Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyNajczęściej zadawane pytania Emerytura IKE, IKZE - pytania i odpowiedzi

Emerytura IKE, IKZE - pytania i odpowiedzi

Jak przenieść swoje IKE z innej instytucji do ESALIENS?

Krok 1.

Założyć IKE w ESALIENS. Są możliwe 4 sposoby otwarcia IKE i dokonania wypłaty transferowej:

  1. za pośrednictwem aplikacji Esaliens24 lub internetu na stronie internetowej Towarzystwa,
  2. w siedzibie ESALIENS TFI SA w Warszawie, ul. Warecka 11A,
  3. poprzez wypełnienie formularza umowy dostępnego na naszej stronie internetowej i odesłanie na adres Towarzystwa wraz z poświadczonym notarialnie podpisem złożonym na dyspozycji,
  4. lub skorzystaj z pośrednictwa jednego z dystrybutorów - znajdź dystrybutora IKE

Po otwarciu rejestru IKE agent transferowy wysyła do klienta potwierdzenie zawarcia umowy, na którym wskazany jest rachunek bankowy przeznaczony do dokonywania wypłat transferowych.

Krok 2.
Udać się do instytucji dotychczas prowadzącej IKE/PPE, gdzie Klient złoży wniosek o wypłatę transferową. Do instytucji należy udać się z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie IKE, otrzymanym z ESALIENS.

Krok 3.
Złożyć wniosek o wypłatę transferową ze „starego IKE” na IKE ESALIENS.

Krok 4.
Środki powinny pojawić się na rejestrze w IKE ESALIENS.

Czy w momencie przeniesienia rejestru pobierana jest opłata?

W przypadku wypłat transferowych z innych instytucji prowadzących IKE na IKE z funduszami ESALIENS lub z Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) na IKE z funduszami ESALIENS pobierana jest opłata manipulacyjna za otwarcie IKE wg obowiązującej tabeli opłat dostępnej TUTAJ.

Jaka jest wysokość kwoty wpłat, która nieobjęta jest podatkiem od dochodów kapitałowych w przypadku IKE?

Wpłaty dokonywane przez Oszczędzającego na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku, gdy kwota ta będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2024 r. można wpłacić na swoje Indywidualne Konto Emerytalne 23 472 zł (jest to kwota maksymalna, można wpłacić mniej) i w przyszłości nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych od tej kwoty.

Czy koszt założenia IKE u dystrybutorów oraz poprzez stronę internetową lub w siedzibie ESALIENS jest taki sam?

Opłata wstępna za otwarcie IKE wynosi maksymalnie 750 zł.

Pracuję za granicą, ale rozliczam się w Polsce. Czy mogę otworzyć u Państwa IKE / zakupić jednostki Funduszu?

W tym przypadku istnieje możliwość otwarcia IKE na formularzu "Umowa o prowadzenie IKE z funduszami ESALIENS". Formularz należy wysłać na adres Towarzystwa. Wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie. W przypadku gdy umowa o prowadzenie IKE zawierana jest za granicą, i poświadczenie podpisu jest sporządzone w języku innym niż polski, należy dołączyć jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

    a. dołączenie do dokumentu bądź umieszczenie w nim „apostille" przez uprawniony do tego urząd bądź instytucję w przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku („Konwencja").
    b. w przypadku państw, nie będących stroną Konwencji, dokument powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne bądź polski urząd konsularny.

Od tego, w jakim kraju klient przebywa, zależy który urząd powinien potwierdzić dokumenty w konkretnym przypadku.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Konieczność przetłumaczenia dotyczy również samego „apostille", jeśli nie zostało ono sporządzone w języku angielskim.

Czym jest IKZE?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, elastyczne rozwiązanie finansowe, które pomaga budować kapitał na „jesień życia”. IKZE umożliwia Ci nie tylko zabezpieczenie sytuacji finansowej Twojej i Twoich bliskich, ale także skorzystanie z ulg podatkowych.

Jaką ulgę podatkową mogę uzyskać oszczędzając na IKZE?

Oszczędzając na IKZE możesz skorzystać z dwóch rodzajów ulgi podatkowej:

    a. Ulga w podatku dochodowym - łączy się z poziomem wpłat na Twoje Konto w skali roku i ze stawką progu podatkowego, w którym się znajdujesz. Sumę wpłat dokonanych w ciągu jednego roku (do wysokości rocznego limitu – w 2024 r. 9 388,80 zł dla osób indywidualnych lub 14 083,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność) możesz odpisać od podstawy opodatkowania i zmniejszyć tym sposobem wysokość swojego obciążenia podatkowego.
    b. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych - dokonując wypłat/zwrotu z IKZE nie jest naliczany podatek od dochodów (zysków) kapitałowych, podczas gdy np. oszczędzający na standardowym depozycie muszą liczyć się z opodatkowaniem zysków kapitałowych na poziomie 19%.

W oszacowaniu wysokości ulg podatkowych w ramach IKZE pomóc Ci może kalkulator IKZE dostępny na: http://www.esaliens.pl/kalkulator-ikze.html
Ile kosztuje IKZE?

Prowadzenie konta, dopłaty, jak również wypłata czy zwrot, są realizowane bezkosztowo. Jednorazowy koszt założenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to maksymalnie 750 zł.

Jak często i w jakiej kwocie należy dokonywać wpłat na IKZE?

Wysokość jednorazowej wpłaty zależy od właściciela IKZE (przy zachowaniu rocznego limitu wpłat – w 2024 r. 9 388,80 zł albo 14 083,20 zł dla przedsiębiorców). Nie może być ona jednak niższa niż 100 zł. Wyjątkiem jest pierwsza wpłata, która musi wynosić minimum 1000 zł. Częstotliwość dokonywania wpłat jest dowolna – Tobie zostawiamy swobodę podejmowania decyzji!

Czy mogę oszczędzać na IKZE z żoną/mężem?

Nie, Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego przewiduje, że na 1 IKZE oszczędzać może tylko jedna osoba.

Czy mogę mieć kilka IKZE?

Nie, każdy oszczędzający może mieć tylko 1 IKZE.

Jak przenieść swoje IKZE z innej instytucji do ESALIENS?

Krok 1.
Załóż IKZE z ESALIENS, to proste! Możesz to zrobić na jeden z 4 sposobów:

a. wejdź na https://esaliens24.pl i zarejestruj się w systemie transakcyjnym ESALIENS24
b. lub przyjdź osobiście do naszej siedziby ESALIENS TFI SA przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie
c. lub wypełnij formularz umowy, który znajdziesz na stronie Formularzy zleceń i odeślij go na adres Towarzystwa wraz ze złożonym i poświadczonym notarialnie podpisem
d. lub skorzystaj z pośrednictwa jednego z dystrybutorów - znajdź dystrybutora IKZE


Czy w momencie przeniesienia środków z IKZE w innej instytucji na IKZE z ESALIENS pobierana jest opłata?

W przypadku transferu środków na IKZE z ESALIENS pobierana jest standardowa opłata w wysokości zgodnej z obowiązującą tabelą opłat dostępną TUTAJ, którą łączy się z otworzeniem IKZE – więcej na ten temat przeczytasz w pytaniu: "Ile kosztuje IKZE".

Jaki jest limit wpłat na IKZE?

W 2024 r. wpłacić można maks. 9 388,80 zł (osoby indywidualne) lub 14 083,20 zł (osoby prowadzące pozarolniczą działalność). Limit ustalany jest co roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Czy są limity wiekowe dla osób chcących oszczędzać w ramach IKZE?

IKZE można założyć już nawet od 16. roku życia. Nie ma górnego limitu wieku.

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry