Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji 

ESALIENS Akcji 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
subfundusz akcji polskich
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć subfunduszu
88 1050 0086 1000 0090 3004 5034
Benchmark
100% - WIG (od 1 grudnia 2006 r.)

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Akcji
1 mies. -3,05%
3 mies. -3,28%
6 mies. 0,15%
12 mies. 14,80%
36 mies. 12,82%
60 mies. 23,44%
od początku roku 7,52%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 29-11-2021

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

struktura inwestycji


100% portfela zainwestowane w akcje.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu WIG w okresach 3-letnich, 
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, 
  • unika strategii market-timingowej. 
Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicachproces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. ESALIENS Subfundusz Akcji dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 3-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne.

Pokaż cały opis
Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela będzie istotnie różnić się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki Subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel Subfunduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu, stąd też z zasady portfel jest w pełni ulokowany w akcjach. Jednakże w sytuacjach szczególnych tj. ograniczonej płynności na rynkach finansowych bądź powszechnie wysokiej waluacji spółek na giełdzie, udział depozytów bankowych w strukturze aktywów Subfunduszu może okresowo utrzymywać się na wysokim kilkunastoprocentowym poziomie.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji - karta funduszu 166,04 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Akcji - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 220,33 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Akcji - jednostka kategorii C 253,14 KB

esaliens akcji

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry