Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Zmiany nazw subfunduszy

Zmiany nazw subfunduszy

18.01.2019Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 19 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany nazw dwóch subfunduszy w ramach Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty:


nowe nazwy funduszy

ESALIENS Małych i Średnich Spółek

Zmiana nazwy subfunduszu jest związana ze zmianą polityki inwestycyjnej, która od 19 stycznia 2019 r. zostaje zmodyfikowana zgodnie z następującymi założeniami:

  • inwestowanie w małe i średnie spółki, głównie o kapitalizacji do 1 mld euro,
  • szeroka dywersyfikacja na rynku akcji,
  • brak benchmarku.

Esaliens Małych i Średnich Spółek dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu ponad 8% w okresach 3-letnich.

Nie zmienia się autorska metoda zarządzania aktywami Esaliens, oparta na analizie fundamentalnej, której niezmiennym celem jest poszukiwanie niedowartościowanych spółek:

  • o niskiej relatywnej wycenie,
  • solidnej kondycji finansowej,
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Subfundusz jest dedykowany inwestorom, którzy poszukują możliwości uczestniczenia w zyskach małych i średnich firm i akceptują związane z tym sposobem inwestowania wysokie ryzyko inwestycyjne. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana w horyzoncie co najmniej 3 lat.

ESALIENS Oszczędnościowy

Zmiana nazwy subfunduszu następuje w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Rozporządzenie uściśla kryteria posługiwania się nazwą „pieniężny”.

Oba subfundusze działają bez zmian w zakresie operacyjnym, w szczególności pod względem opłat  oraz kwestii operacyjnych związanych z obsługą klientów.

Zmiany wchodzą w życie 19 stycznia 2019 r.
Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry