Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Przetwarzanie danych w Esaliens – RODO

Przetwarzanie danych w Esaliens – RODO

Wypełniając formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Esaliens TFI S.A. z siedzibą w Warszawie podanych powyżej danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeśli wyrażasz zgodę:
 1. wiedz, że możesz ją wycofać w dowolnym momencie korzystając w powyższego formularza kontaktowego, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody; jeśli cofniesz zgodę, nie będziemy do mogli się z Tobą skontaktować w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie,
 2. administratorem Twoich danych osobowych jest Esaliens TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa („Administrator”),
 3. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl,
 4. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 5. odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.:
  1. agent transferowy, który prowadzi rejestry uczestników Funduszy,
  2. podmioty, które świadczą na rzecz Towarzystwa lub zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych usługi audytowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa,
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, zaś w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
 7. masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 8. możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne; ich niepodanie skutkuje tym, że nie będziemy skontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie,
 10. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry