Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Pełna obsługa PPK – nieocenione wsparcie narzędzi informatycznych

Pełna obsługa PPK – nieocenione wsparcie narzędzi informatycznych

aplikacja myppk

12.07.2019

Standardowe aplikacje PPK obsługują procesy u pracodawców związane z uczestnikami PPK. Tymczasem obowiązki ustawowe dotyczą pracodawców w pełnym zakresie wobec osób zatrudnionych. Rozwiązanie tego problemu to nowatorski Portal myPPK. Oferuje on funkcjonalność dostosowania typowego systemu kadrowo-płacowego do pełnej obsługi PPK.

1 lipca oficjalnie ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe. Zgodnie z harmonogramem trwają prace wdrażające pierwsze PPK u największych pracodawców, zatrudniających co najmniej 250 osób. Docelowo do 2021 r. PPK powinny objąć wszystkie firmy działające w Polsce.

Wraz ze startem programu pracodawcy muszą spełniać szereg obowiązków związanych z jego działaniem. Firmy w pierwszej kolejności powinny przygotować i dostarczyć wybranej instytucji zarządzającej PPK listę osób zatrudnionych wraz z informacją co do ich udziału lub rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Szczególnie w największych przedsiębiorstwach, które jako pierwsze są zobligowane do wdrożenia PPK, nie będzie to proces łatwy ze względu na skalę działalności, jak i fakt, że ich załogi często są liczone w setkach lub tysiącach osób. W takim procesie zwykle bardzo pomagają zaawansowane narzędzia informatyczne dedykowane pracodawcy do zarządzania procesami kadrowymi. Przeczytaj więcej o tym, jakie zadania czekają pracodawców w związku z PPK.


czerwona strzałka Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem Esaliens z Twojego regionu.


Jednak standardowe programy kadrowe wykorzystywane w firmach do tej pory były najczęściej opracowane w czasach, gdy jeszcze PPK nie było nawet w fazie pomysłów, dlatego ich dostosowanie do nowej rzeczywistości może okazać się wyzwaniem. Esaliens TFI, dostrzegając potrzebę odpowiedniego i aktualnego wsparcia informatycznego dla wszelkich procesów kadrowych związanych z PPK, proponuje Państwu aplikację myPPK.

Co ważne, aplikacja spełnia najważniejsze potrzeby – pozwala bowiem zarządzać procesami wobec całości zatrudnionej załogi, nie ograniczając się jedynie do uczestników PPK. Oznacza to, że w przypadku korzystania z myPPK, pracodawca nie musi dokonywać aktualizacji obecnego systemu kadrowo-płacowego, by móc poprawnie realizować ustawowe obowiązki związane z programem.

Do aplikacji myPPK dostęp ma zarówno pracodawca, jak i pracownik. Dzięki temu wszelka dokumentacja związana z PPK i wszelkie decyzje pracownika (deklaracje/oświadczenia) od razu są ewidencjonowane w systemie, co znacznie przyspiesza i automatyzuje czasochłonne procesy administracyjne. Dzięki aktywnym szablonom i formularzom pracownik po zalogowaniu w myPPK może w prosty sposób:
  • w każdym momencie zaktualizować swoje dane osobowe,
  • złożyć każdą deklarację lub oświadczenie związane z PPK do jakiego uprawnia go ustawa o PPK (m.in. deklarację o obniżenie składki podstawowej, podniesienie własnej składki czy przystąpienie pracownika z grupy wiekowej 55-70 do programu),
  • złożyć rezygnację z PPK lub ponownie przystąpić do PPK.
MyPPK zostało tak zaprojektowane, by stanowiło drożną platformę komunikacji między pracodawcą a pracownikami. Jego konstrukcja pozwala w szybki sposób:
  • stworzyć listę uczestników PPK,
  • i usprawnić proces jej regularnej aktualizacji - w oparciu o bieżące decyzje każdego z pracowników.
Poza tym, poprzez myPPK pracodawca ma możliwość regularnej komunikacji z zatrudnionymi np. poprzez mailingi, co znacznie ułatwia wypełnianie obowiązków informacyjnych związanych z PPK.

Wdrożenie PPK w firmie wiąże się z koniecznością oszacowania budżetu związanego programem. Również w tym względzie aplikacja myPPK będzie wspierała przedsiębiorców, ponieważ zawiera profesjonalny symulator kosztów PPK w podziale na budżet pracodawcy oraz wpłaty osób zatrudnionych – wartości podawane są za jeden miesiąc oraz narastająco.

Portal myPPK jest rozwijany przez firmę ProPeople wyłącznie dla klientów ESALIENS TFI.


do góry