Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Senior FIO 

ESALIENS Senior FIO 

fundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu
Fundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
12 kwietnia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć
49 1030 1508 0000 0005 0280 1015
Benchmark
80% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”
20% – WIG

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Senior FIO
1 mies. -3,67%
3 mies. -5,46%
6 mies. -4,69%
12 mies. -0,22%
36 mies. 6,54%
60 mies. 9,53%
od początku roku -2,26%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 29-11-2021

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych
na rynkach regulowanych.

profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu, którą oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, gotówkowe lub pieniężne
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.  

Depozytariusz 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.


proces inwestycyjny

ESALIENS Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.Dokumenty do pobrania

ESALIENS Senior FIO - karta funduszu 149,39 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Senior FIO 1,45 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Senior FIO - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 242,44 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Senior - jednostka kategorii C 231,68 KB

esaliens senior fio

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry