Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna KalkulatoryKalkulatory inwestycyjne Kalkulator inwestycyjny

Kalkulator inwestycyjny

Podaj szczegóły dotyczące procesu inwestowania:

Jak długo będziesz oszczędzać?

Określ wysokość pierwszej wpłaty

Określ średnioroczną stopę zwrotu

Podaj wysokość kolejnych wpłat

Określ % wzrost wysokości systematycznych wpłat

Jak często będziesz dokonywać wpłat?

 

Wartość zgromadzonego kapitału:

w tym:

suma twoich wpłat:

szacowane zyski:

Wykres wzrostu kapitału w okresie inwestowania:

Wypłaty

Ile lat będziesz wypłacać?

Określ rodzaj wypłaty

Określ średnioroczną stopę zwrotu

Jak często chcesz wypłacać?

 

Wysokość wypłaty wyniesie:

Wykres zmiany kapitału w okresie wypłat:

Raport Inwestycyjny

W celu personalizacji wygenerowanego raportu proponujemy wpisanie poniżej imienia

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Założenia

Źródło danych - obliczenia własne ESALIENS TFI SA. W wyliczeniach założono inflację równą 0%, regułę procentu składanego z kapitalizacją odpowiadającą częstotliwości wpłat w okresie wpłat oraz częstotliwości wypłat w okresie wypłat, wpłaty dokonywane na początku okresu, a wypłaty na koniec okresu.
Przedstawione obliczenia i wykresy mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią prognozy.
Wypłata z zysku oznacza wypłatę z bieżącego, potencjalnego zysku wygenerowanego z kwoty zgromadzonej na koniec okresu inwestowania.
ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).


do góry