Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Zasady wyceny

PROCES WYCENY DO PUBLIKACJI WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

ESALIENS Parasol FIO, ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, ESALIENS Senior FIO

Dla funduszy ESALIENS wycena na dzień wyceny (D) publikowana jest na stronie www.esaliens.pl w następnym dniu roboczym ok. godz. 18:00.
Przykładowo w poniedziałek do godz. ok. 18:00 jest prezentowana czwartkowa wycena, opublikowana w piątek.


ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 288 500 złotych. 


Zawartość strony jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające inne niż w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę i podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się ze swoim zawodowym doradcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami dostępnymi na stronie www.esaliens.pl. W związku z zamiarem korzystania ze strony www.esaliens.pl użytkownik niniejszym wyraża zgodę na treść Regulaminu Strony internetowej www.esaliens.pl oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tej strony internetowej nie będą zabezpieczone. 

Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora)

do góry