Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog PPK tuż przed emeryturą. Czy to się opłaca?

PPK tuż przed emeryturą. Czy to się opłaca?

starszy mężczyzna

30.12.2019

Polski Fundusz Rozwoju podsumował I transzę zakładania PPK przez największe przedsiębiorstwa. Średni poziom partycypacji pracowników w tej grupie firm wyniósł 39%. Wśród pracowników w przedziale wiekowym 18-54 lata poziom uczestnictwa wyniósł 46%. Można szacować, że tylko co trzeci pracownik w wieku przedemerytalnym zdecydował się na uczestnictwo w programie.


Jakie mogą być przyczyny niższej partycypacji w najstarszej grupie wiekowej?

Można wymienić dwa główne powody. Pierwszym z nich jest tryb przystępowania pracowników, którzy ukończyli 55 rok życia. Umowa o przystąpieniu do PPK jest zawierana na ich własny wniosek, podczas gdy pozostali zatrudnieni są automatycznie zapisywani przez pracodawcę. Drugim powodem, może być opinia, że na przystąpienie do PPK, rozumianego jako plan emerytalny, jest już za późno. Z ust pracowników, którzy mają kilka lat do emerytury, możemy usłyszeć takie argumenty, jak na przykład: To oferta dla młodych. Mam za mało czasu, aby zgromadzić sensowny dodatek do emerytury.


Czy może być za późno na to, aby przystąpienie do PPK było opłacalne?

Nie. Co więcej, pod pewnymi względami pracownicy, którzy przystąpią do PPK po ukończeniu 55. roku życia, w niemal każdych okolicznościach zyskają na uczestniczeniu w programie najwięcej. Pokażmy to na przykładzie dwóch pracowników: Marka, który zostaje uczestnikiem PPK w wieku 30 lat i Zofii, która zapisała się do Programu, mając 59 lat, czyli na rok przed przejściem na emeryturę. Przyjmijmy, że oboje otrzymują takie samo wynagrodzenie 5 000 zł brutto, pierwsza wpłata do PPK zostanie potrącona z wynagrodzenia otrzymanego w maju 2020 roku i podejmą decyzję o wypłacie środków po 12 miesiącach uczestnictwa w PPK - w połowie czerwca 2021 roku, w momencie przejścia na emeryturę. Kto więcej zyska na uczestniczeniu w PPK? Przeanalizujmy. Pomińmy w tym pierwszym przykładzie zyski z inwestowania składek, tym bardziej że nie będą miały wpływu na różnice w otrzymanej kwocie wypłaty środków po 12 miesiącach (przy wypłacie jednorazowej). Przypomnijmy, że wpłaty na rachunek w PPK pochodzą z trzech źródeł:
  • wpłaty potrącanej z wynagrodzenia netto pracownika w kwocie odpowiadającej 2 proc. wynagrodzenia brutto,
  • wpłaty finansowanej z dodatkowych środków pracodawcy w kwocie odpowiadającej 1,5 proc. wynagrodzenia brutto,
  • jednorazowej wpłaty powitalnej (250 zł) i corocznych dopłat (240 zł) finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
W związku z tym suma wpłat wniesionych z własnego wynagrodzenia Marka i Zofii (12 x 100 zł), od pracodawcy (12 x 75 zł), a także z Funduszu Pracy (250 zł wpłata powitalna plus 240 zł dopłata roczna) będzie taka sama: 2 590 zł.


A jaka będzie różnica w kwocie wypłaty/zwrotu?

Ponieważ Zofia dokona wypłaty już po ukończeniu 60. roku życia, otrzyma:
  • 2 590 zł (czyli całość posiadanych na rachunku środków).
Wypłata Marka zostanie potraktowana jako zwrot. Tym samym będzie niższa od tej, jaką otrzyma Zofia. Marek otrzyma w sumie 1 830 zł:
  • 1 200 zł (całość środków potrąconych z jego wynagrodzenia),
  • 630 zł (70 procent wpłat sfinansowanych przez pracodawcę).
Wpłaty wniesione ze środków Funduszu Pracy zostają zwrócone do Funduszu, natomiast 30 proc. wpłaty pracodawcy wpłynie na konto Marka w ZUS-ie prowadzone w ramach I filara.


Jakie będą różnice na korzyść pracownika w wieku przedemerytalnym w dłuższych okresach oszczędzania?

Spójrzmy na poniższą tabelę, w której Zofia ma 55 lat i przechodzi na emeryturę w jednym przypadku w wieku 60 lat (po 5 latach oszczędzania), a w drugim pięć lat później (po 10 latach oszczędzania).

tabela

Założenia: 5 000 zł - wynagrodzenie brutto, stopa zwrotu w okresie wpłat – 3%, stopa zwrotu w okresie wypłat ratalnych – 0%, stopa podatku Belki – 19%. Obliczenia własne.

Przypominamy, że Marek otrzyma niższe kwoty, ponieważ przy wcześniejszym wycofaniu z PPK utraci część wpłat od pracodawcy i dopłaty z Funduszu Pracy.

Wraz z wydłużaniem okresu wpłat korzyści pracownika przystępującego do PPK w wieku przedemerytalnym będą coraz większe w porównaniu do pracownika przystępującego w młodszym wieku, który decyduje się na wcześniejsze wycofanie środków (zwrot).

Jeżeli Maria zdecyduje się na wypłaty ratalne środków po pięciu latach oszczędzania, to suma wypłat ratalnych będzie wyższa o 6 911 zł od wpłat podstawowych potrąconych z jej wynagrodzenia. Gdyby Maria wydłużyła okres uczestniczenia w PPK do 10 lat, to wypłaci z PPK ponad 27 tysięcy złotych w formie wypłat ratalnych, przy czym ponad 15 tysięcy złotych zostanie sfinansowane z dopłat pracodawcy, ze środków Funduszu Pracy, a także z zysków z inwestowania środków (wolnych od podatku Belki).

Pamiętajmy, że nigdy nie jest za późno na przystąpienie do PPK. Co więcej, im jesteś starszy, tym szybciej uzyskasz uprawnienia do wypłaty całości środków wolnych od jakichkolwiek potrąceń i obciążeń podatkowych.do góry