Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeEsaliens-PPK-SFIO Esaliens 2025

Esaliens 2025

Subfundusz wchodzi w skład ESALIENS PPK SFIO

charakterystyka subfundszu

Typ subfunduszu
Zdefiniowanej daty
Początek działalności
29 listopada 2019
Maksymalna opłata manipulacyjna
0%
Opłata za zarządzanie
0,39%
Opłata za wyniki
Obecnie nie jest pobierana
Benchmark
Brak

Dane na dzień 30 września 2021 r.

Aktywa subfunduszu
7,16 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
52,40 PLN
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. P

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 29 listopada 2019. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane
w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres Esaliens 2025
1 mies. -0,89%
3 mies. -0,63%
6 mies. b.d.
12 mies. 3,99%
36 mies. b.d.
60 mies. b.d.
od początku roku 0,99%
* Wyceny dla jednostek kategorii P, 19-10-2021

Poziom ryzyka dla tego produktu:

3 - umiarkowane ryzyko

Struktura inwestycji

Rosnący udział części dłużnej, malejący - części akcyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • urodzonych przed 1968 rokiem,
  • którzy planują oszczędzać długoterminowo, m.in. na cele emerytalne.
Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują poziom ryzyka związany z inwestycją.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.


PROCES INWESTYCYJNY

Każdy subfundusz Esaliens PPK SFIO jest subfunduszem zdefiniowanej daty i stosuje odmienną politykę inwestycyjną, dostosowaną do zróżnicowanych grup wiekowych pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego. W Esaliens 2025 planowany możliwy udział akcji wynosi 50-0%, a obligacji 50-100%.

Więcej informacji
dokumenty do pobrania


ESALIENS 2025 - karta funduszu 75,16 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS PPK SFIO 1,85 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS 2025 220,59 KB
Pokaż więcej dokumentów

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry