Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeEsaliens-PPK-SFIO Esaliens 2050

Esaliens 2050

charakterystyka SUBfunduszu

Typ subfunduszu
Zdefiniowanej daty
Początek działalności
29 listopada 2019
Maksymalna opłata manipulacyjna
0%
Opłata za zarządzanie
0,49%
Opłata za wynik
Maks. 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku
Benchmark
brak

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 29 listopada 2019. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane
w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres Esaliens 2050
1 mies. -2,42%
3 mies. 1,03%
6 mies. 10,42%
12 mies. 16,94%
36 mies. 11,43%
60 mies. b.d.
120 mies. b.d.
od początku roku 9,19%
* Wyceny dla jednostkek kategorii P, 24-07-2024

2020: 9,62%, 2021: 5,36%, 2022: -16,54%, 2023: 27,12%

poziom ryzyka

Poziom ryzyka dla tego produktu:

4 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

Struktura inwestycji

Rosnący udział części dłużnej, malejący - części akcyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • urodzonych w latach 1988-1992,
  • którzy planują oszczędzać długoterminowo, m.in. na cele emerytalne.
Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują poziom ryzyka związany z inwestycją.


dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.PROCES INWESTYCYJNY

Każdy subfundusz Esaliens PPK SFIO jest subfunduszem zdefiniowanej daty i stosuje odmienną politykę inwestycyjną, dostosowaną do zróżnicowanych grup wiekowych pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego. W Esaliens 2050 planowany możliwy udział akcji wynosi 80-0%, a obligacji 20-100%. 
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Więcej informacjiDOKUMENTY DO POBRANIA


ESALIENS 2050 - karta fundusz 88 KB ESALIENS 2050 - kluczowe informacje (KID) Prospekt Informacyjny ESALIENS PPK SFIO 1,86 MB
Pokaż więcej dokumentów

Fundusz stosuje

Esaliens stosuje dobre praktyki informacyjne

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry