Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Przetwarzanie danych w Esaliens – RODO

Przetwarzanie danych w Esaliens – RODO

Jeśli wyrazisz zgodę:

 1. wiedz, że możesz ją wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody; jeśli cofniesz zgodę na otrzymywanie newslettera, nie będziemy go do Ciebie wysyłać,
 2. wiedz również, że możesz w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu; będzie to dla nas oznaczało, że nie chcesz od nas otrzymywać newslettera,
 3. administratorem Twoich danych osobowych jest Esaliens TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa („Administrator”),
 4. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl,
 5. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:
  1. abyś mógł/mogła otrzymywać newsletter - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in.: podmioty, które świadczą na rzecz Towarzystwa lub zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych usługi audytowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz organy publiczne uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do otrzymywania przez Ciebie newslettera, nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu marketingu, zaś w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
 8. masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 9. możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne; ich niepodanie skutkuje tym, że nie będziemy mogli do Ciebie wysyłać newslettera,
 11. masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry