Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeEsaliens-PPK-SFIO Esaliens 2030

Esaliens 2030

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Zdefiniowanej daty
Początek działalności
29 listopada 2019
Maksymalna opłata manipulacyjna
0%
Opłata za zarządzanie
0,44%
Opłata za wyniki
Obecnie nie jest pobierana
Benchmark
Brak
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
3,88
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym
100%

Dane na dzień 31 marca 2021 r.

Aktywa subfunduszu
6,58 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
53,66 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 29 listopada 2019. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane
w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres Esaliens 2030
1 mies. 1,06%
3 mies. 1,10%
6 mies. 11,49%
12 mies. 13,19%
36 mies. b.d.
60 mies. b.d.
od początku roku 1,35%
* Wyceny dla jednostkek kategorii P, 13-04-2021

Poziom ryzyka dla tego produktu:

4 - umiarkowane ryzyko

Struktura inwestycji

Rosnący udział części dłużnej, malejący - części akcyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • urodzonych w latach 1968-1972,
  • którzy planują oszczędzać długoterminowo, m.in. na cele emerytalne.
Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują poziom ryzyka związany z inwestycją.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.PROCES INWESTYCYJNY

Każdy subfundusz Esaliens PPK SFIO jest subfunduszem zdefiniowanej daty i stosuje odmienną politykę inwestycyjną, dostosowaną do zróżnicowanych grup wiekowych pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego. W Esaliens 2030 planowany możliwy udział akcji wynosi 50-0%, a obligacji 50-100%.

Więcej informacji


DOKUMENTY DO POBRANIA


ESALIENS 2030 - karta funduszu 75,97 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS 2030 222,36 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS PPK SFIO 2,79 MB
Pokaż więcej dokumentów

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry