Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog PPK: Kiedy i jak najkorzystniej wypłacać środki?

PPK: Kiedy i jak najkorzystniej wypłacać środki?

monety

20.08.2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe to bardzo dogodna forma gromadzenia oszczędności na dowolny cel finansowy. Zgromadzone pieniądze można wycofać w każdej chwili – pisaliśmy już o tym na blogu, na przykład tutaj.

Jednak dla osoby uczestniczącej w PPK najkorzystniejsze będzie wstrzymanie się z wypłatą do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat).

Dlaczego warto poczekać z konsumpcją środków?

Za taką decyzją przemawiają aż trzy czynniki:
 • Suma wpłat do PPK pochodzących z naszego wynagrodzenia, z dodatkowych wpłat pracodawcy, a także corocznych dopłat z Funduszu Pracy będzie najwyższa.
 • Efekt procentu składanego będzie największy. Dzięki temu zyski z inwestowania środków – jeżeli będziemy uczestniczyć w PPK np. co najmniej 20 lat – mogą być nawet kilka razy wyższe od sumy wpłat.
 • Zachowamy całość przywilejów i ulg podatkowych.

czerwona strzałka Masz pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem Esaliens z Twojego regionu.

Który z wymienionych wyżej czynników jest najważniejszy?

Wszystkie są równie istotne, ponieważ wzajemnie się stymulują:
 • Im dłużej będziemy oszczędzać, tym większa będzie suma dokonanych wpłat i dopłat.
 • Co za tym idzie, znaczniejsze będą zyski z inwestowania wyższych kwot, czyli większe będą korzyści z procentu składanego.
 • Tym samym zwolnienie zysków (ulga w tzw. „podatku Belki”) i zachowanie całości dopłat jeszcze bardziej powiększy nasze oszczędności.

Kiedy powinniśmy dokonać wypłaty?

Ukończenie 60 lat to moment, w którym będziemy mogli sięgnąć po gromadzone środki w PPK, zachowując pełnię ulg i zachęt podatkowych. Jednak to nie musi być moment podjęcia decyzji o konsumpcji środków. Jeżeli będziemy przechodzić na emeryturę w późniejszym wieku, dodatkową korzyścią będzie:
 • Dopłacanie środków jeszcze przez kilka lat.
 • Otrzymywanie kolejnych wpłat od pracodawcy i dopłat z budżetu państwa.
 • Pomnażanie coraz większego kapitału przez ten dodatkowy okres.

W jaki sposób będziemy mogli wypłacać zgromadzone środki?

Jedna z możliwości to wypłata co najmniej 75% środków w miesięcznych ratach przez 10 lat. Przy wyborze tej opcji zachowamy ulgę z tytułu tzw. „podatku Belki”. Jeżeli kwota miesięcznej wypłaty okaże się niższa niż 50 zł (saldo na rachunku będzie niższe niż 6 tysięcy złotych), to środki będą mogły być wypłacone w całości z zachowaniem ulgi z „podatku Belki”.

Wypłata w ratach, w zależności od naszej decyzji, może być realizowana:
 • Z funduszu zdefiniowanej daty, którego będziemy uczestnikiem w okresie ostatnich kilku lat. Środki pozostające w funduszu nadal będą inwestowane i pomnażane przez okres wypłat. Wypłaty są dokonywane do wyczerpania środków lub do śmierci uczestnika – w tym ostatnim przypadku kwota pozostająca na rachunku będzie wypłacona spadkobiercom lub osobom uprawnionym.
 • Z długoterminowej lokaty bankowej. Uczestnik wybiera bank oferujący specjalne lokaty skierowane do uczestników PPK i dokonuje transferu środków z funduszu zdefiniowanej daty do wybranego banku. Bank, podobnie jak w pierwszej opcji, wypłaca raty do wyczerpania środków, a w przypadku wcześniejszej śmierci właściciela, pozostające na lokacie środki przekazuje spadkobiercom.
 • Jako renta dożywotnia lub wypłacana przez co najmniej 10 lat z zakładu ubezpieczeniowego. Za zgromadzoną kwotę uczestnik wykupuje (drogą transferu środków) comiesięczne świadczenie, które jest wypłacane przez zaplanowany okres lub dożywotnio.
 • Może zdarzyć się, że uczestnik PPK w momencie przejścia na emeryturę pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek ukończył 60 lat i dodatkowo jest uczestnikiem PPK w swoim zakładzie pracy. Małżonkowie będą mogli podjąć decyzję o wypłacie środków w formie świadczenia małżeńskiego przez okres co najmniej 10 lat z wybranej instytucji finansowej (jeżeli oba PPK będą zarządzane przez różne podmioty finansowe). W takim przypadku środki są wypłacane do ich wyczerpania, a w przypadku wcześniejszej śmierci obu małżonków – przekazywane spadkobiercom lub osobom wskazanym.

do góry