Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Od stycznia 2024 roku uczestnicy funduszy inwestycyjnych samodzielnie rozliczą podatek od zysków w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2024

Od stycznia 2024 roku uczestnicy funduszy inwestycyjnych samodzielnie rozliczą podatek od zysków w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2024

20.12.2023Od 1 stycznia 2024 roku fundusz nie będzie pobierał i odprowadzał podatku w związku z odkupieniem lub konwersją jednostek uczestnictwa.

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa należy wyłącznie do uczestnika funduszu inwestycyjnego.

Co otrzymasz od funduszu w roku 2025?
Informacja PIT 8C o wysokości dochodu lub straty uzyskanych w funduszach inwestycyjnych w trakcie roku 2024 zostanie przekazana:

  • uczestnikowi funduszu - do końca lutego,
  • urzędowi skarbowemu właściwemu dla jego miejsca zamieszkania - do końca stycznia.

Informacja ta stanowić będzie podstawę do ujęcia w zeznaniu podatkowym za rok 2024 dochodu lub straty z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Nowe zasady przynoszą korzyści dla osób oszczędzających, umożliwiając kompensację zysków i strat wynikających z inwestycji w fundusze z innymi inwestycjami kapitałowymi, np. z akcjami. Warto jednak zauważyć, że w związku z tą zmianą konieczne jest samodzielne rozliczanie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów na podstawie informacji zawartych w formularzu PIT 8C.

Samodzielne rozliczenie podatku dotyczy umorzenia/konwersji dla tzw. rejestrów podstawowych funduszy, celowych planów oszczędnościowych i pracowniczych programów oszczędnościowych (PPO). 

Zmiana nie dotyczy PPE, PPK, IKE, IKZE. Wysokość stawki podatku od dochodów z powyższych inwestycji nie ulega zmianie i wynosi 19%.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w pliku pdf przygotowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami - kliknij
Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry