Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności

07.05.2019Informacja PrasowaInformacja prasowa

Warszawa, 07.05.2019

Esaliens TFI wśród pierwszych oferujących PPK

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął wpisywanie Instytucji finansowych do ewidencji PPK. Wśród pierwszych podmiotów znalazł się Esaliens TFI, jeden z liderów Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), jednocześnie prowadzący najstarsze PPE w Polsce. Do grona wieloletnich klientów programów emerytalnych zarządzanych przez TFI należą największe firmy z najbardziej wymagających branż, w tym m.in. liderzy sektora energetycznego, farmaceutycznego czy finansowego.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, PPK to naturalny i strategiczny kierunek rozwoju naszej obecnej oferty emerytalnej. Co ważne, projekt ten wpisuje się doskonale w kompetencje zespołu Esaliens. Posiadamy najdłuższe i unikalne w skali polskiego rynku doświadczenie w zakresie wdrażania i administrowania grupowymi planami oszczędzania w przedsiębiorstwach. Nasi Klienci, a są wśród nich duże międzynarodowe grupy kapitałowe, cenią nas szczególnie za bezpieczeństwo inwestycyjne, operacyjne i najwyższą jakość obsługi. Zespół odpowiedzialny za PPK zaczęliśmy istotnie wzmacniać już w momencie ogłoszenia pierwszych informacji dotyczących programu, tak by być jak najlepiej przygotowanym do jego debiutu. Jestem przekonany, iż w tym zakresie mamy duże przewagi konkurencyjne. To też dowód na to, że rynek produktów emerytalnych to dla nas obszar strategiczny, a nie tymczasowa moda. Bogaci w wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań emerytalnych w największych polskich firmach będziemy aktywnie pomagać przedsiębiorcom płynnie i bezproblemowo przejść przez proces wprowadzania PPK i dalszej ich obsługi – komentuje Tomasz Jędrzejczak, prezes zarządu Esaliens TFI.

Esaliens TFI:
  • Jest obecne na rynku rozwiązań emerytalnych w Polsce od jego początków.
  • Ma doświadczenie budowane przez 20 lat w strukturach dużych międzynarodowych korporacji (Citigroup, Legg Mason).
  • W unikalny sposób łączy zaangażowanie i elastyczność firmy prywatnej z bezpieczeństwem operacyjnym charakterystycznym dla dużych korporacji.
  • Kluczowym obszarem działalności Towarzystwa są produkty o charakterze emerytalnym, które stanowią ponad 50% wszystkich zarządzanych przez Esaliens środków (PPE, PPO, PPZE, IKZE, IKE, asset management).
  • TFI cieszy się zaufaniem dużych grup kapitałowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

PPK to powszechny system oszczędzania długoterminowego, oparty na preferencyjnych warunkach i skierowany do ogółu zatrudnionych odprowadzających składki na ZUS. Szacuje się, że może dotyczyć nawet 11,5 mln osób. Docelowo obowiązek PPK ma objąć wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, jednak będzie wdrażany stopniowo – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Jako pierwsze – już w tym roku – PPK muszą wprowadzić firmy zatrudniające ponad 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2020 r. obowiązek ten obejmie firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, a w 2021 r. - co najmniej 20 osób.

Kontakt dla mediów:
Robert Noremberg tel: +48 660 699 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason) jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy. Od 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR, zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych. Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek, w tym dużych korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. Jako jeden z pierwszych dostawców w Polsce Esaliens zaoferował Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry