Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Małych i Średnich Spółek

ESALIENS Małych i Średnich Spółek

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji małych i średnich spółek
Data pierwszej wyceny
21 stycznia 2019 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Opłata za wyniki
Obecnie nie jest pobierana
Rachunek nabyć
61 1050 0086 1000 0090 3039 2295
Benchmark
brak

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Małych i Średnich Spółek
1 mies. -6,72%
3 mies. -13,87%
6 mies. -17,01%
12 mies. -13,30%
36 mies. 53,87%
60 mies. b.d.
od początku roku -7,99%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-01-2022

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

struktura inwestycji

100% portfela zainwestowane w akcje

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż 8% w okresach 3-letnich przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
  • poszukuje subfunduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
  • unika strategii market-timingowej.

Jest to inwestor zainteresowany inwestowaniem w spółki o kapitalizacji poniżej 2 mld euro, które powinny przynosić stopy zwrotu większe niż duże spółki, poszukujący szerokiej dywersyfikacji portfela, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.


PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, przy czym większość aktywów powinna być zainwestowana w akcje małych i średnich spółek. Przedmiotem inwestycji są akcje spółek wyselekcjonowanych w oparciu o analizę fundamentalną.

Zespół zarządzający dobiera spółki:

  • o kapitalizacji poniżej 2 mld euro,
  • niskiej relatywnej wycenie,
  • solidnej kondycji finansowej,
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przy konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa drugorzędną rolę. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.


Dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych i Średnich Spółek - karta funduszu 112,34 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych i Średnich Spółek - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 272,24 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych i Średnich Spółek - jednostka kategorii C 233,01 KB

esaliens Małych i średnich spółek 

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry