Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Przetwarzanie danych – RODO

Przetwarzanie danych – RODO

Jeśli wyrazisz zgodę, wiedz że:

 1. administratorami Twoich danych osobowych są ESALIENS TFI SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa oraz GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa („Administratorzy”),
 2. udzielasz ją jednocześnie dla ESALIENS TFI SA oraz GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k.,
 3. możesz ją wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody; jeśli cofniesz zgodę na otrzymywanie newsletterów, nie będziemy ich do Ciebie wysyłać,
 4. każdy z Administratorów działa samoistnie, np. zgłoszenie sprzeciwu lub wycofanie zgody jednemu Administratorowi nie oznacza jednoczesnego zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody drugiemu Administratorowi,
 5. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) możesz kontaktować się:
  a) w przypadku ESALIENS TFI SA – z inspektorem danych osobowych spółki pod adresem: iod@esaliens.pl,
  b) w przypadku GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. – ze spółką pod adresem: mail@gessel.pl,
 6. każdy z Administratorów będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:
  a) abyś mógł/mogła otrzymywać newsletter - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  b) w celu kontaktu telefonicznego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przekazywania informacji handlowej - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 7. odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.: podmioty, które świadczą na rzecz każdego z Administratorów usługi pomocnicze, w szczególności audytowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do otrzymywania przez Ciebie newslettera/ów, przy czym nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody, zaś w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, przy czym nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 9. masz prawo do żądania od każdego z Administratorów dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 10. możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 6 lit. b),
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu otrzymania Poradnika PPK przygotowanego przez GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz otrzymywania newsletterów od ESALIENS TFI S.A. oraz GESSEL, KOZIOROWSKI sp. k.,
 12. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

do góry