Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Dane o partycypacji PPK według Polskiego Funduszu Rozwoju

Dane o partycypacji PPK według Polskiego Funduszu Rozwoju

17.12.2019Według danych opublikowanych przez Polski Fundusz Rozwoju 39% wyniosła partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych w firmach zatrudniających 250+ pracowników:
2,9 mln uprawnionych zatrudnionych vs 1,1 mln uczestników PPK
Co ciekawe, wśród osób automatycznie zapisanych do planów (do 55. roku życia) partycypacja była wyższa i wyniosła 46%.


PPE i PPK

Warto poszerzyć te dane o Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), które zwalniały pracodawców z założenia PPK. Biorąc pod uwagę uczestnictwo we wszystkich PPK i PPE (utworzonych po 1.12.2018, ale też tych prowadzonych już wcześniej z własnej inicjatywy pracodawcy) uczestnictwo ustaliło się na poziomie 1,55 mln uczestników wobec 3,6 mln uprawnionych. Uwzględniając PPK i PPE, partycypacja wynosi 44% ogółu zatrudnionych w największych firmach.

309 spośród największych firm oferowało PPE przed nastaniem obowiązku PPK, kolejne 209 firm założyły PPE jako alternatywę do PPK.

4 282 firm zatrudniających 250+ obecnie prowadzi program PPK lub PPE
Dane o partycypacji są szacunkowe. Mogą one podlegać wahaniom, m.in. ze względu na możliwość swobodnego wycofywania się i zapisywania się do obu programów. Większość uczestników PPK to kobiety, uczestnictwo kobiet i mężczyzn rozkłada się 55-45 na korzyść kobiet. Jest to dobra wiadomość, ponieważ jak wielokrotnie podkreślaliśmy, kobiety szczególnie są narażone na niższe dochody na emeryturze. Według danych PFR lepsze wyniki partycypacji, średnio o 10 punktów procentowych, osiągnęły spółki z kapitałem zagranicznym. Prawdopodobnie powodem tego jest fakt, że firmy zagraniczne są oswojone z systemami oszczędzania na emeryturę w zakładzie pracy i przyjęły PPK jako standard pracy. Przyczyny można doszukiwać się także w wyższych dochodach, uzyskiwanych zwykle w firmach zagranicznych, które częściej prowadzą działalność w większych miastach.


PPK dla firm 50+

Obecnie mniejsze firmy (powyżej 50 pracowników) szykują się do przygotowania i wdrożenia PPK. Ten etap może być trudniejszy. Pracodawcy, których obowiązek PPK obejmuje w tzw. II transzy, powinni podjąć działania z dużym wyprzedzeniem, aby zdążyć prawidłowo wdrożyć PPK. Dlaczego? Ponieważ jest ich ponad 16 000, natomiast instytucji zarządzających zarejestrowanych na portalu www.mojeppk.pl jest formalnie 20. Spośród tych 20 tylko część aktywnie wspiera pracodawców we wdrożeniu PPK w całej Polsce. Warto więc zabezpieczyć sobie odpowiedni margines bezpieczeństwa, aby nie dać się zaskoczyć niespodziankom w ostatniej chwili i mieć czas na przykład na ewentualne dopracowanie tematów operacyjnych.


Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry