Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies


esaliens digital entertainment fundusz inwestycyjny zamknięty

Ze względu na niepubliczny charakter funduszu, dalsze strony o ESALIENS Digital Entertainment FIZ są dostępne dla Inwestorów funduszu i pracowników dystrybutora

ZALOGUJ SIĘ I SPRAWDŹ INFORMACJE O FUNDUSZU

Wpisz obok hasło dostępu do strony funduszu.
Jeżeli nie pamiętasz hasła, zadzwoń:

22 640 06 48

od 8.00 do 18.00, pon. - pt. Koszt wg stawek operatora.

Podaj hasło dostępu:

Ważne informacje - przeczytaj uważnie

Zamieszczone informacje dotyczące ESALIENS Digital Entertainment Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (fundusz) udostępniane są tylko i wyłącznie w celach promocyjnych i reklamowych, nie są i nie mogą być traktowane jako: proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu, rekomendacja inwestowania w jakiejkolwiek instrumenty finansowe, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi Funduszu, znajdują się odpowiednio w statucie Funduszu, informacji dla klienta Funduszu oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które udostępnione są w ramach propozycji skierowanej indywidualnie do konkretnych podmiotów. Statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu i warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu są wyłącznym prawnie wiążącym źródłem informacji o Funduszu, z którymi należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu może podlegać istotnym wahaniom z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów inwestycyjnych Funduszu muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestowanie w Fundusz wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

do góry