Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna poczuj komfort przyszłości finansowej

poczuj komfort przyszłości finansowej

NOWOŚĆ W TWOIM PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMERYTALNYM

Poznaj korzyści Esaliens Rentier i zaplanuj przyszłość swoich oszczędności!

TWÓJ PROGRAM PPE DOBIEGA KOŃCA? SPRAWDŹ, CO DALEJ!

Po osiągnięciu 60 lat masz prawo do wypłaty z Pracowniczego Programu Emerytalnego. Oto jakie masz możliwości:

POZOSTANIE W PPE JAK NAJDŁUŻEJ

Jeśli jesteś zatrudniony/a u Pracodawcy prowadzącego PPE, dzięki pozostaniu w programie (nawet do 70. roku życia), Twój kapitał będzie nadal inwestowany, a Ty zyskasz kolejne składki finansowane przez Pracodawcę i oszczędności na przyszłość.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ Z PPE

W ten sposób możesz odebrać środki. Warto jednak pamiętać, że jeśli nadal pracujesz u Pracodawcy prowadzącego program PPE, wraz z wypłatą stracisz prawo do kolejnych składek. Po złożeniu wniosku nie będzie także możliwe ponowne przystąpienie do PPE.

JEŻELI ZDECYDOWAŁAŚ/ZDECYDOWAŁEŚ JEDNAK WYPŁACIĆ SWOJE OSZCZĘDNOŚCI...
...przenieś je z Pracowniczego Programu Emerytalnego do Esaliens Rentier. Dzięki temu zachowasz elastyczny dostęp do swoich środków, jednocześnie będziesz dalej oszczędzać. Zakończenie aktywności zawodowej nie musi oznaczać końca oszczędzania - niech Twoje środki pracują za Ciebie!

Poznaj korzyści ESALIENS RENTIER:

1
zwiększona efektywność

Twoje pieniądze cały czas są inwestowane w celu zwiększania swojej wartości.

2
BENEFITY FINANSOWE

• Niższa opłata za zarządzanie.

W ramach Esaliens Rentier oferujemy Ci rozwiązanie standardowo dedykowane klientom wpłacającym co najmniej 500 tys. zł (jednostki uczestnictwa kategorii V). Esaliens Rentier daje Ci tę samą możliwość, nawet przy niższej wpłacie.

• Brak opłaty manipulacyjnej.

3
bezpieczeństwo OSZCZĘDNOŚCI

W programie Esaliens Rentier przenosisz zgromadzone środki z PPE do subfunduszu Esaliens Konserwatywny, o najniższym poziomie ryzyka spośród funduszy Esaliens.

4
WYGODA I ELASTYCZNOŚĆ

• Masz bezpośredni dostęp do swoich oszczędności w aplikacji lub na stronie internetowej.

• Jeśli zechcesz, możesz wypłacić oszczędności jednorazowo lub zlecić systematyczne wypłaty.

• Systematyczna wypłata pozwala na stały przypływ gotówki dzięki zgromadzonemu kapitałowi.

Jak przenieść środki z ppe do esaliens rentier?

opcja 1 - WYPŁATA Z PPE I PRZYSTĄPIENIE DO ESALIENS RENTIER

1. Złóż zlecenie wypłaty z PPE w serwisie Esaliens24 lub u Pracodawcy prowadzącego Twoje PPE i zaznacz, że chcesz przenieść środki do Esaliens Rentier.
2. Przystąp do Esaliens Rentier, korzystając z linku: www.esaliens.pl/rentier

Przystąp do esaliens rentier


opcja 2 - REINWESTYCJA

Jeśli zdecydowałeś się na wypłatę z PPE i przelałeś środki na swój rachunek bankowy, nadal masz możliwość skorzystania z Esaliens Rentier - przez 6 miesięcy od dnia realizacji wypłaty środków z PPE. W tym celu skorzystaj z linku www.esaliens.pl/rentier i przelej środki ze swojego rachunku bankowego

przystąp do esaliens rentier
WAŻNE! 
Podczas otwarcia Esaliens Rentier pojawi się komunikat, aby wpłacić minimum 100 zł. Jeżeli w wypłacie z PPE zleciłeś przeniesienie środków bezpośrednio do Esaliens Rentier (opcja 1), informacja ta Ciebie nie dotyczy - wpisz dowolną kwotę. Twoja wypłata z PPE zostanie przekazana automatycznie na Esaliens Rentier. 

Jeżeli jednak będziesz dokonywać wpłaty samodzielnie ze swojego rachunku bankowego (opcja 2), wskaż kwotę (minimum 100 zł), którą chcesz zainwestować.


Esaliens Rentier to indywidualna forma inwestowania umożliwiająca wyłącznie nabywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii V w Esaliens Subfundusz Konserwatywny i przeznaczona dla Uczestników PPE, którzy są uprawnieni do wypłaty środków w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych (dalej wypłata środków z PPE) oraz osób, które w okresie 6 miesięcy poprzedzających przystąpienie do Esaliens Rentier, dokonały wypłaty środków z PPE, przy czym okres 6 miesięcy liczy się od Dnia Wyceny, za który ustalona została cena przyjęta do realizacji wypłaty środków z PPE. Inwestycja w Esaliens Rentier wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i konsekwencjami podatkowymi w przypadku ich odkupienia, wskazanymi w prospekcie funduszu.

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

do góry