Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ESALIENS

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ESALIENS

25.05.2018Od 25 maja zaczynają obowiązywać w Polsce nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Ponieważ w ESALIENS troszczymy się o Twoją prywatność, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas informacjami. Dowiesz się z nich, jak przetwarzamy dane osobowe naszych klientów.
Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi informacjami szczególnie naszych dotychczasowych klientów, ponieważ ich zakres jest szerszy niż wymagany przez przepisy prawa przy zbieraniu danych osobowych przed 25 maja 2018 r.

informacje skrócone

infografika o rodo dla klientów

Co to jest RODO?

RODO, to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 r. i ustanawia przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, np. Twoje dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL), dane teleadresowe (takie jak: adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej, numer telefonu) czy dane niezbędne do dokonania przelewu środków pochodzących z umorzenia jednostek uczestnictwa.

Po co zbieramy Twoje dane osobowe?

By móc prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, musimy przetwarzać dane osobowe.
Jeśli chcesz zostać lub już jesteś uczestnikiem funduszy ESALIENS, zbieramy Twoje dane w celu zawarcia lub wykonywania umowy o uczestnictwo w funduszu. Jeśli piszesz do nas, zbieramy od Ciebie dane, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeśli zapisałeś się na subskrypcję naszego newslettera lub wycen funduszy ESALIENS, przetwarzamy Twoje dane, które są niezbędne, byśmy mogli do Ciebie wysyłać ww. informacje.
Jeśli korzystasz z naszego internetowego serwisu transakcyjno-informacyjnego Esaliens24, przetwarzamy Twoje dane by móc świadczyć dla Ciebie usługi dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
Tak więc, przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do konkretnego celu, a decydując się na podanie nam swoich danych osobowych, zostaniesz przez nas poinformowany, w jakim konkretnie celu je zbieramy.

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Nie przetwarzamy Twoich danych, jeśli nie mamy do tego podstawy prawnej. Co do zasady, jest nią wykonywanie zawartej z Tobą umowy o uczestnictwo w funduszu ESALIENS lub podejmowanie działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy. Zgodnie z RODO możemy również przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, co oznacza, że jeśli jesteś uczestnikiem funduszu ESALIENS możemy np. wysyłać Ci informacje o usługach świadczonych przez ESALIENS i zarządzane przez nie fundusze (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl
Mamy również szereg obowiązków prawnych, nakładanych na nas przez przepisy prawa, dla których wypełnienia konieczne jest przetwarzanie przez nas Twoich danych, związanych np. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, FATCA czy CRS.
Jeśli nie jesteś uczestnikiem funduszu ESALIENS, możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym z określonych celów, np. marketingu usług świadczonych przez ESALIENS i zarządzane przez nie fundusze

Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych to ten podmiot, który decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych. Ponieważ nasza działalność koncentruje się na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, w ESALIENS administratorem danych uczestników jest fundusz ESALIENS, którego jednostki nabywasz. W imieniu każdego z funduszy działa ich organ, którym jest ESALIENS TFI SA z siedzibą w Warszawie (00-085), przy ul. Bielańskiej 12, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl (adres także siedziby każdego funduszu). Jeśli podajesz nam swoje dane, zostaniesz zawsze poinformowany, kto jest administratorem Twoich danych, żebyś wiedział, do kogo możesz zwrócić się w celu realizacji swoich praw.

Kto to jest IOD?

IOD to skrót oznaczający Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która jest dedykowana przez administratora danych do wszystkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jej wyznaczenie nie jest obowiązkowe, jednak ESALIENS w trosce o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług i właściwej ochrony Twoich danych i praw związanych z ich przetwarzaniem powołał IOD. Możesz do niego napisać w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na adres iod@esaliens.pl.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Żeby prowadzić naszą działalność, korzystamy z podmiotów, które na nasze zlecenie wykonują dla nas różne usługi, np. prowadzą rejestr uczestników funduszy ESALIENS, dystrybuują jednostki uczestnictwa, wykonują obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów funduszu, dbają o jakość naszej infrastruktury IT, wysyłają pocztę, archiwizują nasze dokumenty lub niszczą je po upływie czasu, w którym mogą być przechowywane. Podmioty te RODO nazywa odbiorcami danych. Do wykonywania tych usług konieczne może być umożliwienie dostępu do Twoich danych odbiorcom.
Nie musisz się jednak martwić, nigdy nie przekazujemy danych osobowych innemu podmiotowi bez podstawy prawnej, a Twoje dane nie będą wykorzystywane przez podmioty trzecie po to, by np. kierować do Ciebie treści marketingowe niezwiązane z funduszami ESALIENS lub innymi usługami świadczonymi przez ESALIENS.
Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione organom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie masz prawa w związku z tym, że ESALIENS przetwarza Twoje dane osobowe?

Masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez ESALIENS Twoich danych oraz ich kopię. Masz także prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez ESALIENS i zarządzane przez nie fundusze. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda.
Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pouczenie

Powyższe informacje są jedynie skrótem informacji, które mamy obowiązek przekazać Tobie zgodnie z RODO. Staraliśmy się przygotować je tak, by przekazać Ci ogólne informacje o tym, jak dbamy o Twoje dane w ESALIENS, w sposób możliwie przystępny, stąd może ona zawierać sformułowania zaczerpnięte z języka potocznego, a nie prawnego. Jednak za każdym razem, gdy zdecydujesz się podać nam swoje dane osobowe zostaniesz przez nas przy ich zbieraniu szczegółowo poinformowany o wszystkim, czego wymaga RODO. Będziesz mógł dowiedzieć się m.in. o tym: kto jest administratorem Twoich danych, jakie są cele ich przetwarzania i na jakiej podstawie prawnej je przetwarzamy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych, przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane oraz jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez ESALIENS Twoich danych.

Pełna klauzula informacyjna dla uczestników funduszy ESALIENS znajduje się

tutaj

Jeśli przekazujesz nam dane w innym celu niż związany z uczestnictwem w funduszach ESALIENS, np. tylko po to, by zapoznać się z naszą ofertą, otrzymywać nasz newsletter czy subskrypcję wycen albo po prostu piszesz do nas, bo chcesz byśmy odpowiedzieli na Twoje pytanie, przy zbieraniu danych otrzymasz od nas również wszystkie informacje wymagane RODO.

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry