Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Pracowniczy program emerytalny - PPE, czyli wartościowy benefit pracowniczy

Pracowniczy program emerytalny - PPE, czyli wartościowy benefit pracowniczy

pracownicy- benefit dla pracownika ppe

14.03.2018 r.

Wszyscy znamy, a część z nas zapewne korzysta z dóbr oferowanych przez zakład pracy, takich jak pakiety medyczne, karnety rekreacyjne, świąteczne bony upominkowe. W dobie historycznie niskiego bezrobocia na polskim rynku, działy HR starają się zapewnić atrakcyjne gratyfikacje do comiesięcznego wynagrodzenia, aby pozyskać zdolną, ambitną kadrę, a potem budować lojalność i silną motywację osób już zatrudnionych. Czy jednak karnety na siłownię, z których korzystają tylko najwytrwalsi, bądź świąteczne bony upominkowe, które trzeba zrealizować w określonym czasie i miejscu, są rzeczywiście dobrym motywatorem?

Coraz więcej osób aplikujących do pracy, dopytuje o benefity zaspokajające najważniejsze potrzeby – związane z zabezpieczeniem swojej przyszłości, poczuciem bezpieczeństwa, troską o najbliższych. Część firm i korporacji już się zorientowała, jakich wartości poszukują ich pracownicy i sięgnęła po kompleksowe rozwiązanie problemu – Pracownicze Programy Emerytalne, w skrócie PPE.

PPE co to jest?

Pracowniczy Program Emerytalny PPE jest zaliczany do III filaru systemu emerytalnego. Jest to dobrowolny, grupowy plan oszczędnościowy, organizowany w ramach danego przedsiębiorstwa. Program ten powstaje z inicjatywy pracodawcy, który regularnie odkłada środki na dodatkową emeryturę pracownika, niezależną od systemu obowiązkowego, czyli ZUS i OFE. Również pracodawca wybiera firmę zarządzającą programem, która ma za zadanie dbać o powierzone środki.

ustawa o ppe

Działania w ramach PPE reguluje ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z 20.04.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1449) – w skrócie ustawa ppe. Wymagana jest także rejestracja w Komisji Nadzoru Finansowego. Fundamentem PPE jest umowa zakładowa, zawarta przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Aby przystąpić do PPE, pracownik wypełnia i składa u pracodawcy dokument deklaracji uczestnictwa w PPE. Po weryfikacji uprawnienia pracownika przez pracodawcę, uprawniony w terminie nie dłuższym niż 30 dni staje się uczestnikiem Programu.

Korzyści dla pracownika

Dzięki PPE otrzymujemy wartościowy bonus pozapłacowy. Wpłacane do Programu środki z czasem budują znaczny kapitał na czas emerytury, którego prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie samodzielnie zgromadzić ze względu na konieczność pokrycia innych bieżących wydatków, zwykle traktowanych priorytetowo. Jest to szczególnie cenne dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na oszczędzanie albo po prostu nie potrafią wyrobić w sobie mechanizmu oszczędzania.

EMERYTURA PRACOWNICZA a podatek

Oszczędności wypłacane z PPE w okresie emerytury nie podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. „podatkiem Belki”). Podatek od PPE, a właściwie jego brak, jest istotną zaletą. Niewiele jest w Polsce form oszczędzania, które mogą równać się pod tym względem z tym Programem, dając szansę na dodatkową oszczędność na podatku.

Plusy dla pracodawcy

Program PPE daje pracodawcy do dyspozycji potężne narzędzie motywujące i budujące zaangażowanie kadry pracowniczej. Co więcej, finansowane przez pracodawcę składki na rzecz pracownika do PPE nie są obciążone obowiązkowymi wpłatami na ubezpieczenie społeczne, a ponadto koszty związane z prowadzeniem programu są klasyfikowane jako koszt uzyskania przychodu.

Zmiana pracy i co dalej z PPE?

Pomimo zmiany pracy środki nadal należą do pracownika. Spokojnie można je pozostawić w Programie PPE do czasu emerytury i wypłaty z przywilejami podatkowymi. Zgromadzone środki nadal będą lokowane zgodnie z zapisami umowy zakładowej, dotyczącej PPE, obowiązującej u pracodawcy. Program nie będzie jednak zasilany kolejnymi składkami, gdyż zgodnie z prawem mogą one pochodzić wyłącznie z wynagrodzenia otrzymywanego u pracodawcy, który prowadzi PPE. Wszystkie dyspozycje związane z uczestnictwem w Programie (w tym dyspozycje dokonania wypłaty lub np. zmiany adresu) uczestnik PPE składa wyłącznie za pośrednictwem prowadzącego Program pracodawcy.

Alternatywnie, po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy, oszczędności można przenieść tzw. transferem: Aby skorzystać z pełnych przywilejów podatkowych i uniknąć niepotrzebnych opłat, pomniejszających kapitał, należy spełnić warunki ustawowe, dotyczące wieku (ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych) i odpowiedniego stażu oszczędzania. Pomimo wielu potrzeb i pokus, których na pewno nie unikniemy w trakcie pracy zawodowej, oszczędności powinny być spożytkowane na cel, do którego zostały zaprojektowane przez ustawodawcę – cel emerytalny.


do góry