Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ESALIENS Zarządzanie portfelami

Zarządzanie portfelami

Indywidualna obsługa

Portfele nie stanowią zamkniętych propozycji. Są one podstawą do zbudowania strategii, która najbardziej będzie odpowiadała potrzebom naszych Klientów. Możliwe jest zawężanie zbioru instrumentów, spośród których dokonujemy wyboru inwestycji. 

 

Strukturę portfela oraz strategię inwestycyjną zawsze dostosowujemy do:

 • indywidualnych oczekiwań i uwarunkowań Klienta
 • celów inwestycyjnych
 • horyzontu czasowego
 • poziomu akceptowanego ryzyka
 • oczekiwanej stopy zwrotu

 

Ponadto Klient bierze aktywny udział w:

 • doborze klasy aktywów
 • zdefiniowaniu benchmarków
 • określeniu metod limitowania ryzyka

 

Powierzając nam swoje środki, Klienci otrzymują pełną informację dotyczącą ich pakietu papierów wartościowych. Ponadto Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dane dotyczące aktualnej wartości portfela. Raz w miesiącu przesyłamy pełną informację na temat wszelkich transakcji przeprowadzonych w ciągu miesiąca.

Usługa zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty rynku finansowego. Na podstawie umowy o zarządzanie i udzielonego pełnomocnictwa, zarządzający portfelami dokonują lokat zgodnie z ustaloną wcześniej z Klientem strategią inwestycyjną.

Przedmiotem lokowania mogą być:

 •     akcje
 •     bony skarbowe
 •     obligacje
 •     inne dłużne papiery wartościowe
 •     lokaty bankowe
 •     instrumenty pochodne

Naszym podstawowym celem jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania. Aby to spełnić stosujemy nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Inwestujemy przy wsparciu szerokiego zaplecza analitycznego.


Zasady zarządzania

Świadczenie usługi zarządzania aktywami Klienta odbywa się na podstawie umowy o zarządzanie oraz w oparciu o obowiązujący "Regulamin świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA”. W umowie o zarządzanie określone są następujące elementy:
 •     początkowa wartość pakietu
 •     strategia inwestycyjna
 •     wynagrodzenie za zarządzanie


do góry