Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Jakie decyzje może podjąć osoba uprawniona w przypadku śmierci uczestnika PPK?

Jakie decyzje może podjąć osoba uprawniona w przypadku śmierci uczestnika PPK?

oszczędzanie ppk

09.07.2019

Na naszym blogu wielokrotnie pisaliśmy o tym, że środki gromadzone w PPK są w pełni prywatne i tym samym podlegają dziedziczeniu. Wyjaśnialiśmy również, że warunki dziedziczenia są wyjątkowo korzystne, ponieważ wypłata środków jest wolna od wszelkich obciążeń podatkowych, także przy braku pokrewieństwa między właścicielem środków a osobą uprawnioną. Co więcej, pokazujemy też korzyści wynikające ze wskazania osób uprawnionych do środków.

Natomiast w tym miejscu dowiesz się, jakie decyzje odnośnie do środków na rachunku PPK może podjąć osoba uposażona.

czerwona strzałka Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem Esaliens z Twojego regionu.

Wypłata w formie pieniężnej

Osoba uprawniona ma prawo do wypłaty przypadającej jej części (lub całości środków zmarłego uczestnika PPK) w formie pieniężnej. Wypłata (zwrot środków) następuje w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Pisemny wniosek jest składany bezpośrednio do instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK, do którego wymagane jest załączenie odpisu aktu zgonu właściciela rachunku oraz dowodu tożsamości. Uprawniony może wskazać termin późniejszy dokonania zwrotu. Może to być zasadne, jeśli spodziewamy się, że nastąpi okres lepszej koniunktury na rynku i wysokiej rentowności funduszu zdefiniowanej daty, w którym zmarły uczestnik miał zgromadzone środki. Może także się zdarzyć, że uczestnik zdobył uprawnienia do corocznej dopłaty 240 zł ze środków Funduszu Pracy i termin wpłaty tych środków przypada w okresie późniejszym niż 3 miesiące. Do czasu dokonania zwrotu środki są cały czas inwestowane na zasadach obowiązujących u danego pracodawcy.


Przeniesienie środków na własne konto/plan emerytalny

Jeżeli uprawiony jest pracownikiem, to prawdopodobnie będzie posiadał rachunek w jednym z dwóch form grupowych planów emerytalnych: PPK lub PPE. W takiej sytuacji może podjąć decyzję o transferze odziedziczonych środków na rachunek we własnym PPK lub PPE. Wniosek o przeniesienie środków (wypłatę transferową) jest składany na ręce pracodawcy i jest realizowany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jego złożenia. Dzięki takiej decyzji odziedziczone środki będą nadal inwestowane na bardzo korzystnych zasadach z zachowaniem wszystkich ulg podatkowych, jakie oferuje pracowniczy program emerytalny lub pracowniczy plan kapitałowy. Taka decyzja znacząco zwiększająca wartość środków na własnym PPE i PPK byłaby szczególnie zasadna w sytuacji, gdy pracownik przystąpił do planu emerytalnego w wieku przedemerytalnym i tym samym ma mało czasu, aby zgromadzić odpowiednio wysoki kapitał w formie comiesięcznych składek potrącanych z wynagrodzenia i środków pracodawcy. Osoba uprawniona może też przenieść środki na własne IKE, składając wniosek o dokonanie wypłaty transferowej do instytucji finansowej prowadzącej konto emerytalne.


Czy uprawniony do PPK, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający IKZE może przenieść odziedziczone środki na to konto?

Nie. Taka operacja nie jest możliwa, ponieważ byłaby niekorzystna dla posiadacza IKZE ze względu na opodatkowanie wypłat z tego konta podatkiem PIT. W takiej sytuacji, jeżeli osoba uprawniona chciałaby pomnażać odziedziczone środki na najkorzystniejszych zasadach, powinna założyć drugie konto emerytalne, właśnie w formie IKE i na to konto przenieść odziedziczone środki.


do góry