Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

zaloguj się

Jeśli jesteś klientem ESALIENS, ale nie masz jeszcze rejestru w wybranym funduszu/subfunduszu:

  1. Zaloguj się do serwisu ESALIENS24.pl.
  2. Złóż dyspozycję otwarcia rejestru w wybranym funduszu/subfunduszu
  3. Dokonaj przelewu na nr rachunku funduszu/subfunduszu w kwocie, jaką chciałbyś(abyś) zainwestować

zarejestruj się

Jeśli nie posiadasz rejestru w funduszu/subfunduszu ESALIENS i nie jesteś klientem ESALIENS:

  1. Zarejestruj się w serwisie ESALIENS24.pl.
  2. Złóż dyspozycję otwarcia rejestru w wybranym funduszu/subfunduszu
  3. Dokonaj przelewu na nr rachunku funduszu/subfunduszu w kwocie, jaką chciałbyś(abyś) zainwestować. PAMIĘTAJ: imię i nazwisko oraz adres zameldowania przypisane do Twojego konta bankowego, muszą być zgodne z odpowiednimi danymi właściciela rejestru
Jeśli posiadasz już rejestr wybranego funduszu/subfunduszu ESALIENS, dokonaj przelewu na nr rachunku funduszu/subfunduszu w kwocie, jaką chciałbyś(abyś) zainwestować.

rachunki bankowe

konta emerytalne

RACHUNEK BANKOWY IKZE ESALIENS

Nazwa Odbiorcy Nr rachunku dla nabyć w IKZE:
Fundusze ESALIENS 23 1050 0086 1000 0090 3009 2861

RACHUNEK BANKOWY IKE ESALIENS

Nazwa Odbiorcy Nr rachunku dla nabyć w IKE:
Fundusze ESALIENS 12 1050 0086 1000 0090 3004 5141

fundusze akcyjne

ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych
25 1240 1037 1111 0010 7217 4213
ESALIENS Globalnych Zasobów
85 1240 1037 1111 0010 6950 4469
ESALIENS Okazji Rynkowych 
50 1240 1037 1111 0010 6448 9035
ESALIENS Akcji Azjatyckich
65 1240 1037 1111 0010 6448 6340 
ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych
24 1240 1037 1111 0010 6448 8533
ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich
89 1240 1037 1111 0010 6448 9400 
ESALIENS CEE Select
61 1050 0086 1000 0090 3039 2295
ESALIENS Parasol FIO Subfundusz Akcji
88 1050 0086 1000 0090 3004 5034

fundusze mieszane

ESALIENS Strateg
70 1050 0086 1000 0090 3004 5067
ESALIENS Stabilny
91 1050 0086 1000 0090 3039 2337
ESALIENS Senior FIO
49 1030 1508 0000 0005 0280 1015

fundusze dłużne i pieniężne

ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych
91 1240 6292 1111 0010 7430 4322
ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych
34 1240 1037 1111 0010 6449 0002 
ESALIENS Obligacji
21 1050 0086 1000 0090 3004 4979
ESALIENS Pieniężny
36 1050 0086 1000 0090 3004 5000

W polu „Tytuł przelewu” należy wpisać:

  • nr rejestru, nr PESEL lub REGON (w przypadku klientów instytucjonalnych), imię i nazwisko/nazwa Uczestnika
  • w przypadku rejestrów wspólnych lub wspólnych małżeńskich: nr rejestru, numery PESEL oraz imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli w przypadku nabycia
  • w ramach Celowych Planów Oszczędnościowych prosimy dodatkowo o zamieszczenie oznaczenia „CPO otwarcie” (w przypadku pierwszej wpłaty) lub "CPO" (w przypadku kolejnych wpłat)
  • w przypadku wpłat na IKE lub IKZE prosimy dodatkowo o zamieszczenie oznaczenia odpowiednio "IKE" lub "IKZE"

do góry