Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna KalkulatoryKalkulatory emerytalne Kalkulator IKZE i ulgi podatkowej

Kalkulator IKZE i ulgi podatkowej

Określ, ile chciałbyś wpłacać na swoje konto IKZE: Jak często i ile chciałbyś wpłacać na swoje konto IKZE?

Maksymalny roczny limit wpłat na IKZE w 2021 r. wynosi 0Wykorzystujesz % rocznego limitu wpłat na IKZE,
w 2024 r. możesz jeszcze wpłacić .

Podaj nam jeszcze kilka szczegółów:

Twoje oszczędności

Szacowana wysokość kapitału zgromadzonego na IKZE: Suma Twoich wpłat na IKZE: Sumaryczna oszczędność na podatku od dochodów (zysków) kapitałowych:Wypłaty z IKZE

Twój szacowany kapitał emerytalny netto wypłacany co miesiąc

Załóż Konto IKZE online

Twoja szacowana ulga podatkowa z IKZE za bieżący rok może wynieść:

w całym okresie
oszczędzania
za bieżący rok

Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 12%: Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 32%: Przy opodatkowaniu wg skali liniowej 19%:

Raport IKZE

W celu personalizacji wygenerowanego raportu proponujemy wpisanie poniżej imienia

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Założenia
Źródło danych - obliczenia własne ESALIENS TFI SA. W wyliczeniach założono inflację równą 0%, regułę procentu składanego z kapitalizacją odpowiadającą w okresie wpłat częstotliwości wpłat, a w okresie wypłat odpowiadającą częstotliwości wypłat, wpłaty dokonywane na początku okresu, a wypłaty na koniec okresu.

Przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią prognozy. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.

Czytaj więcej
Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Wpłaty na IKZE są odliczane od podstawy opodatkowania do maksymalnego limitu ustalanego każdorazowo w danym roku. W przypadku wypłat po ukończeniu 65. roku życia oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych, od kwoty wypłaty pobrany zostanie podatek ryczałtowy w wysokości 10%. W przypadku wcześniejszego zwrotu, otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rozliczeniu PIT za rok, w którym dokonamy wypłaty. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Kalkulator zaktualizowany wg stanu wiedzy na dzień 01.01.2024 r.

do góry