Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Limity idą w górę!

20.12.20162017 rok otwiera nam wszystkim szansę na jeszcze większe oszczędności na przyszłość i zwiększa potencjał budowania solidnego kapitału na „jesień życia”. W czasach, kiedy tak wiele mówi się o konieczności samodzielnego gromadzenia kapitału na emeryturę, formy oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego stają się nieodzownym elementem indywidualnej strategii finansowej każdego z nas.

Jeszcze większa ulga!

5 115,60 zł - tyle wynosi nowy limit wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE w danym roku można odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT za ten rok, dzięki czemu podatnik uzyskuje ulgę podatkową, która może stanowić solidną, dodatkową oszczędność dla domowego budżetu. Maksymalna wpłata na konto w 2017 r. zatem może przynieść od ok. 920 zł do nawet 1 636,99 zł dodatkowej gotówki, w zależności od progu podatkowego, w którym płacimy podatek PIT.* Środki zgromadzone na IKZE można wypłacić po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem wpłacania na konto w co najmniej 5 latach kalendarzowych, wówczas kwota wypłaty objęta będzie preferencyjną stawką podatku w wysokości 10%. Można również wcześniej wycofać środki z IKZE, wówczas uzyskaną kwotę należy uwzględnić w dochodzie w rocznym rozliczeniu PIT.

Silniejszy kapitał na IKE!

12 789 zł to maksymalna kwota, którą z kolei można w 2017 r. zasilić indywidualne konto emerytalne (IKE). W tym roku limit jest o ponad 600 zł wyższy niż w roku poprzednim. Daje to zwiększone szanse na wypracowanie atrakcyjnego kapitału na prywatną emeryturę. Oszczędzanie na IKE pozwala bowiem na ochronienie zgromadzonych środków przed podatkiem od zysków tzw. „podatkiem Belki” (19%), pod warunkiem spełnienia kryterium wieku i stażu oszczędzania na IKE.

Ważne informacje – przeczytaj uważnie

Podstawą prawną prowadzenia IKZE oraz IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1776). Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami Legg Mason oraz Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami Legg Mason dostępne są na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12) oraz w innych podmiotach, uprawnionych do zawierania umów o prowadzenie IKZE oraz IKE z Funduszami Legg Mason. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry