Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Zmiana formy grupowego planu z PPK na PPE

Zmiana formy grupowego planu z PPK na PPE1.08.2019 r.

Już za kilka lat wszyscy pracodawcy będą oferować jedną z dwóch form grupowego planu emerytalnego - PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy) lub PPE (Pracowniczy Program Emerytalny). Na naszym blogu opisaliśmy już przypadek, gdy przy zmianie miejsca pracy zmienia się forma planu z PPE na PPK. Przeanalizujmy też kierunek odwrotny: zmianę planu z PPK na PPE. Jakie środki otrzyma osoba oszczędzająca na PPK z wycofania oszczędności?

czerwona strzałka Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem Esaliens z Twojego regionu.

Marek

Sprawdzamy dwie sytuacje. Zacznijmy od Marka, który właśnie skończył 30 lat. Po 7 latach uczestniczenia w PPK zostaje zwolniony z pracy z przyczyn po stronie pracodawcy. Nową pracę udaje mu się znaleźć po 3 miesiącach. Marek nie posiadał żadnych oszczędności, oprócz tych na rachunku w PPK. Dlatego podejmuje decyzję o wypłacie środków z planu PPK, aby sfinansować koszty życia przez trzy miesiące bez pracy. Wpłaty na rachunek Marka w PPK pochodziły z trzech źródeł: wynagrodzenia netto, dodatkowych środków pracodawcy, a także dopłat z Funduszu Pracy w wysokości 250 zł (wpłata powitalna) oraz 6 corocznych dopłat w kwocie 240 zł. Załóżmy, że przez 7 lat uczestniczenia w PPK zyski z inwestowania wpłat wyniosły 30 procent.

Jaką kwotę z PPK otrzyma Marek?

 • całość wpłat własnych, pochodzących z wynagrodzenia netto, plus zyski z ich inwestowania pomniejszone o 19 proc. tzw. „podatku Belki”,
 • 70 proc. wpłat pochodzących ze środków pracodawcy wraz z zyskami z ich inwestowania pomniejszonymi o „podatek Belki”. 30 proc. wpłat pracodawcy wraz z całością zysków zostaje przekazana przez instytucję finansową do ZUS i zapisana na koncie emerytalnym Marka,
 • Marek otrzyma również zyski z inwestowania wpłat pochodzących z Funduszu Pracy pomniejszone o podatek Belki. Nominalna suma wpłat zostanie zwrócona do Funduszu Pracy.
Przejście do PPE

Nowy pracodawca Marka oferuje PPE ze składką podstawową w wysokości aż 6%. Po upływie 6 miesięcy, czyli po okresie, w którym nowy pracownik może przystąpić do programu PPE, Marek składa deklarację przystąpienia do PPE.

Doświadczenia ostatnich miesięcy udowodniły Markowi, jak ważne jest posiadanie oszczędności. Dlatego deklaruje wnoszenie do PPE dobrowolnej składki dodatkowej potrącanej z jego własnego wynagrodzenia w wysokości 4%. Od momentu przystąpienia do Programu Marek odkłada na swoim PPE 10% wynagrodzenia:
 • 6% finansowane przez pracodawcę (jako składka podstawowa)
 • i 4% z wynagrodzenia netto (jako składka dodatkowa).
  • Magda

   Sytuacja Magdy jest nieco inna. Podobnie jak Marek uczestniczy w PPK od kilku lat. Znajduje lepiej płatną pracę. Staż pracy uprawniający do uczestniczenia w PPE wynosi aż 1,5 roku. Dopiero po upływie 18 miesięcy Magda składa deklarację przystąpienia do PPE, ponieważ w tej formie programu pracownicy zawsze przystępują do niego na własny wniosek, niezależnie od wieku.

   Co Magda może zrobić ze środkami zgromadzonymi w PPK? Może podjąć taką samą decyzję jak Marek, czyli wypłacić środki, ponosząc określone konsekwencje podatkowe. Jednak sytuacja finansowa Magdy jest bardzo dobra, ponieważ przy zmianie pracodawcy zachowała ciągłość zatrudnienia. W związku z tym pozostawia środki w PPK w celu ich dalszego pomnażania, zachowując cały czas prawo do wypłaty tych środków w dowolnym momencie. W tym przypadku ma mniej swobody w podejmowaniu decyzji w porównaniu do tego, gdyby oszczędzała w PPE. Nie może kontynuować wpłat z wynagrodzenia otrzymywanego od nowego pracodawcy, nie może też dokonać ich transferu na Indywidualne Konto Emerytalne. Jednak posiadanie dwóch form grupowego planu emerytalnego - PPK i PPE daje Magdzie określone korzyści:
   • Oszczędności emerytalne są pomnażane przez dwie różne instytucje finansowe (prawdopodobieństwo, że w PPK i PPE będzie ten sam podmiot zarządzający, jest niewielkie), co ogranicza ryzyko niskich zysków wynikających z niskiej jakości zarządzania.
   • Magda może zróżnicować sposób inwestowania oszczędności w obu planach, co ogranicza ryzyko niskich zysków z określonych instrumentów finansowych i rynków, na których te instrumenty są notowane.
   • Zachowuje większą swobodę w podejmowaniu decyzji o wypłacie środków. Magda będzie mogła wypłacić środki z PPK w dowolnym momencie (takiej płynności nie oferuje PPE). Natomiast po osiągnięciu 60 lat Magda będzie miała większą swobodę wypłat z PPE (możliwość jednorazowej lub ratalnej wypłaty). Jeśli chodzi o PPK, to 75% środków Magda będzie musiała wypłacić w ratach przez okres co najmniej 10 lat (aby zachować ulgę w tzw. „podatku Belki”).

   Jeżeli w przyszłości Magda ponownie zmieni pracę na taką, w której pracodawca zaoferuje PPK, to będzie mogła ona dokonać transferu środków posiadanych w PPK do nowego PPK oferowanego przez nowego pracodawcę (na zasadzie pełnej dobrowolności). Nadal będzie miała część oszczędności w Pracowniczym Programie Emerytalnym, w którym jest większa swoboda w dysponowaniu środkami.
do góry