Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Małych i Średnich Spółek

ESALIENS Małych i Średnich Spółek

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji małych i średnich spółek
Data pierwszej wyceny
21 stycznia 2019 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Opłata za wyniki
Obecnie nie jest pobierana
Rachunek nabyć
61 1050 0086 1000 0090 3039 2295
Benchmark
brak

Dane na dzień 30 września 2021 r.

Aktywa subfunduszu
39,04 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
178,42 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Małych i Średnich Spółek
1 mies. -1,94%
3 mies. -0,89%
6 mies. -4,86%
12 mies. 26,27%
36 mies. b.d.
60 mies. b.d.
od początku roku 8,54%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 19-10-2021

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

struktura inwestycji

100% portfela zainwestowane w akcje

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż 8% w okresach 3-letnich przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
  • poszukuje subfunduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
  • unika strategii market-timingowej.

Jest to inwestor zainteresowany inwestowaniem w spółki o kapitalizacji poniżej 1 mld euro, które powinny przynosić stopy zwrotu większe niż duże spółki, poszukujący szerokiej dywersyfikacji portfela, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.


PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, przy czym większość aktywów powinna być zainwestowana w akcje małych i średnich spółek. Przedmiotem inwestycji są akcje spółek wyselekcjonowanych w oparciu o analizę fundamentalną.

Zespół zarządzający dobiera spółki:

  • o kapitalizacji poniżej 1 mld euro,
  • niskiej relatywnej wycenie,
  • solidnej kondycji finansowej,
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przy konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa drugorzędną rolę. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.


Dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych i Średnich Spółek - karta funduszu 90,14 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych i Średnich Spółek - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 247,7 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych i Średnich Spółek - jednostka kategorii C 244,68 KB

esaliens Małych i średnich spółek 

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry