Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Senior FIO 

ESALIENS Senior FIO 

fundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu
Fundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
12 kwietnia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć
49 1030 1508 0000 0005 0280 1015
Benchmark
80% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”
20% – WIG

Dane na dzień 31 lipca 2021 r.

Aktywa funduszu
936,6 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
320,01 PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
2,55
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Senior FIO
1 mies. 0,48%
3 mies. 0,91%
6 mies. 2,72%
12 mies. 9,00%
36 mies. 11,73%
60 mies. 13,20%
od początku roku 3,18%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-09-2021

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych
na rynkach regulowanych.

profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu, którą oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, gotówkowe lub pieniężne
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.  

Depozytariusz 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.


proces inwestycyjny

ESALIENS Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.Dokumenty do pobrania

ESALIENS Senior FIO - karta funduszu 148,78 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Senior FIO 1,46 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Senior FIO - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 242,44 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Senior - jednostka kategorii C 231,68 KB

esaliens senior fio

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry