Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ppk-pytania-i-odpowiedzi WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ

Czy pracodawca może porównać warunki oferowania PPK przez różne instytucje finansowe? Jak można to zrobić?

Tak. Oferty wszystkich instytucji finansowych dopuszczonych do rynku PPK są zamieszczone w internecie na portalu PPK prowadzonym przez spółkę zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).   

Co to jest umowa o zarządzanie PPK?

To umowa zawierana między pracodawcą a instytucją finansową, określająca warunki uczestniczenia pracowników w Pracowniczym Planie Kapitałowym, zasady pomnażania środków uczestników PPK przez instytucję finansową, okoliczności i sposoby wycofania środków, zasady dziedziczenia, a także wzajemne zobowiązania stron umowy, w tym warunki i termin rozwiązania umowy.

W jakiej formie jest zawierana umowa między pracodawcą a instytucją finansową?

Umowa między pracodawcą a instytucją finansową (umowa o zarządzanie PPK) musi być zawarta w formie elektronicznej. Wynika to z obowiązku przekazania tej umowy w formie elektronicznej do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR. Uzupełniająco umowa może być zawarta w formie pisemnej, a następnie przekazana do instytucji finansowej w formie elektronicznej.

Czy to na pracodawcy spoczywa obowiązek przekazania umowy o zarządzanie PPK do Polskiego Funduszu Rozwoju w celu wpisania jej do ewidencji PPK?

Nie. Ten obowiązek nałożono na instytucję finansową, która zgłasza wniosek o wpis umowy do ewidencji PPK w terminie 14 dni od jej podpisania.

W zakładzie pracy działają związki zawodowe. Czy wybór instytucji finansowej musi być zaakceptowany przez organizacje związkowe?

Wybór instytucji finansowej powinien zostać dokonany w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

U pracodawcy nie działają związki zawodowe. Czy w takiej sytuacji pracodawca nie musi konsultować z pracownikami wyboru instytucji finansowej?

W takim przypadku pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją pracowników wyłonioną w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Pracodawca jest zobowiązany do utworzenia PPK w określonym terminie. Co się stanie, jeżeli nie dojdzie do porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi (lub reprezentacją pracowników) w kwestii wyboru instytucji finansowej?

Do porozumienia powinno dojść najpóźniej na miesiąc przed upływem obowiązującego pracodawcę terminu. Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie, pracodawca sam wybiera instytucję finansową, kierując się najlepszym interesem pracowników.

do góry