Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Wpłata dodatkowa w PPK jako ekstra bonus od pracodawcy

Wpłata dodatkowa w PPK jako ekstra bonus od pracodawcy

zbieranie pieniędzy
04.06.2019

Oferowanie PPK już niedługo stanie się obowiązkiem niemal każdego pracodawcy. W jaki sposób pracodawca będzie mógł się wyróżnić na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracownika? Na przykład poprzez oferowanie wpłat dodatkowych w Pracowniczym Planie Kapitałowym. Przypomnijmy, że wpłaty wnoszone na rachunek pracownika w Pracowniczym Planie Kapitałowym będą pochodziły z trzech źródeł:
  • dodatkowych środków pracodawcy,
  • wynagrodzenia netto pracownika,
  • z Funduszu Pracy.
Przepisy ustawy o PPK przewidują możliwość wnoszenia dwóch rodzajów wpłat ze środków pracodawcy, jak i z wynagrodzenia pracownika. Są to:
  • obligatoryjna wpłata podstawowa
  • oraz dobrowolna wpłata dodatkowa.

czerwona strzałka O warunkach i korzyściach z wnoszenia wpłat dodatkowych przez pracownika piszemy na naszym blogu tutaj.

Pracodawca ma duży wpływ na zasady wnoszenia wpłat dodatkowych Zacznijmy od tego, że wnoszenie wpłat dodatkowych jest dla pracodawcy w pełni dobrowolne. Oznacza to, że nie tylko nie ma on obowiązku oferowania wpłat dodatkowych w PPK, ale również to, że w dowolnej chwili - bez żadnych dodatkowych warunków - może odwołać finansowanie wpłat dodatkowych. Ustawa o PPK określa jedynie, że wpłata dodatkowa nie może być wyższa niż 2,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Oznacza to, że pracodawca ma pełną swobodę w ustalaniu reguł finansowania większości wpłat, jakie może wnosić na rachunki pracowników z własnych środków.

czerwona strzałka Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem Esaliens z Twojego regionu.


Staż pracy, ale nie tylko

Ustawa nie precyzuje warunków dofinansowania dodatkową wpłatą rachunków pracowników. Jej finansowanie może być uzależnione od spełnienia jednego lub kilku kryteriów, takich jak:
  • stażu pracy (który może być dowolnie długi),
  • zajmowane stanowisko,
  • wysokość zarobków,
  • wiek zatrudnionego.


Wpłata dodatkowa uzależniona do stażu pracy

Prawdopodobnie będzie to najczęściej stosowane kryterium dofinansowania rachunku pracownika w PPK wpłatą dodatkową ze środków pracodawcy. Ten warunek promuje lojalność pracowników, co jest szczególnie ważne dla firmy w sytuacji, gdy pracodawca zainwestował znaczne środki w kształcenie danego pracownika, a także wówczas, gdy ten posiada rzadkie umiejętności lub wysokie kwalifikacje. Przy wyborze kryterium stażu pracy pracodawca może wprowadzić gradację poziomu dofinansowania w zależności od jego długości. Przykładowo, prawo do najniższej wpłaty dodatkowej (0,5 proc.) może przysługiwać pracownikowi po przepracowaniu 2 lat, do wpłaty wynoszącej 1 proc. - po 5 latach, stopniowo dochodząc do maksymalnego poziomu 2,5 proc. - przy odpowiednio długim okresie pracy u pracodawcy. Przypomnijmy, że pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej już po upływie 3 miesięcy do momentu zatrudnienia pracownika.


Wpłata dodatkowa dla pracowników o najniższych zarobkach

Pracodawca może też wykorzystać wpłatę dodatkową jako bonus dla pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie, mając świadomość tego, że w największym stopniu odczują oni spadek poziomu życia po przejściu na emeryturę.
W takim przypadku może być zasadne ustalenie stażu pracy jako dodatkowego warunku. Pracownik, który po krótkim okresie pracy zmieni pracodawcę oferującego wpłatę dodatkową, w niewielkim stopniu skorzysta z dodatkowych dopłat w momencie przejścia na emeryturę.


Wpłata dodatkowa dla najstarszych pracowników

Kto skorzysta w największym stopniu na uczestniczeniu w PPK? Oczywiście najmłodsi pracownicy, ponieważ mają możliwość otrzymywania wpłat od pracodawcy (lub od wielu pracodawców) przez 40 lat, a nawet dłużej. Natomiast najmniejszą kwotę dofinansowania otrzymają pracownicy najstarsi, nawet w warunkach otrzymywania wysokich wynagrodzeń. Z tego powodu pracodawca może zdecydować się na dofinansowanie wpłatą dodatkową rachunków osób, które przekroczyły określony wiek. W tym przypadku także można wprowadzić gradację wysokości wpłaty dodatkowej, przyjmując, że pracownicy najstarsi, którzy będą otrzymywać wpłaty przez najkrótszy okres, powinni otrzymywać procentowo najwyższe wpłaty dodatkowe.


Warunek dodatkowy - współfinasowanie

Pracodawca może również wprowadzić zasadę współfinansowania przy wpłatach dodatkowych. W takim przypadku, aby otrzymać od pracodawcy bonus w postaci wpłaty dodatkowej, pracownik byłby zobowiązany do zadeklarowania wpłaty dodatkowej z własnych środków. Przypomnijmy, że pracownik może wnosić dodatkowe wpłaty do 2 procent wynagrodzenia, oprócz obowiązkowej wpłaty podstawowej.


PPK a PPE

Możliwość różnicowania wysokości wpłat na rachunki pracowników w formie wpłaty dodatkowej to jedna z najważniejszych różnic w porównaniu do warunków oferowania Pracowniczego Programu Emerytalnego. W PPE nie można różnicować wysokości składki podstawowej dla poszczególnych pracowników. Co więcej, nie można też wprowadzić zasady współfinansowania jako warunku otrzymania dodatkowego świadczenia od pracodawcy w formie finansowania składki w grupowym planie emerytalnym.

do góry