Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Zmiany w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Jakie mają znaczenie z punktu widzenia pracowników?

Zmiany w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Jakie mają znaczenie z punktu widzenia pracowników?

długopis na dokumencie

9.09.2019 r.

30 lipca br. ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych uzyskała podpis Prezydenta RP. Przeanalizujmy, jak wprowadzone nowości mogą wpłynąć na pracowników będących uczestnikami programu.

Pracownicy będą mogli otrzymać informacje o wynikach

Osoba, która jest uczestnikiem PPE, może w dowolnym momencie zażądać informacji - jednak nie częściej niż raz w roku - o tym, jakie wyniki osiągnęły fundusze, których jest ona uczestnikiem. Wynik powinien obejmować ostatnie 5 lat lub jeżeli program działa krócej - cały okres funkcjonowania PPE. Przykładowo, jeżeli Zosia gromadzi środki w trzech różnych subfunduszach od trzech lat, to otrzyma informację o tym, jaką skumulowaną stopę zwrotu osiągnęła w tym okresie we wszystkich trzech opcjach inwestycyjnych. Po przekroczeniu progu 5 lat uczestniczenia w PPE Zosia będzie mogła otrzymać informację o rentowności wybranych subfunduszy w okresie ostatnich pięciu lat.


Składanie zleceń i dyspozycji w formie elektronicznej

O wiele większe znaczenie dla pracowników mają zmiany w ustawie o ppe, dotyczące sposobu komunikowania się z podmiotem zarządzającym PPE. Przed zmianą przepisów wszelkie oświadczenia woli i dyspozycje dotyczące programu mogły być sporządzane wyłącznie w formie pisemnej i przekazywane do instytucji finansowej za pośrednictwem pracodawcy. Ten przepis nakładał dodatkowe obowiązki na pracodawcę, a przede wszystkim był bardzo uciążliwy dla pracowników. Teraz wszelkie zlecenia i dyspozycje mogą być składane w formie elektronicznej, jednak pozostał aktualny przepis, że w ich przekazywaniu do instytucji finansowej pośredniczy pracodawca.

czerwona strzałka Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem Esaliens z Twojego regionu.

Praktyczne przykłady

Marek jest uczestnikiem PPE, ale nie jest już pracownikiem firmy oferującej program. Pozostawił środki w programie w celu ich dalszego pomnażania i co jakiś czas – raz na kilka miesięcy – podejmuje decyzję o zmianie funduszy, w których gromadzi środki. Ta decyzja to transfer środków między funduszami.
Przed zmianą przepisów
Marek za każdym razem musi udawać się do byłego pracodawcy – do pełnomocnika PPE i składać pisemną dyspozycję zmiany funduszy.
Po zmianie przepisów
, mając dostęp przez Internet do rachunku w PPE, Marek może składać z dowolnego miejsca elektroniczne zlecenia zmiany funduszy do byłego pracodawcy, a ten przekazuje je do podmiotu zarządzającego.

Marta przeszła na emeryturę i przeniosła się do córki mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. W chwili przejścia na emeryturę złożyła u pracodawcy pisemną dyspozycję wypłaty środków z PPE w formie miesięcznych rat. Po pięciu latach, gdy wypłaciła mniej więcej połowę środków, postanawia wypłacić pozostałe środki jednorazowo.

Przed zmianą przepisów
Marta musi przylecieć do Polski i udać się do byłego pracodawcy, składając w formie papierowej wniosek o zmianę sposobu wypłat środków z miesięcznych rat na wypłatę jednorazową.
Po zmianie przepisów
Marta może złożyć zlecenie dyspozycji jednorazowej wypłaty pozostających na rachunku środków w formie elektronicznej z dowolnego miejsca na świecie. Dyspozycja ta za pośrednictwem byłego pracodawcy jest przekazywana do instytucji finansowej.


Sposób przystępowania i rezygnacji z PPE

Nowe przepisy ustawy przewidują także możliwość składania deklaracji przystępowania do PPE w formie elektronicznej, a także wypowiedzenia umowy o uczestniczeniu w programie. Taka możliwość ma szczególne znaczenie w przypadku pracowników wykonujących pracę w dużej odległości od siedziby pracodawcy (w tym w innym kraju).

do góry