Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeEsaliens-PPK-SFIO Esaliens 2065

Esaliens 2065

Subfundusz wchodzi w skład ESALIENS PPK SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Zdefiniowanej daty
Początek działalności
20 stycznia 2021
Maksymalna opłata manipulacyjna
0%
Opłata za zarządzanie
0,49%
Opłata za wynik
Maks. 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku
Benchmark
Brak

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 20 stycznia 2021 r.. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane
w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres Esaliens 2065
1 mies. -2,72%
3 mies. -8,29%
6 mies. -4,04%
12 mies. 5,94%
36 mies. b.d.
60 mies. b.d.
od początku roku -3,74%
* Wyceny dla jednostkek kategorii P, 26-01-2022

Poziom ryzyka dla tego produktu:

5 - podwyższone ryzyko

Struktura inwestycji

Rosnący udział części dłużnej, malejący - części akcyjnej.


Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • urodzonych w latach 2003-2007,
  • którzy planują oszczędzać długoterminowo, m.in. na cele emerytalne.
Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują poziom ryzyka związany z inwestycją.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.PROCES INWESTYCYJNY

Każdy subfundusz Esaliens PPK SFIO jest subfunduszem zdefiniowanej daty i stosuje odmienną politykę inwestycyjną, dostosowaną do zróżnicowanych grup wiekowych pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego. W Esaliens 2065 planowany możliwy udział akcji wynosi 80-0%, a obligacji 20-100%.

Więcej informacji


DOKUMENTY DO POBRANIA


ESALIENS 2065 - karta funduszu 68,24 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS PPK SFIO 1,85 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS 2065 224,19 KB
Pokaż więcej dokumentów

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry