Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna KalkulatoryKalkulatory emerytalne Kalkulator IKE

Kalkulator IKE

Jak często i ile chciałbyś wpłacać na swoje konto IKE?

Maksymalny, roczny limit wpłat na IKE w 2024 r. wynosi 23 472 zł
Wykorzystujesz % rocznego limitu wpłat na IKE,
w 2024 r. możesz jeszcze wpłacić .

Podaj nam jeszcze kilka szczegółów:

Twoje oszczędności

Szacowana wysokość kapitału zgromadzonego na IKE: Suma Twoich wpłat na IKE Szacowany zysk Zaoszczędzony podatekWypłaty z IKE

Twój szacowany kapitał emerytalny netto wypłacany co miesiąc

Załóż Konto IKE online

Twoja szacowana ulga podatkowa z IKE za bieżący rok może wynieść:

Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 17%:
Przy opodatkowaniu wg skali progresywnej 32%:
Przy opodatkowaniu wg skali liniowej 19%:

Raport IKE

W celu personalizacji wygenerowanego raportu proponujemy wpisanie poniżej imienia

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Założenia
Źródło danych - obliczenia własne ESALIENS TFI SA. W wyliczeniach założono inflację równą 0%, regułę procentu składanego z kapitalizacją odpowiadającą w okresie wpłat częstotliwości wpłat, a w okresie wypłat odpowiadającą częstotliwości wypłat, wpłaty dokonywane na początku okresu, a wypłaty na koniec okresu.

Przedstawione obliczenia i wykresy mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią prognozy. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Więcej
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Podstawą prawną prowadzenia IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Wpłat na IKE dokonywać można do wysokości maksymalnego limitu ustalanego każdorazowo w danym roku. Wypłata z IKE jest zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych, o ile zostanie wykonana po osiągnięciu określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat do IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Kalkulator zaktualizowany wg stanu wiedzy na dzień 01.01.2024 r.

do góry