędności.


Środki w PPK jako zabezpieczenie na wypadek utraty pracy

Powyższe obawy powinny być dodatkowym argumentem za tym, aby uczestniczyć w PPK. Wyjaśnijmy, dlaczego.

Jednym z najważniejszych praw uczestnika PPK jest prawo do zwrotu środków, czyli do ich wycofania w dowolnie określonym momencie i w dowolnych okolicznościach.

Taką okolicznością może być właśnie utrata pracy. Jeżeli nie będziemy posiadali innych oszczędności, poza środkami zapisanymi na rachunku PPK, będziemy mogli je wykorzystać jako środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w okresie pozostawania bez pracy.


Status nagłej wypłaty środków

Jaka część środków zostanie nam wypłacona w takiej kryzysowej sytuacji? Środki posiadane na rachunku PPK będą pochodziły z trzech źródeł: comiesięcznych wpłat finansowanych z wynagrodzenia netto, z dodatkowych środków pracodawcy, a także ze środków Funduszu Pracy wnoszonych z częstotliwością roczną.
Jeżeli zdecydujemy się na wycofanie środków w sytuacji utraty pracy, to otrzymamy:
  • Całość wpłat wnoszonych z wynagrodzenia netto. Jeżeli osiągniemy zyski z ich inwestowania, to one także zostaną nam wypłacone po potrąceniu podatku Belki (19% kwoty zysków).
  • 70 proc. wpłat sfinansowanych przez pracodawcę wraz z zyskami pomniejszonymi o podatek Belki.
A co z resztą?
  • Pozostałe 30 proc. wpłat od pracodawcy wraz z całością zysków zasili nasze konto emerytalne w ZUS.
  • Środki pochodzące z Funduszu Pracy zostaną zwrócone do Funduszu Pracy.
PPK może okazać się najbardziej efektywnym sposobem zabezpieczenia się na ewentualność utraty pracy, ponieważ oprócz środków pochodzących z własnego wynagrodzenia, otrzymamy aż 70 proc. środków sfinansowanych przez byłego już pracodawcę.
Trzeba wiedzieć, że w okresie pozostawania bez pracy nie opłacamy składek na ubezpieczenie emerytalne. To oczywiście negatywnie wpłynie na przyszłą emeryturę wypłacaną przez ZUS. Dlatego 30 proc. wpłat pochodzących ze środków pracodawcy, jakie zostaną przekazana na nasze konto w ZUS w przypadku dokonania zwrotu, zwiększy nasze przyszłe świadczenie.


Co się stanie, jeżeli pozostawimy środki w PPK?

W przypadku utraty pracy możemy pozostawić środki na rachunku w PPK. Przy takiej decyzji:
  • pozostawione w planie środki będą cały czas inwestowane przez fundusz zdefiniowanej daty na takich samych zasadach jak dotychczas.
  • Jedyna różnica będzie wynikała z tego, że nasz rachunek nie będzie zasilany nowymi wpłatami.
  • Wartość środków jednak nadal ma szansę rosnąć w wyniku ich inwestowania przy takim samym poziomie opłat, jaki ponosiliśmy, będąc pracownikiem byłego pracodawcy.
Mając bezpośredni wgląd w stan naszego rachunku poprzez internet, będziemy mogli cały czas śledzić bieżącą wartość środków.
W przyszłości będziemy mogli podjąć następujące decyzje:
  • wycofać środki jako zwrot - na zasadach opisanych wyżej,
  • wypłacić środki po osiągnięciu wieku 60 lat, zachowując ulgę w tzw. „podatku Belki”, a także otrzymując całość środków pochodzących z wpłat pracodawcy i z Funduszu Pracy,
  • dokonać transferu środków na rachunek PPK prowadzony przez nowego pracodawcę w momencie, gdy uda nam się znaleźć nową pracę.

do góry