Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności

03.03.2022Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie i płynącymi z tego faktu trudnymi konsekwencjami, także ekonomicznymi, dla całego świata, w trosce o najlepszą komunikację z naszymi inwestorami, niniejszym pragniemy przedstawić Państwu informację o alokacji funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez Esaliens TFI S.A., w krajach zaangażowanych w konflikt w Ukrainie.

Esaliens Senior FIO, Esaliens Parasol FIO, Esaliens PPK SFIO

Esaliens Senior FIO, jak i subfundusze wydzielone w ramach Esaliens Parasol FIO oraz Esaliens PPK SFIO nie posiadają inwestycji w Rosji, Białorusi i Ukrainie, jak również w spółkach pochodzących z ww. krajów. 

Jednocześnie informujemy, że nasz zespół zarządzający nie identyfikuje obecnie szczególnych czynników ryzyka związanych z zawieszeniem wyceny ww. funduszy, ani ich płynnością. 

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

W przypadku dwóch subfunduszy wydzielonych w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO (Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych i Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych), w związku z ich inwestycjami w określone subfundusze bazowe wyodrębnione w zagranicznym funduszu Legg Mason Global Funds plc, Towarzystwo zidentyfikowało jedynie pośrednie zaangażowanie kapitałowe na rynku rosyjskim. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od podmiotu zarządzającego funduszem zagranicznym według stanu na 31.03.2022 r., jego dwa subfundusze bazowe, spośród wskazanych rynków, posiadały zaangażowanie wyłącznie na rynku rosyjskim:

• subfundusz bazowy dla Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych:
- alokacja geograficzna – 0,16%

- alokacja na rubel rosyjski – 0,16%


• subfundusz bazowy dla Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych:

- alokacja na rubel rosyjski – 0,41%
- alokacja geograficzna – 0,55%

W pozostałych subfunduszach, wydzielonych w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO, nie zidentyfikowano takiego zaangażowania. Towarzystwo nie stwierdza obecnie szczególnych czynników ryzyka, związanych z zawieszeniem wyceny subfunduszy, w ramach tego funduszu, czy ich płynnością. Zgodnie z informacją uzyskaną od podmiotu zarządzającego funduszem zagranicznym, nie identyfikuje on tego rodzaju problemów w przypadku wspomnianych wyżej subfunduszy źródłowych.

ESALIENS TFI, uwzględniając czynniki makroekonomiczne, czy geopolityczne, w swoich analizach i decyzjach w zakresie konkretnych inwestycji zawsze waży potencjalne ryzyka, a utrzymywanie płynności jest jednym z kluczowych kryteriów inwestycyjnych. Dzięki konserwatywnej metodzie zarządzania, w naszej 23-letniej historii, skutecznie zarządzając tym ryzykiem, uniknęliśmy problemów z płynnością, mając na uwadze dobro naszych klientów, uczestników funduszy.


Informacja zaktualizowana 20.04.2022


Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry