Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Zmiana pracy - co mogę zrobić z pieniędzmi z pracowniczego programu emerytalnego PPE?

Zmiana pracy - co mogę zrobić z pieniędzmi z pracowniczego programu emerytalnego PPE?

mlodzi zadowoleni ludzie

23.03.2018 r.

Większość osób w ciągu swojego życia kilkakrotnie zmienia miejsce pracy. Czasami pojawiają się obawy o to, co stanie się ze środkami z PPE – są one nieuzasadnione. Poniżej przedstawiamy możliwe opcje. W sytuacji, gdy zatrudniona osoba zmienia miejsce pracy, pracodawca zaprzestaje dopłacania środków z wynagrodzenia pracownika do PPE, a z drugiej strony - pracownik nie może samodzielnie dopłacać do swojego PPE. Wynika to z ustawy PPE, która reguluje działanie pracowniczego programu emerytalnego. Stanowi ona, iż wpłacane środki mogą pochodzić tylko z wynagrodzenia otrzymanego od pracodawcy prowadzącego program. Ponadto składki mogą być dokonane wyłącznie za pośrednictwem tego samego pracodawcy. Tak więc Pracowniczy Program Emerytalny jest integralnie związany z prowadzącym go przedsiębiorstwem. Jeżeli zatrudnienie ustaje, pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, a w efekcie nie wpłaca nowych kwot do PPE.

Co więc dzieje się ze środkami zgromadzonymi na PPE po ustaniu stosunku pracy?

  • Jedną z możliwości jest pozostawienie środków zgromadzonych w ramach PPE. Ich suma nie będzie powiększana o nowe składki, jednak w dalszym ciągu środki będą inwestowane np. przez fundusz inwestycyjny.
  • Kolejna możliwość to przeniesienie środków na inny Pracowniczy Program Emerytalny - tylko wówczas, gdy nowy pracodawca prowadzi PPE. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w kopii Umowy Zakładowej, którą otrzymują uczestnicy PPE. Wszelkich potrzebnych informacji powinna także udzielić osoba odpowiedzialna za PPE w ramach danego przedsiębiorstwa.
  • Trzecią czynnością, jaką można zrobić po ustaniu stosunku pracy, jest przeniesienie środków z PPE na IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. W pierwszym kroku należy założyć IKE w wybranej instytucji finansowej. W kolejnym etapie składamy u pracodawcy odpowiednie podanie o transfer środków z konta PPE na IKE. Warto pamiętać, że takie oświadczenie woli składane jest za pośrednictwem pracodawcy, który prowadzi program, nawet wtedy, gdy dany pracownik nie jest już u niego zatrudniony!

Pracowniczy Program Emerytalny - wypłata


Aby otrzymać całe zaoszczędzone środki z PPE, należy spełnić warunki ustawowe, dotyczące wieku (ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych) i odpowiedniego stażu oszczędzania. Dzięki temu będziemy mogli skorzystać z pełnych przywilejów podatkowych i uniknąć ewentualnych opłat, które mogą pomniejszyć zgromadzony kapitał.

Wcześniejsze wycofanie środków z PPE jest możliwe (jest to tzw. zwrot, np. po zmianie pracodawcy i przeniesieniu oszczędności na IKE). Jednak w takiej sytuacji trzeba liczyć się z utratą części oszczędności. 30% sumy składek podstawowych, wpłaconych do PPE, jest przekazywane do ZUS i ewidencjonowane na koncie w I filarze jako dodatkowa składka emerytalna. W trakcie pracy zawodowej czeka nas wiele potrzeb i pokus, jednak ustawodawca zaprojektował ten produkt tak, aby najbardziej opłacało się spożytkować oszczędności z PPE na cel - zgodny ze swoją nazwą – emerytalny.

do góry