Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas.

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

wyniki porównania

  • stopa zwrotu
  • wyceny
  • Charakterystyka

Tabele stopy zwrotu na dzień: 2015-08-23

Tabela przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Okres 1M 3M 6M YTD 12M 36M 60M Od 1. wyceny

Ważne informacje - przeczytaj bardzo uważnie

Informacje na temat funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz, w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w informacjach dla klientów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów. Subfundusz ESALIENS Konserwatywny do 2.02.2020 działał jako ESALIENS Oszczędnościowy. Subfundusz ESALIENS Gold do 8.04.2020 działał jako ESALIENS Globalnych Zasobów.

Tabela wycen na dzień:

Tabela przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Nazwa funduszu

Ważne informacje - przeczytaj bardzo uważnie

Informacje na temat funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz, w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w informacjach dla klientów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów. Subfundusz ESALIENS Konserwatywny do 2.02.2020 działał jako ESALIENS Oszczędnościowy. Subfundusz ESALIENS Gold do 8.04.2020 działał jako ESALIENS Globalnych Zasobów.

Tabela z innymi danymi na dzień:

Tabela przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Nazwa funduszu Data pierwszej wyceny Region inwestycji Modelowa struktura inwestycji Ocena wyników w latach Ryzyko Aktywa w mln
PLN (na  28.02.2017)

Ważne informacje - przeczytaj bardzo uważnie

Informacje na temat funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz, w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w informacjach dla klientów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów. Subfundusz ESALIENS Konserwatywny do 2.02.2020 działał jako ESALIENS Oszczędnościowy. Subfundusz ESALIENS Gold do 8.04.2020 działał jako ESALIENS Globalnych Zasobów.

do góry