Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas.

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

wyniki porównania

  • stopa zwrotu
  • wyceny
  • Charakterystyka

Tabele stopy zwrotu na dzień: 2015-08-23

Tabela przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Okres 1M 3M 6M YTD 12M 36M 60M Od 1. wyceny

Ważne informacje - przeczytaj bardzo uważnie

Informacje na temat funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz, w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w informacjach dla klientów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Warecka 11A). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów. Subfundusz ESALIENS Konserwatywny do 2.02.2020 działał jako ESALIENS Oszczędnościowy. Subfundusz ESALIENS Gold do 8.04.2020 działał jako ESALIENS Globalnych Zasobów. Subfundusz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii do 19.10.2021 działał jako ESALIENS Strateg. Subfundusz ESALIENS Akcji Globalnych do 31.03.2022 działał jako ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych. Subfundusz ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących do 31.03.2022 działał jako ESALIENS Akcji Azjatyckich. Subfundusz ESALIENS Spółek Innowacyjnych do 31.03.2022 działał jako ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych.

Tabela wycen na dzień:

Tabela przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Nazwa funduszu

Ważne informacje - przeczytaj bardzo uważnie

Informacje na temat funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz, w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w informacjach dla klientów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów. Subfundusz ESALIENS Konserwatywny do 2.02.2020 działał jako ESALIENS Oszczędnościowy. Subfundusz ESALIENS Gold do 8.04.2020 działał jako ESALIENS Globalnych Zasobów.

Tabela z innymi danymi na dzień:

Tabela przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Nazwa funduszu Data pierwszej wyceny Region inwestycji Modelowa struktura inwestycji Ocena wyników w latach Ryzyko Aktywa w mln
PLN (na  28.02.2017)

Ważne informacje - przeczytaj bardzo uważnie

Informacje na temat funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz, w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w informacjach dla klientów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów. Subfundusz ESALIENS Konserwatywny do 2.02.2020 działał jako ESALIENS Oszczędnościowy. Subfundusz ESALIENS Gold do 8.04.2020 działał jako ESALIENS Globalnych Zasobów.

do góry